Berichten

Op 27 februari 2012 vindt het kappen van de populieren plaats op het eiland van park De Bleijke in Hengelo als voorbereiding op de werkzaamheden voor vernieuwing van het park. Park De Bleijke moet een echt gebruikerspark worden voor vele groepen uit de samenleving, zowel jong als oud.

De gemeente heeft van de provincie subsidie ontvangen voor het aanleggen van een ‘Cool Nature’ plek in het park. Een Cool Nature plek is bedoeld voor kinderen om te spelen en voor scholen om te gebruiken bij natuuronderwijs en activiteiten. Het bestaat uit ‘natuurlijk speelmateriaal’ en is een plek waar je hutten kunt bouwen, in bomen kunt klimmen of gewoon kunt rondhangen of voetballen op een grasveldje.

Gesprekken
Over de vernieuwing van het park voerden de gemeente Bronckhorst de afgelopen tijd gesprekken met een klankbordgroep van gebruikers van het park. Hierin zitten onder andere de dorpsbelangenvereniging Hengelo, de cliëntenraad van De Bleijke, de visvereniging en het jongerenwerk. Ook bracht de gemeente met Hengelose schoolkinderen een bezoek aan het park en maakten maquettes met hen, waarin ze hun wensen voor het park aangaven.

Conceptplan
Later in het voorjaar van 2012 komt er een openbare bijeenkomst voor alle inwoners, waarin de gemeente het conceptplan voorlegt, dat nu voorbereidt wordt naar aanleiding van de gevoerde gesprekken en bijeenkomsten.

Bron:
Gemeente Bronckhorst

 

 Een bankje, een speeltoestel, meer vuilnisbakken of misschien wel een gezellige picknickplaats? Voor de Dag van het Park op zondag 3 juni 2012 gaat de ANWB buurtbewoners helpen het park in de buurt een opknapbeurt te geven. De hulp van de ANWB bestaat uit een geldbedrag van maximaal €5.000,-  indien nodig aangevuld met praktische kennis of de inzet van vrijwilligers en lokale contacten.

De ideeën kunnen tot en met vrijdag 9 maart 2012 worden ingediend.

Buurtbewoners die een goed idee hebben om het park in hun buurt op te knappen kunnen hun idee achterlaten op de website van de ANWB. Een jury, bestaande uit Arjel Woudstra(ANWB), Arno Saladin (Stichting de Zonnebloem), Michelle de Roo (Schrijfster, Landschapsarchitect), Elle van Rijn (Schrijfster) en Wiko Mocking (ANWB) zullen de ideeën beoordelen. Op 15 maart worden de winnende ideeën bekendgemaakt via de website.

Dag van het Park
Voor de achtste keer organiseert de ANWB samen met buurtbewoners en gemeenten de Dag van het Park. De Nederlandse parken zijn het onmisbare groen in de buurt en maakt het mensen mogelijk dichtbij de natuur op te zoeken. Vorig jaar werd de Dag van het Park in meer dan 100 parken gevierd. 
 
Kijk voor meer informatie »

“De Millinxbuurt ligt er fysiek fantastisch bij” Jurgen Hoogendoorn, sociaal wetenschapper en werkzaam bij ontwikkelingsbedrijf Amsterdam, sprak na een bezoek in de Millinxbuurt vol lof over de Rotterdamse wijk. “Er is hier ongelofelijk veel bereikt”, zegt hij.  Het nieuwe park heeft de buurt extra ‘lucht’ gegeven.

De Millinxbuurt in de Rotterdamse Tarwewijk kende begin jaren negentig forse problemen als achterstallig onderhoud, leegstand, overlast als gevolg van illegale kamerverhuur en drugsgerelateerde criminaliteit. Dankzij een integrale aanpak is het tij inmiddels voor een groot deel gekeerd.

Park geeft buurt extra ‘lucht’
Particuliere panden zijn opgeknapt, de woningcorporatie heeft woningen aangekocht, verbeterd en samengevoegd en intensief sociaal beleid heeft de leefbaarheid in de buurt sterk 
 verbeterd. Een nieuw park heeft de buurt extra ‘lucht’ gegeven. Formeel is het fysieke onderdeel van de vernieuwing in het najaar van 2011 afgerond. Maar de buurt heeft nog steeds aandacht nodig, onder andere op sociaaleconomisch vlak.

