Berichten

De gemeente introduceert een nieuwe aanpak voor het onderhoud van de leefomgeving. Uitgangspunt is dat de basis – straten, stoepen, groen en speelplekken – op orde is. Overbodig straatmeubilair wordt weggehaald. Zo ontstaat ruimte voor initiatieven van bewoners zelf, zoals het zelfontworpen plein in de Merenwijk: de Cliviadal.

“Het plein was een stukje verwaarloosd niemandsland. Vanwege protest uit de buurt zag de gemeente ervan af om daar extra parkeerplekken aan te leggen. Als bewoners hebben we in 2014 plannen gemaakt voor een alternatieve inrichting van het plein” vertelt Edo Elstak, een van de initiatiefnemers.

Groen en gezellig
“Met een beginkapitaal van Fonds 1818, en expertise en praktische hulp van de gemeente, konden we in 2015 echt actief aan de slag.” De jeu-de-boules-baan was het eerste wapenfeit; daarna heeft de gemeente de bestrating rond het plein onder handen genomen. De omwonenden namen de inrichting van de moestuin, kruidentuin en de kleurige plantenperken voor hun rekening. ”Veel buurtbewoners hielpen mee. Door het samenwerken in de tuin is er nu meer onderling contact in de buurt. Kinderen spelen weer gezellig op het plein, en ook passanten komen nieuwsgierig kijken en een praatje maken.”

bron: gemeente.leiden.nl

Verscholen in Den Haag vind je drie zinnenprikkelende tuinen van Stichting Eetbaar Park. In deze ‘proeftuinen’ bij Madestein, het Zuiderpark en op Nut & Genoegen wordt gewerkt aan een gezonde, groene stad. ‘Goed voor de aarde, goed voor de mens en eerlijk delen’, is de leidraad. Concreet betekent dit een plek om te tuinieren, maar ook om te leren duurzaam om te gaan met voeding, energie, grondstoffen en afval.
Op zondag 4 september a.s. houdt Eetbaar Park een introductiedag. Op deze dag kun je kennis komen maken met de cursussen en workshops die komend najaar zullen plaatsvinden. Zo geeft gastdocent Taco Blom een inleiding over zijn cursus ‘Voedselbosrand ook voor kleinere tuinen’. Een 4-daagse cursus waarin je leert hoe je een eigen succesvolle bostuin kunt ontwerpen.
Ook kan men kennismaken met de workshop ‘Oogstverwerking’. In deze workshop leer je het beste moment om te oogsten en hoe je de enorme opbrengst van je tuin kunt bewaren; fermenteren, inmaken en pekelen voor dummies. Favoriet onder de bezoekers is de workshop ‘EHBO kruiden’. Gastdocent Suzanne Luppens vertelt over deze workshop en legt uit hoe je met kruiden een eigen natuurlijke EHBO-kit kan maken. En mocht je een plan zoeken om milieuvriendelijk je keukenafval te verwerken, docent en tuincoördinator Menno Swaak vertelt je over zijn workshop ‘wormencompostbak’; alles wat je altijd hebt willen weten over wormen en compost.
Het volledige programma is hier te lezen

De gemeente stelt 100.000 euro beschikbaar om het centrum groener te maken. Hagenaars kunnen zelf bepalen welke straat als eerste wordt aangepakt.
Het geld is bedoeld voor groenprojecten in een van de drie volgende gebieden: Hoefkade (ter hoogte van huisnummers 109 tot 117), Oranjelaan (ter hoogte van huisnummers 6 tot 35) of Tivolistraat (ter hoogte van huisnummers 1 tot 37). Tot 24 juli kunnen Hagenaars op een keuzeformulier op één van deze drie locaties stemmen.
Met dit initiatief komt de gemeente tegemoet aan een wens van gemeenteraadsleden van D66, PvdA, Haagse Stadspartij, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Die begonnen vorig jaar een Facebookpagina waarop mensen foto’s konden plaatsen van versteende plekken in de stad die meer groen kunnen gebruiken. Er werden vijftig locaties aangedragen, waarvan het stadsbestuur er drie heeft uitgekozen voor de stemming.
bron: denhaagfm.nl

