Berichten

Als iets duidelijk werd uit de lezing van Aad van Leeuwen; Objectbeheerder Groen van Stadsbeheer Rotterdam, is het wel dat Rotterdam heel actief is als het op vergroening aankomt. Het geheim achter de vele, innovatieve initiatieven van de gemeente Rotterdam is volgens Aad van Leeuwen ‘gedegen assetmanagement’. ‘We wegen verschillende belangen met als doel het creëren van meerwaarde, tegen elkaar af. Groen vertegenwoordigt een waarde en die willen we zichtbaar maken’.
Het innovatieve karakter van de initiatieven van Rotterdam blijkt o.a. uit het project waarbij elektriciteit uit bomen wordt opgewekt. Daarmee worden de sensoren voor interactieve verlichting op fietspaden gevoed. Ook bewonderingswaardig zijn de Groene Maasoevers. Tussen 2010 en 2012 ondergingen ze een groene metamorfose. Hierdoor is dit deel van de stad, aldus Aad van Leeuwen ‘van achterplaats uitgegroeid tot een front van de stad’.
Bij het onderhoud van al het groen in de gemeente maakt Rotterdam gebruik van een meerjaren onderhoudsprogramma. Centraal daarin staat een ‘digitale behoeftekaart’ waarin overzichtelijk kan worden bijgehouden waar en wanneer onderhoud nodig is. Al met al kunnen we concluderen dat Rotterdam met recht de Stad van Innovatie genoemd kan worden. Ook als het gaat om vergroening!

Ze staan in straten, op pleinen, langs wegen en singels en in plantsoenen en parken. De gemeentelijke bomenexperts houden de Rotterdamse bomen goed in de gaten. Ze controleren de groei en ontwikkeling van de bomen en bepalen welk onderhoud nodig is.
Voor bomen die gevoelig zijn voor ziekten of die een aanrijding of ophoging van de weg hebben doorstaan, is extra aandacht. Bomen die een gevaar voor de omgeving vormen, worden gesnoeid en als het niet anders kan gerooid.
Dode of zieke bomen vervangen
In oktober en november worden 1343 dode of zieke bomen verspreid door de hele stad gerooid. Hiervan is voor circa 800 grotere bomen de benodigde kapvergunning aangevraagd en verleend. Bomen die een acuut gevaar voor de omgeving zijn, worden zo snel mogelijk weggehaald. Op een plek waar een boom is weggehaald, wordt waar mogelijk weer een nieuwe boom geplant. Herplanten is niet altijd mogelijk. Voor een nieuwe boom moet namelijk wel voldoende ruimte zijn om uit te groeien.
Meer bomen terug geplant
De afgelopen jaren zijn niet overal bomen terug geplant. Nu is er extra geld beschikbaar om alsnog nieuwe bomen te planten waar dat kan. In november en december worden daarom 1811 bomen geplant. Op de interactieve plattegrond staat waar individuele bomen worden gerooid en aangeplant. Onderaan de plattegrond kunt u inzoomen op de plattegrond, of zoeken op uw wijk of straat.
Boomvervangingsprojecten
Naast de individuele bomen vervangt de gemeente in een aantal straten alle of een deel van de bomen. Het gaat dan om bomen die allemaal tegelijk zijn geplant en nu oud en onveilig zijn, zoals populieren of wilgen. Of om bomen die dezelfde ziekte hebben en daardoor erg zwak zijn, zoals kastanjes met de kastanjebloedingsziekte.
Een overzicht van deze boomvervangingsprojecten volgt hier binnenkort. Bewoners worden geïnformeerd over de straten waar alle bomen worden vervangen. De bomen worden deze winter vervangen.
Bron: Rotterdam.nl

Het lijkt steeds vaker heftig te regenen in Nederland. Het gevolgd? Ondergelopen straten en huizen en auto’s die vast komen te staan. Dit paviljoen zou weleens uitkomst kunnen bieden.
Uit de pen van het Rotterdamse architectenbureau Doepel Strijkers komt deze #Rotterdamwatershed, een bouwsel dat is opgetrokken uit maar liefst 2.400 gerecyclede PVC-buizen. Het tijdelijke paviljoen is neergezet op de Pop-up Cities Expo in Edinburgh tijdens het Festival of Architecture 2016.
De buizen laten het reservoir in het midden van het paviljoen vollopen door kleine gaatjes. Het feit dat de buizen zijn gerecycled, leverde volgens het bureau een mooie kostenbesparing op. Overigens is de link met de stad Rotterdam geen toeval. Uit onderzoek is gebleken dat de havenstad z’n waterbeheer het beste op orde heeft. Zo kan op een waterplein aldaar maar liefst 1,7 miljoen liter water worden gehuisvest.
bron: groen7.nl