Lees het volledige bericht op KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing »

Bron:
KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing

Het Belgische Nationaal Park Hoge Kempen bewijst niet alleen op het vlak van natuur en milieu zijn meerwaarde, het is ook een economisch rendabel ‘product’.

Dat is de conclusie van een internationale conferentie over de economische meerwaarde van natuur. “In beleidskeuzes wordt de bijdrage van natuur aan een economische ontwikkeling onderschat of zelfs ontkend”, zegt Ignace Schops van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland.

Taal van economie durven spreken
“Maar natuurbeheerders moeten ook de taal van de economie durven te spreken.” In het boek ‘Hoge Kempen, hoge baten’, becijferde de Nederlandse sociaal geograaf Tom Bade van Kenniscentrum Triple E het economische rendement van het Nationaal Park. “Eigenlijk onderzochten hij en zijn team wat deze 5.700 ha natuur opbrengen”, zegt Johan Van Den Bosch van het Nationaal Park.

5.100 arbeidsplaatsen
“Zo zijn er dankzij de natuur 5.100 arbeidsplaatsen in de zes gemeenten van het Park. Die waren er niet zonder de natuur”, zegt hij. “Dat gaat van personeel in verzorgingsinstellingen die precies daar liggen omwille van het groen, tot transport, landbouw en horeca. Zo is driekwart van de 2.500 banen in de horeca te danken aan de natuur en zijn er 190 banen ontstaan door de oprichting van het Nationaal Park.” Die 5.700 ha natuur monden jaarlijks in de regio uit in een omzet van € 191 miljoen in aanverwante sectoren, en dat is op zijn beurt goed voor meer dan € 13 miljoen aan belastinginkomsten.

Drie jaar terugverdiend
“De slotsom van het onderzoek is dat de € 40 miljoen die de overheid de afgelopen tien jaar investeerde in het Nationaal Park, op minder dan drie jaar werd terugverdiend”, vertelt Van Den Bosch. “En dan gaat het nog niet over het behoud van biodiversiteit en de bijdrage aan het welzijn en de gezondheid van omwonenden en de meer dan 700.000 bezoeker per jaar.”

Groen Loont
De campagne Groen Loont heeft als doel om de economische en maatschappelijke waarde van het openbaar groen onder de aandacht te brengen. Meer info »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron:
Nieuwsblad

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 
 

Het project Park Schinkeleilanden, pal achter het Olympisch stadion in Amsterdam is bekroond met de Groene Stad Award. De ontwerpprijsvraag om Groene Stad Award is in het leven geroepen door Plant Publicity Holland (PPH) en de branchevereniging  VHG met als doel  de integrale samenwerking in de hele bouwkolom (dus inclusief de groene sectoren) bij projecten in de stadsontwikkeling te bevorderen. De prijsvraag wordt georganiseerd onder auspiciën van de stichting Entente Florale Nederland.

De voorzitter van Bouwend Nederland, Elco Brinkman reikte samen met de voorzitter van de jury, Michiel den Ruijter de Groene Stad Award uit. Zeven projecten waren genomineerd: Park Schinkeleilanden Amsterdam, De Duinen Monster, De Verticale Tuin Amsterdam, Heempark Oosterheem Zoetermeer, Manifestatieweide Zuiderpark Rotterdam, Waterfront Maaskades Rotterdam en Zorgeloos groen Deventer.

Integraal planproces
Het project Park Schinkeleilanden is tot stand gekomen door een integraal planproces waarbij met vele partijen, zowel publiek als privaat, is samengewerkt. Het ontwerp is van het Buro Sant en Co, onder leiding van landschapsarchitect Edwin Santhagens. De andere partijen zijn:  opdrachtgever gemeente Amsterdam  Stadsdeel Zuid, Bouwbedrijf Heijmans, Heijmans Sport en Groen en Boomkwekerij Ebben.

