Aanpassing subsidie groene daken in Rotterdam

In 2016 blijft de subsidie voor groene daken 25 euro per vierkante meter. Daarna wordt de subsidie geleidelijk afgebouwd. Per 1 mei aanstaande is wel een verhoging van het waterbergend vermogen van toepassing. In Rotterdam ligt inmiddels 220.000 m2 aan groene daken.
De subsidieregeling wordt stapsgewijs afgebouwd; 20 euro per m2 in 2017 en 2018 en 15 euro per m2 in 2019 en 2020. De subsidie loopt uiteindelijk door tot eind 2020, of zoveel eerder als het geld op is. Het verlagen van het subsidiebedrag vormt een geleidelijke overgang naar een eventuele verplichtstelling voor groene daken op bijvoorbeeld nieuwe woningen en kantoren in Rotterdam.
Verhoging waterbergend vermogen
De gewijzigde subsidieregeling gaat uit van een waterbergend vermogen van minimaal 25 liter per vierkante meter. Door deze eis op te hogen van 15 liter naar 25 liter per vierkante meter wordt het waterbergend vermogen van groene daken vergroot. Hierdoor wordt het rioolsysteem bij hevige regenval minder belast en is de kans op wateroverlast op straat kleiner. We sluiten daarbij aan op de marktontwikkeling: bij de meeste leveranciers van groene daken zijn producten beschikbaar met een waterberging van minimaal 25 liter per vierkante meter. Alle aanvragen die vanaf 1 mei worden ingediend dienen hieraan te voldoen. De aanvragen van voor 1 mei 2016 worden conform de oude subsidieregeling beoordeeld.