ChristenUnie-SGP burgerraadslid Mark de Boer heeft een initiatiefnotitie ingediend in de Rotterdamse gemeenteraad om meer ruimte te geven aan groene wijkinitiatieven en de bestaande wijk-, moes-, sier- en speeltuinen te beschermen tegen afbraak. “Het enorme enthousiasme van talloze vrijwilligers en de bijzondere ontmoetingsplekken – groene pareltjes – die zij op zoveel plekken in Rotterdam creëerden, hebben ons geïnspireerd. Iedere wijk verdient zo’n prachtige groene oase!”, aldus De Boer.
Door de aantrekkende economie dreigen echter een hoop tuinen te verdwijnen. Braakliggende terreinen die omgetoverd zijn tot prachtige groene ontmoetingsplekken worden weer ordinaire bouwgrond. “Dit is daarom het moment voor de politiek om de waarde van deze wijktuinen in te zien. Laten we deze participatiepraktijk koesteren, waar nodig ondersteunen en er alles aan doen om in Rotterdam nog veel meer ruimte te geven aan deze groene wijkinitiatieven.”
Kiezen voor groen
Meer ruimte geven aan groene wijkinitiatieven zal soms betekenen dat een bouwproject niet door kan gaan. De Boer realiseert zich dat dit een rigoureuze maatregel is en het slechts in een enkel geval realistisch zal zijn: “Voor de meest versteende wijken moeten we deze optie echter niet bij voorbaat uitsluiten. Het is heel aantrekkelijk om ‘ja’ te zeggen tegen een ontwikkelaar en daar geld aan te verdienen. Kiezen voor groen en het behouden van een wijktuin heeft echter ook een bepaalde waarde.”
De ChristenUnie-SGP hoopt dat deze initiatiefnotitie aanzet tot een oprechte poging om de waarde en het belang van de Rotterdamse wijktuinen te kwantificeren zodat er een zuivere afweging kan plaatsvinden tussen bouwen of groen laten.
Meer ruimte voor initiatief
De initiatiefnotitie bevat ook diverse voorstellen om op nog veel meer plekken in Rotterdam groene wijkvoorzieningen te faciliteren. Zoals bijvoorbeeld het in beheer geven van een stuk park aan wijkbewoners of het vergroenen van binnenterreinen van woningbouwcomplexen. De ChristenUnie-SGP wil dat het stadsbestuur een inventarisatie gaat maken van al die plekken waar wijkbewoners en maatschappelijke organisatie nieuwe groene wijkinitiatieven kunnen ontplooien. “Met één blik op de kaart moet duidelijk zijn waar bewoners direct aan de slag kunnen zonder eerst weken of maanden door een bureaucratische molen te moeten.”
De Boer hoopt hiermee ook bestaande wijktuinen te helpen: “Heel wat tuinen zullen tussen nu en vijf jaar verdwijnen door het verwachte bouwgeweld. Laten we daar niet op wachten maar juist voor al die tijdelijke groenlocaties een meer structurele en duurzame oplossing vinden. Zodat de energie en de investeringen van al die vrijwilligers niet verloren gaat.”
bron: cusgprotterdam.nl

