Rot­ter­dam krijgt drij­vend park van gere­cy­cled plas­tic

In de Rot­ter­dam­se Rijn­ha­ven ver­schijnt dit jaar naast het drij­vend pavil­joen en het dob­be­rend bos een drij­vend park gemaakt van gere­cy­cled plas­tic.
Rot­ter­dam werkt hard aan ver­groe­ning en aan het tegen­gaan van de kli­maat­ver­an­de­ring. Net als vorig jaar drijft er dit jaar een dob­be­rend bos in de Rijn­ha­ven. Nu komt er een drij­vend pavil­joen en een drij­vend Recy­cled Park bij. Een impres­siesfilm­pje is hier te vin­den.
Het 150 vier­kan­te meter gro­te park wordt vol­le­dig gemaakt van gere­cy­cled plas­tic uit de Nieu­we Maas. Het opge­van­gen plas­tic — dat voor veel ver­vui­ling zorgt — wordt her­ge­bruikt om een nieu­we waar­de aan de rivier toe te ken­nen. De ver­wach­ting is dat het Recy­cled park tij­dens de Wereld­ha­ven­da­gen 2016 wordt geo­pend.
En daar blijft het nog niet bij: in de zomer van 2016 opent in de Mer­we­ha­ven in Rot­ter­dam de eer­ste drij­ven­de boer­de­rij ter wereld. The Flo­a­ting Farm is een zelf­voor­zie­nen­de en duur­za­me boer­de­rij met ruim­te voor 60 koei­en. De boer­de­rij wordt ook open­ge­steld voor publiek.
The Flo­a­ting Farm is een pilot en speelt in op de groei­en­de mon­di­a­le vraag naar kwa­li­teits­zui­vel en ande­re dag­ver­se voe­dings­pro­duc­ten ter­wijl de beperkt beschik­ba­re ruim­te op het land in tact blijft.
Bron: knack.be