ChristenUnie-SGP burgerraadslid Mark de Boer heeft een initiatiefnotitie ingediend in de Rotterdamse gemeenteraad om meer ruimte te geven aan groene wijkinitiatieven en de bestaande wijk-, moes-, sier- en speeltuinen te beschermen tegen afbraak. “Het enorme enthousiasme van talloze vrijwilligers en de bijzondere ontmoetingsplekken – groene pareltjes – die zij op zoveel plekken in Rotterdam creëerden, hebben ons geïnspireerd. Iedere wijk verdient zo’n prachtige groene oase!”, aldus De Boer.
Door de aantrekkende economie dreigen echter een hoop tuinen te verdwijnen. Braakliggende terreinen die omgetoverd zijn tot prachtige groene ontmoetingsplekken worden weer ordinaire bouwgrond. “Dit is daarom het moment voor de politiek om de waarde van deze wijktuinen in te zien. Laten we deze participatiepraktijk koesteren, waar nodig ondersteunen en er alles aan doen om in Rotterdam nog veel meer ruimte te geven aan deze groene wijkinitiatieven.”
Kiezen voor groen
Meer ruimte geven aan groene wijkinitiatieven zal soms betekenen dat een bouwproject niet door kan gaan. De Boer realiseert zich dat dit een rigoureuze maatregel is en het slechts in een enkel geval realistisch zal zijn: “Voor de meest versteende wijken moeten we deze optie echter niet bij voorbaat uitsluiten. Het is heel aantrekkelijk om ‘ja’ te zeggen tegen een ontwikkelaar en daar geld aan te verdienen. Kiezen voor groen en het behouden van een wijktuin heeft echter ook een bepaalde waarde.”
De ChristenUnie-SGP hoopt dat deze initiatiefnotitie aanzet tot een oprechte poging om de waarde en het belang van de Rotterdamse wijktuinen te kwantificeren zodat er een zuivere afweging kan plaatsvinden tussen bouwen of groen laten.
Meer ruimte voor initiatief
De initiatiefnotitie bevat ook diverse voorstellen om op nog veel meer plekken in Rotterdam groene wijkvoorzieningen te faciliteren. Zoals bijvoorbeeld het in beheer geven van een stuk park aan wijkbewoners of het vergroenen van binnenterreinen van woningbouwcomplexen. De ChristenUnie-SGP wil dat het stadsbestuur een inventarisatie gaat maken van al die plekken waar wijkbewoners en maatschappelijke organisatie nieuwe groene wijkinitiatieven kunnen ontplooien. “Met één blik op de kaart moet duidelijk zijn waar bewoners direct aan de slag kunnen zonder eerst weken of maanden door een bureaucratische molen te moeten.”
De Boer hoopt hiermee ook bestaande wijktuinen te helpen: “Heel wat tuinen zullen tussen nu en vijf jaar verdwijnen door het verwachte bouwgeweld. Laten we daar niet op wachten maar juist voor al die tijdelijke groenlocaties een meer structurele en duurzame oplossing vinden. Zodat de energie en de investeringen van al die vrijwilligers niet verloren gaat.”
bron: cusgprotterdam.nl

“Ouderen in de omgeving van het Zomerpark nodig ik van harte uit om mee te doen met de trainingen in de beweegtuin. Ook als ze een beperking hebben”, zegt Duco Bauwens. De Venneper en presentator van het televisieprogramma ‘Nederland in beweging’ is één van de initiatiefnemers van de tuin.
De beweeg- en beleeftuin bij zorgcentrum In het Zomerpark is op 20 mei feestelijk geopend door wethouder Marjolein Steffens-van de Water. Bauwens is blij met het resultaat. “Het is nog een beetje kaal en de beplanting moet nog groeien, maar uiteindelijk zijn het de mensen die er aan de slag gaan die de sfeer maken.”

Toestellen

In de tuin staan onder meer een crosstrainer, fietsen – ook één die geschikt voor mensen in een rolstoel –, toestellen voor het bovenlichaam en een multifunctioneel toestel met katrollen, waarmee je volgens Bauwens ‘honderden’ oefeningen kunt doen. De beweegtuin kon worden gerealiseerd dankzij een landelijke subsidie, SportImpuls, die Bauwens samen met de gemeente en SportService Haarlemmermeer heeft aangevraagd. Twee keer per week zijn hier beweeglessen voor bewoners van het verzorgingshuis en ouderen uit de omgeving.
Bron: Haarlemmermeergemeente.nl

Op 7 juni, wordt het IBOR beleidsplan besproken in de raadscommissie. IBOR staat voor Integraal beheer openbare ruimte. Gemeente Stichtse Vecht sluit op 1 januari 2017 nieuwe contracten af voor een groot deel van het onderhoud aan de openbare ruimte. Die contracten gaan bijvoorbeeld over het onderhoud van het groen, straatmeubilair en reiniging, maar ook over het uitvoeren van werkzaamheden aan wegen, bruggen, en viaducten. De uitgangspunten voor de nieuwe contracten zijn nu vastgelegd in het beleidsplan.

