Park in de Millinxbuurt verbetert mede de leefbaarheid

“De Millinxbuurt ligt er fysiek fantastisch bij” Jurgen Hoogendoorn, sociaal wetenschapper en werkzaam bij ontwikkelingsbedrijf Amsterdam, sprak na een bezoek in de Millinxbuurt vol lof over de Rotterdamse wijk. “Er is hier ongelofelijk veel bereikt”, zegt hij.  Het nieuwe park heeft de buurt extra ‘lucht’ gegeven.

De Millinxbuurt in de Rotterdamse Tarwewijk kende begin jaren negentig forse problemen als achterstallig onderhoud, leegstand, overlast als gevolg van illegale kamerverhuur en drugsgerelateerde criminaliteit. Dankzij een integrale aanpak is het tij inmiddels voor een groot deel gekeerd.

Park geeft buurt extra ‘lucht’
Particuliere panden zijn opgeknapt, de woningcorporatie heeft woningen aangekocht, verbeterd en samengevoegd en intensief sociaal beleid heeft de leefbaarheid in de buurt sterk 
 verbeterd. Een nieuw park heeft de buurt extra ‘lucht’ gegeven. Formeel is het fysieke onderdeel van de vernieuwing in het najaar van 2011 afgerond. Maar de buurt heeft nog steeds aandacht nodig, onder andere op sociaaleconomisch vlak.

Lees het volledige bericht op KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing »

Bron:
KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing