Symposium 'Bomen en straling' druk bezocht

Het Groene Paviljoen in Baarn was afgelopen vrijdag nauwelijks groot genoeg voor alle belangstellenden voor het eerste symposium over het effect van elektromagnetische straling op bomen.

Sprekers uit de boomkwekerij, het gemeentelijk groenbeheer en de wetenschap deelden hun kennis en ervaringen met onbekende boomaantastingen en de rol die elektromagnetische straling daarbij zou kunnen spelen.

 

 

 

Het onomstotelijke bewijs dat zendmasten bastknobbels veroorzaken gaf het symposium niet. Wel bleek dat verschillende wetenschappers in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Engeland sterke aanwijzingen hebben dat elektromagnetische straling negatieve effecten op bomen heeft. De schade varieert van bladverbranding, afwijkingen op de bast, groeiafwijkingen en het verstoren van de biologische klok waardoor bomen hun blad op ongepaste tijden wel of juist niet verliezen, tot het afsterven van grote delen van de boom.

© Tuin&Landschap