Vernieuwend voorbeeld
Park Schinkeleilanden wordt gevormd door vier  eilanden met elk hun eigen karakter en functie zoals een tennis-,  voetbal-, park- en natuureiland. Natuurbeleving wordt gecombineerd met een cultureel component. Het originele landschap is op een artistieke wijze geïnterpreteerd waardoor het parkbeeld bij de bezoeker een blijvende indruk achterlaat. Het park vormt een groene recreatieve verbinding tussen het Vondelpark en het Amsterdamse Bos. Volgens Buro Sant en Co vormt het Park Schinkeleilanden een uniek vormgegeven, multifunctioneel eilandenrijk in het brandpunt van de Randstad met een structurele betekenis voor de stad Amsterdam en zijn directe omgeving. Dit blijkt ook uit het juryrapport: “Park Schnkeleilanden is een parklandschap dat voor de stadsbewoner ‘de natuur’ representeert.  Het park is sterk lineair vormgegeven, gebaseerd op transitverbindingen, met een fiets/voetgangersroute en het vaarwater van ‘De Schinkel’. Het verblijfsdeel van het park bestaat uit vier eilanden met elk een eigen functie. Deze functies zijn op een zeer professionele wijze met elkaar verknoopt. Het gebied combineert de visuele schoonheid van het klassieke park en de natuurbeleving van de nieuwe stadsecologie. Een aanwinst voor de stad Amsterdam en een vernieuwend voorbeeld van parkaanleg.”

Overige genomineerden
De andere zes projecten die genomineerd waren, zijn elk op zichzelf ook unieke projecten. Zo heeft gemeente Rotterdam met het project ‘Waterfront Maaskades Rotterdam’ een vergroening van de Maaskades ingezet. Het toenemende aantal bewoners, wat onder andere resulteert in door parkeren gedomineerde kades, vroeg om een hernieuwde focus op de Maas. Het doel in de toekomst is een drie kilometer lange wandeling te kunnen maken aan de groene oever die de rivier als stedelijk recreatie landschap bevestigd.

Wijkpark
In Zoetermeer is Heempark Oosterheem gerealiseerd, een 22 ha groot wijkpark. Het veelzijdige en langgerekte Heempark is ruimtelijk verankerd met de aangrenzende wijk Oosterheem en biedt daarmee grote recreatieve meerwaarde voor de bewoners. Natuurlijke oeverzones, bloemrijke kruidenvegetaties, een overzwaluwwand en een natuurspeelterrein maken het park daarnaast ook van groot belang voor de natuurontwikkeling van de stad.

Maatschappelijke functie
De Manifestatieweide Zuiderpark in het hart van Rotterdam is het voorbeeld dat stedelijk-recreatieve functies binnen een groene context kunnen worden geplaatst, op zo’n wijze dat ze elkaar versterken.

In 1952 is het park ooit opgericht vanuit een sociaal-maatschappelijke visie, het was gericht op het geestelijk en lichamelijk welzijn van de bevolking. Een verandering in de sociaal-maatschappelijke context vraagt om herinrichting van het park. Een programma is opgezet om de jeugd het park te laten gebruiken en zo ouders mee te trekken. Het groen en het programma zijn op een vergaande manier geïntegreerd door de aanwezigheid van een skatepark en multifunctionele sportvelden.  Het park heeft weer een maatschappelijke functie, de aanwezigheid van geprivatiseerde welzijnswerkers van Thuis Op Straat (TOS) draagt hier met name zorg voor.

Daktuin
Tevens genomineerd is het concept Zorgeloos Groen dat is toegepast als daktuin in Deventer. Het concept houdt in dat beplanting gekozen wordt die een goede basis vormt, lage onderhoudskosten heeft en een hoge jaarrond belevingswaarde biedt. Met name voor (semi-)openbare ruimten waar op onderhoudskosten gelet moet worden, biedt het botanisch interessante sortiment een nieuwe manier om vaste planten te gebruiken.

