Hengeloos park moet gebruikerspark worden voor alle bewoners

Op 27 februari 2012 vindt het kappen van de populieren plaats op het eiland van park De Bleijke in Hengelo als voorbereiding op de werkzaamheden voor vernieuwing van het park. Park De Bleijke moet een echt gebruikerspark worden voor vele groepen uit de samenleving, zowel jong als oud.

De gemeente heeft van de provincie subsidie ontvangen voor het aanleggen van een ‘Cool Nature’ plek in het park. Een Cool Nature plek is bedoeld voor kinderen om te spelen en voor scholen om te gebruiken bij natuuronderwijs en activiteiten. Het bestaat uit ‘natuurlijk speelmateriaal’ en is een plek waar je hutten kunt bouwen, in bomen kunt klimmen of gewoon kunt rondhangen of voetballen op een grasveldje.

Gesprekken
Over de vernieuwing van het park voerden de gemeente Bronckhorst de afgelopen tijd gesprekken met een klankbordgroep van gebruikers van het park. Hierin zitten onder andere de dorpsbelangenvereniging Hengelo, de cliëntenraad van De Bleijke, de visvereniging en het jongerenwerk. Ook bracht de gemeente met Hengelose schoolkinderen een bezoek aan het park en maakten maquettes met hen, waarin ze hun wensen voor het park aangaven.

Conceptplan
Later in het voorjaar van 2012 komt er een openbare bijeenkomst voor alle inwoners, waarin de gemeente het conceptplan voorlegt, dat nu voorbereidt wordt naar aanleiding van de gevoerde gesprekken en bijeenkomsten.

Bron:
Gemeente Bronckhorst