Mening van inwoners 

Wethouder Eric Balemans: “Voor het onderhoud van de openbare ruimte, zoals het onderhoud van het gras, de speelvoorzieningen en de wegen in woonwijken, is een beperkt budget beschikbaar. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Dat doen wij niet vanachter onze computer, maar in gesprek met de mensen zelf. Zij kennen hun eigen leefomgeving het beste en weten wat zij belangrijk vinden.”  Om inwoners mee te laten denken heeft de gemeente op 23 april jl. straatgesprekken gevoerd en een online enquête uitgezet. Dat leverde ruim 200 reacties op. De resultaten zijn verwerkt in het beleidsplan en zijn richtinggevend voor de aannemers die vanaf 2017 in gesprek gaan met omwonenden. “Ook wanneer de contracten gesloten zijn, is er dus nog volop ruimte voor de bewoners ter plekke om met de aannemer in gesprek te gaan.”, aldus wethouder Eric Balemans.
Resultaten 

Alle kernen zijn vertegenwoordigd onder de respondenten. Veel mensen geven aan tevreden te zijn over de openbare ruimte van Stichtse Vecht. Als kwaliteiten komen vooral het historische karakter en groene karakter van de Vecht naar voren. In negatieve zin wordt vaak de inrichting van een specifieke plek aangehaald, vaak in relatie met verkeersveiligheid. Een groot deel van de respondenten geeft aan zelf actief te willen zijn om hun eigen leefomgeving op te fleuren, op te schonen of het groen daarvan te onderhouden. Ook blijkt dat duurzame maatregelen in het beheer van de openbare ruimte als waardevol gezien worden. Meer bloemenweides/ biodiversiteit, gescheiden inzamelen van afval en natuurlijke manieren (zoals schapen die het gras maaien) om de openbare ruimte te beheren, kunnen rekenen op steun van de inwoners.
De gemeente verwacht met de nieuwe contracten het beheer van de openbare ruimte effectief uit te kunnen laten voeren. Dat wil zij doen met oog voor de betrokkenheid van burgers bij hun woonomgeving, sociale samenhang, duurzaamheid en de aantrekkelijkheid van de gemeente als geheel.
Besluitvorming
De commissie bespreekt het beleidsplan op 7 juni, op 5 juli wordt het besproken in de gemeenteraad. Kort daarna zal de aanbesteding op Tendernet gepubliceerd worden. De contracten gaan in op 1 januari 2017.

Vergroening van de bebouwde omgeving was hoofdthema tijdens de goedbezochte ‘Dag van de Stadslandbouw’, een grootse manifestatie in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch op 4 juni jl. Alle denkbare aspecten, kansen en opties voor de verbinding van stad en agrarische omgeving kwamen aan de orde. Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG greep de gelegenheid aan om voor een gehoor van vertegenwoordigers van gemeenten en diverse organisaties in de sfeer van groen, landbouw en natuur de mogelijkheden en voordelen van de inzet van VHG-hoveniers onder de aandacht te brengen.
Aan de hand van praktische voorbeelden van duurzame groene toepassingen verzorgde Egbert Roozen, samen met Rob Luyk van Binder Groenprojecten, een workshop tijdens deze dag. Roozens verhaal had met name betrekking op het VHG concept van ‘de Levende Tuin’, waarbij bij de aanleg van een groene tuin ook gelet wordt op duurzaamheidsaspecten zoals de leefmogelijkheden voor kleine dieren en het hergebruik van materiaal en planten. Ook het groeiende aantal burgerinitiatieven op het gebied van groen, en de koppeling met ‘de Levende Tuin’ kwam aan de orde.
De workshop riep bij deelnemers vragen op als ‘Hoe start ik een burgerinitiatief en motiveer ik mijn burgers hiervoor? en ‘Op welke manier kan er door burgers, overheid en groene ondernemers samengewerkt worden binnen een groen-coöperatie?’. Aan de hand van enkele sprekende praktijkvoorbeelden konden Roozen en Luyk meer duidelijkheid verschaffen en wisten zij de aanwezigen tot aan het einde te boeien.

Een postzegelpark is een klein, aantrekkelijk onderdeel van de openbare ruimte in de buurt of wijk. Zo’n parkje kan verschillende vormen aannemen. Zo zijn er postzegelparken met moestuintjes, maar ook met een squashveld of openluchtbioscoop. Een ding hebben ze allemaal gemeen: het zijn plekken die uitnodigen om te verblijven, elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ondernemen. Het initatief is in 2010 opgezet door de Stichting Postzegelparken. Inmiddels zijn er in de Indische Buurt in Amsterdam-Oost enkele postzegelparken aangelegd.
Burgerparticipatie in het groen
Uitgangspunt bij het realiseren van een postzegelpark is dat de bewoners zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het beheer en het onderhoud van het parkje. In tijden van bezuinigingen op aanleg en onderhoud van openbaar groen, worden dit soort projecten dan ook toegejuicht door gemeenten. Enerzijds worden braakliggende terreinen omgetoverd tot groene stekjes in de stad en anderzijds raken buurtbewoners meer betrokken bij de wijk én elkaar.
Een mooi voorbeeld is Buurttuin Valentijn op de hoek van de Kramatweg en de Valentijnkade. Waar eerst een verloren stukje groen lag waar junks rond hingen, is nu een prachtige vlindertuin aangelegd waar ook nog fruitbomen groeien.
 