Betere luchtkwaliteit
Een ander bijzonder project is de Verticale Tuin in Amsterdam. Groen kan zo een multifunctionele meerwaarde verkrijgen in een hoogstedelijke woon- en werkomgeving. De planten dragen bij aan een betere luchtkwaliteit van de stad omdat ze fijnstof opnemen. Het heeft daarnaast een waterbergend vermogen en dient als thermische koeling en geluidsisolatie van het pand en directe omgeving. Al met al geeft het groen bewoners en gebruikers van de buurt en straat een prettiger gevoel.

Midden op de duinen
Het zevende project dat genomineerd was is het project De Duinen te Monster. Het is een co-creatie van stakeholders met als doel een duurzaam verhoogde kwaliteit van de groene woon- , werk- en leefomgeving. De kavels liggen midden op de duinen. Het gebied is dan ook beplant met inheemse gebiedseigen beplanting zoals helmgras, brem, duindoorn en egelantier. Dit vraagt om het in de eerste plaats ontwerpen van woonomgeving en daarna de woning. Volgens het juryrapport is het project ‘een mooi en gedurfd voorbeeld van het creëren van een bijzonder en afwijkend woonmilieu, waarbij ‘natuur’ aangelegd wordt uit particuliere middelen’.

Volledige verslag
In het magazine De Groene Stad vindt u een uitgebreide toelichting op de projecten en het juryrapport. Dit magazine kunt u kosteloos opvragen bij Plant Publicity Holland.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Schiedam krijgt een groene schakel erbij. De Kop van de Plantage zal Рmet de hulp van een tuinontwerper Рweer ̩̩n geheel worden met behulp van een verbindend bomenraster.

De Kop van de Plantage krijgt een exclusieve uitstraling. Medio augustus begint de aannemer met de herinrichting van het voorste deel van het oudste stadspark van Nederland. Naar verwachting is een groot deel van het werk nog dit jaar gereed

Piet Oudolf maakt beplantingsplan
In het eerste kwartaal van 2012 worden de nieuw aangelegde groenvakken van vaste planten voorzien. Het beplantingsplan hiervan is gemaakt door de internationaal befaamde tuinontwerper Piet Oudolf. Het totale project wordt in april 2012 opgeleverd.

Bijzonder fraai
Wethouder Ad Hekman blikt vooruit: “De Plantage is één van de mooiste stukjes Schiedam. Het eerste deel, gezien vanaf de Gerrit Verboonstraat, was echter een beetje rommelig door de auto’s die stonden geparkeerd. Daardoor werd de rest van het park aan het zicht onttrokken. In de nieuwe opzet wordt het park weer één geheel. Samen met de zeer betrokken klankbordgroep zijn we erin geslaagd een bijzonder fraai inrichtingsontwerp te maken.”

Wisselende plantvakken en vaste planten
De kop van het park wordt verbreed en krijgt een ruime, vrije entree. Deze inrichting is uitnodigend en wordt kleurrijk uitgevoerd met wisselende plantvakken en vaste planten. De ruime entree zorgt bovendien voor meer transparantie, wat de sociale veiligheid bevordert. Bij de inpassing van het herdenkingsmonument is nadrukkelijk aandacht geschonken aan een verbetering van de zichtbaarheid van het monument en ruimte ten behoeve van de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid.

Bron:
Dichtbij

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Park Meerland in Eindhovense wijk Meerland is winnaar van de Dirk Roosenburg vakprijs én van de publieksprijs 2011. Dit werd op vrijdag 24 juni door de vakjury bekendgemaakt. De jury wijst park Meerland als winnaar aan van de Dirk Roosenburgprijs omdat dit project op alle vastgestelde onderdelen het hoogst scoort.

Motivering vakjury
De vakjury motiveert haar keuze voor Park Meerland als volgt: “Park Meerland te Meerhoven, inclusief pompgemaal en bruggen, is van een bijzonder schaal. Als groene lob past het in de structuur van Eindhoven. Daarnaast is de situering in de vinexlocatie Meerhoven strategisch, waardoor het park verbindend werkt en het een belangrijke ontmoetingsplek is. Hierdoor ontstaat een groet sociale component. Door de opzet van een forum met kamers blijft het park ondanks zijn schaal overzichtelijk.

