Smaak­ma­kers: boe­ren in de stad

Met het mooie weer voor de deur, zie je her en der in de stad de eer­ste moes­tuin­tjes alweer groe­ner wor­den. De laat­ste jaren is geza­men­lijk moes­tui­nie­ren in de stad, hip­per gezegd ‘urban far­ming’ een steeds gro­te­re trend gaan wor­den. Vorig jaar ver­scheen er een prach­tig boek ‘Smaak­ma­kers: boe­ren in de stad’, waar­in we zes Amster­dam­se stads­boe­ren vol­gen door alle vier sei­zoe­nen in hún moes­tuin.
Makers van het boek Han­nie van den Bergh, Ellen van den Berg en Lot­te Clerkx wil­den met hun boek laten zien wat stads­land­bouw doet met men­sen, wat geza­men­lij­ke stads­moes­tui­nen doen met buur­ten en hoe bewo­ners zelf hun stad groe­ner, duur­za­mer en smaak­vol­ler kun­nen maken.
In het boek lezen we alles over de zege­nin­gen maar ook over de pla­gen van het (moes)tuinieren. Wan hoe ga je om met tuin­ders­pro­ble­men als slak­ken en konij­nen die huis­hou­den in je tuin? Vol­gens Debra Solo­mon, stads­boer in Demo­T­u­in­Noord, mag gif nooit een optie zijn: ‘De bes­te pes­ti­ci­de is de scha­duw van de tuin­der’, zo luidt haar mot­to.
Maar geluk­kig over­heer­sen de mooie momen­ten, zoals de zomer­se vrij­dag­mid­da­gen in de ACTA tuin in Amste­dam Nieuw-West. Annet van Doorn: ‘Dan leg­den we een groot laken op de grond , met alle oogst van de werk­mid­dag erop, en werd de oogst ver­deeld.’
Ten­slot­te zijn er in het boek ook een aan­tal groe­ne tips opge­no­men, waar­on­der deze van tuin­der Ellen Mook­hoek: ‘De tuin­boon is de per­fec­te plant voor alle loca­ties, hij is ‘idi­ot-en huf­ter-proof’. Je hoeft er niet zo veel van af te weten, hij lukt gewoon meest­al.’
 
Smaak­ma­kers: boe­ren in de stad, Ellen van den Berg, Han­nie van den Bergh, Lot­te Clerkx
ISBN 978–90-822153–0‑4
NUR: 758
www.studio-hb-nl
www.smaakmakers.me