Extra geld voor vervangen van bomen in Rotterdam

Ze staan in straten, op pleinen, langs wegen en singels en in plantsoenen en parken. De gemeentelijke bomenexperts houden de Rotterdamse bomen goed in de gaten. Ze controleren de groei en ontwikkeling van de bomen en bepalen welk onderhoud nodig is.
Voor bomen die gevoelig zijn voor ziekten of die een aanrijding of ophoging van de weg hebben doorstaan, is extra aandacht. Bomen die een gevaar voor de omgeving vormen, worden gesnoeid en als het niet anders kan gerooid.
Dode of zieke bomen vervangen
In oktober en november worden 1343 dode of zieke bomen verspreid door de hele stad gerooid. Hiervan is voor circa 800 grotere bomen de benodigde kapvergunning aangevraagd en verleend. Bomen die een acuut gevaar voor de omgeving zijn, worden zo snel mogelijk weggehaald. Op een plek waar een boom is weggehaald, wordt waar mogelijk weer een nieuwe boom geplant. Herplanten is niet altijd mogelijk. Voor een nieuwe boom moet namelijk wel voldoende ruimte zijn om uit te groeien.
Meer bomen terug geplant
De afgelopen jaren zijn niet overal bomen terug geplant. Nu is er extra geld beschikbaar om alsnog nieuwe bomen te planten waar dat kan. In november en december worden daarom 1811 bomen geplant. Op de interactieve plattegrond staat waar individuele bomen worden gerooid en aangeplant. Onderaan de plattegrond kunt u inzoomen op de plattegrond, of zoeken op uw wijk of straat.
Boomvervangingsprojecten
Naast de individuele bomen vervangt de gemeente in een aantal straten alle of een deel van de bomen. Het gaat dan om bomen die allemaal tegelijk zijn geplant en nu oud en onveilig zijn, zoals populieren of wilgen. Of om bomen die dezelfde ziekte hebben en daardoor erg zwak zijn, zoals kastanjes met de kastanjebloedingsziekte.
Een overzicht van deze boomvervangingsprojecten volgt hier binnenkort. Bewoners worden geïnformeerd over de straten waar alle bomen worden vervangen. De bomen worden deze winter vervangen.
Bron: Rotterdam.nl