Nieuwe website met informatie over milieu, natuur en ruimte in Nederland

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Universiteit Wageningen hebben onlangs de site www.compendiumvoordeleefomgeving.nl gelanceerd.

Deze website geeft informatie over de actuele kwaliteit van het milieu, de natuur en de ruimte in Nederland.

Waar wordt gebouwd in Nederland en wordt het landschap dan niet aangetast? Hoe staat het met de luchtkwaliteit? En hoe gaat het met de natuur? Discussies over deze onderwerpen hebben baat bij feiten en cijfers. Cijfers die ons vertellen welke ruimtelijke ontwikkelingen er zijn,  wat de milieukwaliteit is en welke veranderingen in de natuur optreden.

 

Relevant
Compendiumvoordeleefomgeving.nl brengt de relevante gegevens bijeen die in Nederland beschikbaar zijn op het gebied van ruimte, natuur en milieu. De informatie op de website beslaat de volle breedte van de genoemde vakgebieden: van afvalproblematiek tot klimaatverandering en van biodiversiteit tot bereikbaarheid. Het gaat veelal om informatie over Nederland. In enkele gevallen ook om informatie over regio’s of over Europa, als dit van belang is voor de  besluitvorming op nationaal niveau.