Rotterdam groene stad is een veelzijdige, toegankelijke stadsgids, gericht op groen Rotterdam – de parken, tuinen, en alle bijbehorende verhalen – die lezers de mogelijkheid biedt om deze havenstad met andere ogen te bekijken. Rotterdam wordt meestal geroemd om de haven en haar architectuur. Dat is mooi, maar dat doet de stad te kort: Rotterdam is ook een uitzonderlijk groene stad, waar lommerrijke singels werden aangelegd, waar schepen eeuwenlang allerlei zaden en dieren uit verre landen aanvoerden, havenbaronnen buitenplaatsen en parken lieten aanleggen en waar nu stadslandbouw, wijkinitiatieven en ‘groene winkels’ de stad een verassend groen karakter geven.
De honderd gekozen tuinen en parken in Rotterdam groene stad zijn bijzonder divers en geven samen een totaalbeeld van de groene kant van Rotterdam: de auteurs leiden hun lezers langs de grote stadsparken als Het Park (aan de Maas) en het Kralingse Bos, maar ook langs de intieme pareltjes als de historische tuin Schoonoord, de Japanse tuin in Charlois en de Schat van Schoonderloo. Ook landgoederen aan de stadsrand, de daktuinen en de moestuincultuur komen aan bod. Iedere plek in de gids wordt beschreven en voorzien van een bijzonder feitje of leuke ‘Rotterdamse’ anekdote. Bovendien zijn alle groene plekken op de lijst terug te vinden in de handige uitvouwkaart in de omslag.
Dit alles staat in de groengids die op 18 juni j.l. verscheen. Naast de 100 mooiste parken, tuinen en natuurgebieden biedt deze gids ook informatie over typisch Rotterdamse stadsdieren en -planten. Er wordt ingegaan op uiteenlopende onderwerpen als de historische ontwikkeling van de groene stad, stadsnatuur en -ecologie, participatietuinen en stadslandbouw, groene architectuur, de waterstructuur, ecologie, ‘groene’ winkeltips en veel meer. Een onmisbare gids voor iedere stadsbewoner en bezoeker die de groene glorie en tuingeheimen van Rotterdam wil ervaren.

Dit voorjaar maait de gemeente het gras minder vaak
Zo kunnen langzaam andere plantensoorten groeien, waar bijvoorbeeld bijen en vlinders op af komen. Op diverse plekken in de stad wordt het gras minder vaak gemaaid, bijvoorbeeld in wegbermen. Zo kunnen, waar eerst strakke gazons waren, langzaam andere plantensoorten groeien.
Die verschillende bloemen en kruiden zien er niet alleen aantrekkelijk uit voor de Rotterdammers. Bijen, vlinders en andere insecten, maar bijvoorbeeld ook vogels komen op de nieuwe planten af.
Bloemrijk grasland
Hoe snel het gras zich ontwikkelt tot zogenoemd bloemrijk grasland, is afhankelijk van de plek en de bodem. In de schaduw groeien minder verschillende soorten dan op een zonnige plek. Ook de bodemsoort en vocht in de grond hebben invloed op de soorten grassen en planten die er kunnen groeien.
Drie keer maaimachines
Dit jaar wordt op de plekken waar het gras een meer natuurlijke uitstraling krijgt nog drie keer gemaaid. Tussen half mei en begin juni wordt voor het eerst gemaaid. Het maaisel blijft een paar dagen liggen, zodat het zaad van uitgebloeide bloemen in de bodem terechtkomt. Rond juli en september komen de maaimachines opnieuw. Op deze kaart staan de plekken waar het gras minder vaak wordt gemaaid.
Verkeersveiligheid
Op plekken waar het zicht belangrijk is, bijvoorbeeld bij kruispunten en oversteekplaatsen, wordt extra gemaaid om het gras laag te houden. Ook bij uitstapstroken bij parkeerplaatsen en hondenuitlaatzones wordt vaker gemaaid.
Bron: gemeente Rotterdam

Tijdens de dag van de biodiversiteit zijn in het Museumpark diverse bio- activiteiten te doen.
Op zondag 22 mei is het de internationale dag van de biodiversiteit. Op deze dag organiseren het Natuurhistorisch Museum en Het Nieuwe Instituut diverse activiteiten rondom het Museumpark.
Activiteiten waarbij je kunt ontdekken welke natuurlijke rijkdom het Museumpark heeft en hoe je zelf kunt bijdragen aan een biodiverse stad.
Inspiratie, tips en tricks
In de Nieuwe Tuin, rondom Het Nieuwe Instituut, geeft een ecologisch hovenier de hele dag uitleg over deze unieke tijdelijke natuurtuin. In de natuurtuin zijn ook Stadstuinwinkel STEK, het Wellant College en Gewildgroei aanwezig. Zij geven inspiratie, tips en tricks om biodiversiteit in je eigen tuin te vergroten met bijvoorbeeld een snoeiles en een tegelhack.
Kinderen kunnen in het Museumpark waterdieren onderzoeken tijdens een onderwaterwandeling of zaadbommen maken om de stad op te fleuren met lokaal verzamelde zaden. Vanuit Het Natuurhistorisch Museum vertrekken diverse stadsnatuurwandelingen met een vogelkenner of stadsbotanicus. Kijk voor het complete programma op www.hetnatuurhistorisch.nl en www.hetnieuweinstituut.nl.
Tegel eruit, groen erin
Gemeente Rotterdam deelt tijdens de dag van de biodiversiteit plantjes uit. Want meer groen in tuinen is niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar helpt ook wateroverlast voorkomen.
Bron: gemeente Rotterdam

