Symposium over de effecten van elektromagnetische straling op bomen

Onbekende aantastingen aan bomen in een stedelijke omgeving komen in toenemende mate voor. Het gaat bijvoorbeeld om vlekken, verkleuringen, bloedingen, bastknobbels en afsterving van weefsel. Een duidelijke biologische oorzaak is tot nog toe niet gevonden. Uit een eerste laboratoriumonderzoek door Wageningen University komt naar voren dat elektromagnetische straling mogelijk negatief effect heeft op de gezondheid van bomen.  Op vrijdag 18 februari 2011 organiseert Bomencentrum Nederland in het Groene Paviljoen in Baarn het eerste symposium over dit onderwerp.

“Met het symposium willen we dit belangrijke onderwerp op de kaart te zetten. Het probleem doet zich nationaal en internationaal voor. Het is belangrijk kennis te delen met elkaar. Daarnaast pleiten we voor vervolgonderzoek op grote schaal, want dat is zeer zeker nodig,” aldus organisator Hans R. Blokzijl. Bij wijze van eerste initiatief daartoe wordt per deelnemer € 50,- van het inschrijfgeld gereserveerd voor onderzoeksdoeleinden. 

Alphen aan den Rijn
Mede-initiatiefnemer van het symposium is de Gemeente Alphen aan den Rijn. Blokzijl licht toe: “Het is allemaal zo’n 5 jaar geleden in beweging gekomen toen in Alphen aan den Rijn tijdens een controle op kastanjeziekte bleek dat andere boomsoorten vreemde knobbels aan de bast hadden.”

Nader onderzoek
De gemeente liet op initiatief van beleidsmedewerker Groen Niek van ’t Wout de onbekende ziekteverschijnselen aan de bomen nader onderzoeken. Onder leiding van dr. André A.M. van Lammeren, universitair hoofddocent Leerstoelgroep Plantencelbiologie, verrichtte Wageningen University in de afgelopen jaren onderzoek naar de onbekende en onbegrepen boomaantastingen. Het onderzoek naast bastknobbels breidde zich uit met onderzoek naar baststrepen, bastscheuren, verkleuringen en het effect van epifyten zoals schimmels en korstmossen. Uit deze onderzoeken kwam geen biologische oorzaak naar voren. Ook werd onderzoek verricht naar effecten van luchtverontreiniging en het toenemend aantal bronnen van elektromagnetische straling, zoals zendmasten. Essen, bomen die in de stedelijke omgeving in toenemende mate last hebben van groeiverstoringen, bleken in een kweekcel met zogenaamde wifi access points verkleuringen en afsterving van bladeren te vertonen. De onderzoekers willen het onderzoek verder uitbreiden en verdiepen.

Sprekers
Het symposium biedt wetenschappelijk gefundeerde informatie. Gerenommeerde nationale en internationale sprekers geven tijdens deze bijeenkomst over dit onderwerp boeiende presentaties over de effecten van elektromagnetische velden en luchtverontreiniging op bomen. 

Hier vindt u meer informatie over het programma en de sprekers. Tevens kunt u zich hier registreren voor deelname »