Biodiversiteit begint bij gevarieerd groen in de stad

De stad is bij uitstek de plek voor meer flora en fauna in Nederland. Er liggen daar volop kansen voor inrichting van verschillende leefgebieden. Of het nu gaat om wild begroeide gebieden of fijn afgestemde beplantingen, natte oeverzones of een verticaal bos langs de gevel van hoogbouw. De plant heeft hierin de sleutelpositie. Biodiversiteit begint bij […]

De Groene Agenda: Planten voor een beter binnenklimaat

De Groene Agenda is een programma waarin kennisinstellingen samen met ondernemers innovatieve groenconcepten ontwikkelen en testen. De komende decennia wordt de samenleving geconfronteerd met extremere weersomstandigheden, vergrijzing van de bevolking en toenemende verstedelijking. Daarnaast zal de dalende kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving een groeiend negatief effect hebben op de gezondheid en het welbevinden […]

Grond van soortenrijke plantengemeenschappen beste voor elke soort

Voor een voorspoedige groei creëren planten een netwerk van nuttige bodemorganismen zoals schimmels en bacteriën rond hun wortelstelsel. Toch blijken ook planten die hun eigen goede organismen huisvesten nog beter te groeien in grond die bodemorganismen herbergt van vele verschillende plantensoorten. Dat toont een onderzoeksteam aan van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Wageningen University, […]

Interactieve planten-app herkent plantensoorten

Vier Franse onderzoeksinstellingen (Cirad, INRA, Inria en IRD) en Tela Botanica hebben een planten-app ontwikkeld die in staat is meer dan 6.000 West-Europese plantensoorten te herkennen. Dankzij het sociale netwerk rond Plantnet komen er steeds meer foto’s en gegevens van planten bij. Deze app determineert aan de hand van bloem, blad, fruit en bast met […]

Open huis plantenonderzoek in Weekend van de Wetenschap

Tijdens het Weekend van de Wetenschap, zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2016, zetten Wageningse plantenonderzoekers op twee verschillende locaties de deuren open. Op zaterdag 1 oktober is het open huis op de Bleiswijkse glastuinbouw-locatie van Wageningen UR. Op zondag 2 oktober is iedereen van harte welkom op Wageningen Campus. Het Weekend van de Wetenschap […]

Elke donderdag een filmpje over planten en dieren in Tilburgs bos te zien

Op de website van het Stadbos013 en op de Facebook-pagina is vanaf 16 juni elke donderdag een filmpje over planten en dieren in het bos te zien. Er worden 12 filmpjes gemaakt. Ecoloog Rob van Dijk en Rob Vereijken, expeditieleider van het bos, vertellen in de items iets over de verschillenden planten en dieren die […]

Gratis plantje voor inwoners van Dalfsen

Iedere inwoner van Dalfsen kan een gratis plantje ophalen om de voortuin extra mooi aan te kleden. Dalfsen probeert namelijk het groenste dorp van Europa te worden en doet mee aan de Entente Florale Europe. Op de website van de gemeente staat dat onder het motto ‘Samen gaan we voor goud!’ mensen een plantje kunnen […]

Haal met planten het fijnstof uit je huis

Wist je dat chemische uitstoot binnenshuis veel voor komt? Gewoon vanuit alledaagse producten, waarvan je het niet verwacht: bouwmaterialen, schoonmaakmiddelen, wegwerpmaterialen en printers vormen bronnen van interne luchtvervuiling. Men komt steeds meer te weten over de schadelijke gevolgen van fijnstof, maar er wordt nauwelijks aandacht besteed aan fijnstof ín onze huizen èn hoe je er […]

Rotterdam maait minder ter bevordering van dieren en planten

Dit voorjaar maait de gemeente het gras minder vaak Zo kunnen langzaam andere plantensoorten groeien, waar bijvoorbeeld bijen en vlinders op af komen. Op diverse plekken in de stad wordt het gras minder vaak gemaaid, bijvoorbeeld in wegbermen. Zo kunnen, waar eerst strakke gazons waren, langzaam andere plantensoorten groeien. Die verschillende bloemen en kruiden zien […]

Kennis over groen in de stad beschikbaar maken voor gemeente en kweker

Planten en bomen in de stad zijn niet langer louter een kostenpost. Tegenwoordig zetten ambtenaren van de gemeente ze welbewust in om het leven in de stad aangenamer te maken. Met dank aan Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) dat kennis over groen in de stad beschikbaar maakt. Bomen en planten in de stad bieden nogal […]