Voor meer informatie over de stichting Postzegelparken, zie www.postzegelparken.nl

Met het mooie weer voor de deur, zie je her en der in de stad de eerste moestuintjes alweer groener worden. De laatste jaren is gezamenlijk moestuinieren in de stad, hipper gezegd ‘urban farming’ een steeds grotere trend gaan worden. Vorig jaar verscheen er een prachtig boek ‘Smaakmakers: boeren in de stad’, waarin we zes Amsterdamse stadsboeren volgen door alle vier seizoenen in hún moestuin.
Makers van het boek Hannie van den Bergh, Ellen van den Berg en Lotte Clerkx wilden met hun boek laten zien wat stadslandbouw doet met mensen, wat gezamenlijke stadsmoestuinen doen met buurten en hoe bewoners zelf hun stad groener, duurzamer en smaakvoller kunnen maken.
In het boek lezen we alles over de zegeningen maar ook over de plagen van het (moes)tuinieren. Wan hoe ga je om met tuindersproblemen als slakken en konijnen die huishouden in je tuin? Volgens Debra Solomon, stadsboer in DemoTuinNoord, mag gif nooit een optie zijn: ‘De beste pesticide is de schaduw van de tuinder’, zo luidt haar motto.
Maar gelukkig overheersen de mooie momenten, zoals de zomerse vrijdagmiddagen in de ACTA tuin in Amstedam Nieuw-West. Annet van Doorn: ‘Dan legden we een groot laken op de grond , met alle oogst van de werkmiddag erop, en werd de oogst verdeeld.’
Tenslotte zijn er in het boek ook een aantal groene tips opgenomen, waaronder deze van tuinder Ellen Mookhoek: ‘De tuinboon is de perfecte plant voor alle locaties, hij is ‘idiot-en hufter-proof’. Je hoeft er niet zo veel van af te weten, hij lukt gewoon meestal.’
 
Smaakmakers: boeren in de stad, Ellen van den Berg, Hannie van den Bergh, Lotte Clerkx
ISBN 978-90-822153-0-4
NUR: 758
www.studio-hb-nl
www.smaakmakers.me

Deze zomer werd een wel heel bijzonder stadspark geopend. Het Dakpark bevindt zich op 9 meter hoogte en ligt bovenop het dak van een winkelboulevard in één van de dichtstbevolkte wijken van Rotterdam. Om de beschikbare ruimte zo goed mogelijk te benutten – en daarbij de werkgelegenheid te bevorderen- is gekozen voor meervoudig grondgebruik: Dakpark Rotterdam is zodoende waterkering, park, winkelcentrum en parkeerplaats in één.
Een van de bijzondere aspecten, is de rol die buurtbewoners hebben gespeeld bij de ontwikkeling en totstandkoming van het park. Rik de Nooijer, als landschapsontwerper bij de gemeente Rotterdam vanaf het begin betrokken bij het project, vertelt dat het lang geduurd heeft voordat het park daadwerkelijk van de tekentafel kwam. De verschillende functies die het park zou krijgen zorgden voor veel verschillende belangen, wat het besluitvormingsproces flink vertraagde. De periode van ontwerp tot opening van het park besloeg maar liefst vijftien jaar. Het park bestaat uit een grote openbare Mediterrane tuin, een speeltuin en een buurttuin waar buurtbewoners samen kunnen stadstuinieren.
Hoewel het park op hoogte ligt, is het toch goed toegankelijk voor mensen in rolstoelen en kinderwagens. Dat was één van de eisen van de kant van de bewoners. Ook de mogelijkheid om in het park te barbecueën, picknicken en spelen met water, waren ideeën uit de koker van de buurtbewoners.
Het park wordt intensief gebruikt door jonge én oude Rotterdammers. Vanuit de Stichting Dakpark, die bestaat uit een groep enthousiaste, actieve bewoners, wordt momenteel nagedacht hoe op meerdere plekken nieuwe, gelijksoortige vormen van wijkontwikkeling kunnen ontstaan.
 
Voor een leuke video over Dakpark Rotterdam, klik hier.