Nationaal Park Hoge kempen vertegenwoordigt economische waarde

Het Belgische Nationaal Park Hoge Kempen bewijst niet alleen op het vlak van natuur en milieu zijn meerwaarde, het is ook een economisch rendabel ‘product’.

Dat is de conclusie van een internationale conferentie over de economische meerwaarde van natuur. “In beleidskeuzes wordt de bijdrage van natuur aan een economische ontwikkeling onderschat of zelfs ontkend”, zegt Ignace Schops van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland.

Taal van economie durven spreken
“Maar natuurbeheerders moeten ook de taal van de economie durven te spreken.” In het boek ‘Hoge Kempen, hoge baten’, becijferde de Nederlandse sociaal geograaf Tom Bade van Kenniscentrum Triple E het economische rendement van het Nationaal Park. “Eigenlijk onderzochten hij en zijn team wat deze 5.700 ha natuur opbrengen”, zegt Johan Van Den Bosch van het Nationaal Park.

5.100 arbeidsplaatsen
“Zo zijn er dankzij de natuur 5.100 arbeidsplaatsen in de zes gemeenten van het Park. Die waren er niet zonder de natuur”, zegt hij. “Dat gaat van personeel in verzorgingsinstellingen die precies daar liggen omwille van het groen, tot transport, landbouw en horeca. Zo is driekwart van de 2.500 banen in de horeca te danken aan de natuur en zijn er 190 banen ontstaan door de oprichting van het Nationaal Park.” Die 5.700 ha natuur monden jaarlijks in de regio uit in een omzet van € 191 miljoen in aanverwante sectoren, en dat is op zijn beurt goed voor meer dan € 13 miljoen aan belastinginkomsten.

Drie jaar terugverdiend
“De slotsom van het onderzoek is dat de € 40 miljoen die de overheid de afgelopen tien jaar investeerde in het Nationaal Park, op minder dan drie jaar werd terugverdiend”, vertelt Van Den Bosch. “En dan gaat het nog niet over het behoud van biodiversiteit en de bijdrage aan het welzijn en de gezondheid van omwonenden en de meer dan 700.000 bezoeker per jaar.”

Groen Loont
De campagne Groen Loont heeft als doel om de economische en maatschappelijke waarde van het openbaar groen onder de aandacht te brengen. Meer info »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron:
Nieuwsblad

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.