Ontwerp is zorgvuldig en beheerst
Het ontwerp, niet modern, eerder romantisch landschappelijk, is uiterst zorgvuldig en beheerst. Het kent een duidelijke vormentaal, die leesbaar en simpel is, dat werkt gezien het feit dat het park nu al volop wordt gebruikt. Het park is afwisselend met telkens verrassende landschappen en intieme plekken. 

Mix van bestaand groen met nieuwe elementen
Door de vanzelfsprekende en onnadrukkelijke mix van bestaand groen met nieuwe elementen krijgt het jonge park een uitstraling alsof het al jaren bestaat. Naast de robuuste, niet ingevulde vlakken is het park op momenten ook liefelijk en gedetailleerd. De aandacht voor het ontwerp van de bruggen en het pompgemaal dragen hieraan bij. Het doet de jury goed dat het ontwerp van het park op verschillende plekken is aangepast aan de wensen van de bewoners zonder dat het aan ontwerpkwaliteit heeft ingeboet.

Park is zeer waardevol
Park Meerland is een zeer waardevol en relevant project voor de toekomst. Dit heeft de jury doen besluiten het park aan te wijzen als winnaar van de Dirk Roosenburgprijs 2011.”

Publiekswinnaar
Aan de Dirk Roosenburgprijs is ook een publieksprijs gekoppeld om de publieke discussie over ruimtelijke kwaliteit en de kritische betrokkenheid bij de stedelijke ontwikkeling van Eindhoven te prikkelen. Hiervoor was een speciale website ingericht waar het publiek hun stem kon uitbrengen op een van de acht genomineerde projecten. In totaal werden 1359 stemmen uitgebracht , 559 stemmen voor Park Meerland, 201 stemmen naar het Muziekgebouw Frits Philips en 141 stemmen naar het project Lakerlopen. Met overtuigende meerderheid is Park Meerland ook de winnaar van de  publieksprijs.

Dirk Roosenburgprijs 2011
De Dirk Roosenburgprijs is een prijs voor architectuur én ruimtelijke kwaliteit. De prijs wordt toegekend aan een uitgevoerd project binnen de grenzen van de gemeente Eindhoven opgeleverd in de periode van maart 2009 t/m maart 2011. Daarbij telt de architectonische kwaliteit van het project, maar ook de bijdrage die het levert aan de beleving, bruikbaarheid en identiteit van de stad.

Bron:
Gemeente Eindhoven

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Het college van burgemeester en wethouders heeft het definitieve ontwerp vastgesteld voor het park ’t Nieuwelant: meer licht en lucht, wandelpaden, waterpartijen en mogelijkheden voor sport, spel en recreatie. Het wordt een veelzijdig park dat een belangrijke bijdrage gaat leveren aan het groene karakter van de wijk Babberspolder-Oost, maar ook aantrekkelijk is voor mensen uit andere delen van de stad.

Het park vormt de groene buffer tussen de woonwijk en de A4 en is hard aan een opknapbeurt toe. Een hoge grondwaterstand is de hoofddader van de slechte kwaliteit van veel beplanting. In afwachting van de herstructurering van de aanliggende wijk Babberspolder-Oost heeft het beheer van het park enige jaren op een laag pitje gestaan. Hierdoor is het park te vol gegroeid.

Burgers betrokken bij ontwerp
Bij het maken van het ontwerp was een groep omwonenden en andere belanghebbenden betrokken. Tijdens enkele bijeenkomsten in de wijk zijn de ideeën over de inrichting van het park besproken en is uiteindelijk een ontwerp ontstaan.

 

Bomen zijn op kwaliteit onderzocht
Daarna werd in het wijkcentrum een tekening van een voorlopig ontwerp aan de wijkbewoners gepresenteerd en is iedereen in de gelegenheid gesteld te reageren op de plannen. Ook de Stichting Boombehoud was nauw betrokken. Alle bomen zijn vooraf zorgvuldig op kwaliteit onderzocht. Er moeten uiteindelijk flink veel bomen worden gekapt. Langs de A4 houdt het park wat wildere begroeiing. Daar worden ook minder bomen gekapt om ervoor te zorgen dat het geluidscherm zo veel mogelijk uit het zicht blijft. De uitvoering van werkzaamheden start naar verwachting dit najaar.