In 2016 blijft de subsidie voor groene daken 25 euro per vierkante meter. Daarna wordt de subsidie geleidelijk afgebouwd. Per 1 mei aanstaande is wel een verhoging van het waterbergend vermogen van toepassing. In Rotterdam ligt inmiddels 220.000 m2 aan groene daken.
De subsidieregeling wordt stapsgewijs afgebouwd; 20 euro per m2 in 2017 en 2018 en 15 euro per m2 in 2019 en 2020. De subsidie loopt uiteindelijk door tot eind 2020, of zoveel eerder als het geld op is. Het verlagen van het subsidiebedrag vormt een geleidelijke overgang naar een eventuele verplichtstelling voor groene daken op bijvoorbeeld nieuwe woningen en kantoren in Rotterdam.
Verhoging waterbergend vermogen
De gewijzigde subsidieregeling gaat uit van een waterbergend vermogen van minimaal 25 liter per vierkante meter. Door deze eis op te hogen van 15 liter naar 25 liter per vierkante meter wordt het waterbergend vermogen van groene daken vergroot. Hierdoor wordt het rioolsysteem bij hevige regenval minder belast en is de kans op wateroverlast op straat kleiner. We sluiten daarbij aan op de marktontwikkeling: bij de meeste leveranciers van groene daken zijn producten beschikbaar met een waterberging van minimaal 25 liter per vierkante meter. Alle aanvragen die vanaf 1 mei worden ingediend dienen hieraan te voldoen. De aanvragen van voor 1 mei 2016 worden conform de oude subsidieregeling beoordeeld.
 

In de Rotterdamse Rijnhaven verschijnt dit jaar naast het drijvend paviljoen en het dobberend bos een drijvend park gemaakt van gerecycled plastic.
Rotterdam werkt hard aan vergroening en aan het tegengaan van de klimaatverandering. Net als vorig jaar drijft er dit jaar een dobberend bos in de Rijnhaven. Nu komt er een drijvend paviljoen en een drijvend Recycled Park bij. Een impressiesfilmpje is hier te vinden.
Het 150 vierkante meter grote park wordt volledig gemaakt van gerecycled plastic uit de Nieuwe Maas. Het opgevangen plastic – dat voor veel vervuiling zorgt – wordt hergebruikt om een nieuwe waarde aan de rivier toe te kennen. De verwachting is dat het Recycled park tijdens de Wereldhavendagen 2016 wordt geopend.
En daar blijft het nog niet bij: in de zomer van 2016 opent in de Merwehaven in Rotterdam de eerste drijvende boerderij ter wereld. The Floating Farm is een zelfvoorzienende en duurzame boerderij met ruimte voor 60 koeien. De boerderij wordt ook opengesteld voor publiek.
The Floating Farm is een pilot en speelt in op de groeiende mondiale vraag naar kwaliteitszuivel en andere dagverse voedingsproducten terwijl de beperkt beschikbare ruimte op het land in tact blijft.
Bron: knack.be

Rotterdam heeft een nieuw opmerkelijk kunstwerk. In de Rijnhaven dobberen vanaf vorige week 20 Hollandse iepen in hergebruikte oude zeeboeien.

Het idee komt van Jeroen Everaert, oprichter van kunstproducent Mothership. Hij deed de inspiratie op van een kunstwerk van Jorge Bakker die in een groot aquarium miniatuurbomen plaatste.
Het dobberend bos moet de relaties van mensen in een stad en de natuur symboliseren door de bomen in een industriële omgeving te plaatsen. Ook moet het mensen herinneren dat er meer groen nodig is in de stad.
12 tot 13 meter 
Voorafgaand aan het project hebben studenten van het Van Hall Instituut onderzoek gedaan naar welke soort bomen geschikt zijn om geplaatst te worden in het water. Verder hebben nog studenten van de TU Delft en een reeks bedrijven geholpen bij het ontwerp van de boeien.
Zo komen de bomen nauwelijks in contact met het water waar ze op drijven. In elke boei is een container van 600 liter water om de bomen van water te voorzien. 4 keer per jaar wordt het water aangevuld.
De bomen groeien naar verwachting nog 4 meter en zijn dan ongeveer 12 tot 13 meter hoog.
Bron: groenecourant.nl