Bron:
Gemeente Vlaardingen

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Het Oosterpark krijgt van de centrale stad Amsterdam € 1,3 miljoen voor de aanpak van het park. Het programma Verdubbeling Oosterpark is gekozen uit een selectie van vijf parken die in aanmerking wilden komen voor het geld.

Dit bedrag maakt deel uit van de zogenaamde groengelden, die bedoeld zijn om het groen in Amsterdam te versterken en te verbeteren. Verdubbeling Oosterpark is gekozen, omdat daardoor de hoeveelheid groen wordt vermeerderd binnen het bestaande oppervlak. Ook is Verdubbeling Oosterpark al een eind op weg: wanneer de stadsdeelraad dit najaar het Voorlopig Ontwerp vaststelt, kan volgend jaar met de uitvoering worden begonnen (na de zomer). Het is de bedoeling dat de toegekende subsidie nog deze bestuursperiode wordt uitgegeven.

“Groen toegankelijk maken voor bewoners”
Stadsdeelwethouder Nevin Özütok is zeer blij met de toewijzing van de groengelden. “Het Oosterpark is een belangrijk stadspark,” vertelde ze aan Het Parool, “met deze subsidie kunnen we het park nóg beter maken. Het geld stelt ons in staat allerlei groen in het park dat nu nog achter hekken staat, toegankelijk te maken voor bewoners. Er moet nog veel gebeuren, maar deze toewijzing gaat ons goed helpen.”

Openbare ruimte in park groter maken
Met het programma Verdubbeling Oosterpark wil stadsdeel Oost de openbare ruimte in het park groter maken. Dat kan door zoveel mogelijk hekken rondom de historische gebouwen weg te halen. De nu nog ontoegankelijke terreinen worden dan openbaar en groen ingericht. Vorig jaar werd zo voor de voormalige openluchtschool de eerste 2500 m2 aan het park toegevoegd. Dit najaar staat het Voorlopig Ontwerp Verdubbeling Oosterpark op de agenda van de stadsdeelraad. Dat is een voorstel voor een nieuwe inrichting van de openbare ruimte in de noordrand van het Oosterpark. Tegelijk met de Verdubbeling hoopt het stadsdeel ook geld vrij te kunnen maken voor de aanpak van de verzakking van het park. Voorstellen hiervoor volgen nog.

Informatie over de verdubbeling van het Oosterpark »

Bron:
Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Voor het eerst is een park in Antwerpen ontworpen in functie van natuurontwikkeling, natuurbeleving en avontuurlijk spelen. Neerland omhelst hiermee een nieuw soort groenconcept voor de stad Antwerpen. De water- en ecologische toestand van het gebied zijn het uitgangspunt geweest voor de opmaak van het ontwerp.

Het projectgebied waarvoor dit voorontwerp werd opgemaakt, is 23 hectare groot. 18,4 hectare van het gebied wordt gereserveerd voor groenzone waarvan 9 hectare natuurreservaat. Ook rondom het gebied is heel wat activiteit. Doorheen het park zijn heel wat sporen terug te vinden van een militair verleden, zoals antitankgrachten en enkele bomkraters.

Verbindingen door het park
Een belangrijk fietspad loopt nu al langs het gebied. Verder worden door het hele park wandelpaden aangelegd.

Leren in en over groen
Wie het nieuwe park betreed, komt terecht in een educatieve zone. Daar komen geïnteresseerden op verschillende manieren meer te weten over de aanwezige natuur en hoe ze thuis kunnen bijdragen tot een natuurvriendelijke woonomgeving.

Spelen in het groen
De ontwerpers kozen samen met de kinderen voor speelnatuur. Het resultaat is een gevarieerd landschap met heuvels, bomengroepjes, speelgrachten met water, boomstammen et cetera. De groene speelomgeving is een plek die uitnodigt om te spelen in en met de natuur en zo kinderen leren hun fysieke grenzen te verkennen.

Informatie

Bron:
Politics.be