Park Schinkeleilanden wint de Groene Stad Award

Het project Park Schinkeleilanden, pal achter het Olympisch stadion in Amsterdam is bekroond met de Groene Stad Award. De ontwerpprijsvraag om Groene Stad Award is in het leven geroepen door Plant Publicity Holland (PPH) en de branchevereniging  VHG met als doel  de integrale samenwerking in de hele bouwkolom (dus inclusief de groene sectoren) bij projecten in de stadsontwikkeling te bevorderen. De prijsvraag wordt georganiseerd onder auspiciën van de stichting Entente Florale Nederland.

De voorzitter van Bouwend Nederland, Elco Brinkman reikte samen met de voorzitter van de jury, Michiel den Ruijter de Groene Stad Award uit. Zeven projecten waren genomineerd: Park Schinkeleilanden Amsterdam, De Duinen Monster, De Verticale Tuin Amsterdam, Heempark Oosterheem Zoetermeer, Manifestatieweide Zuiderpark Rotterdam, Waterfront Maaskades Rotterdam en Zorgeloos groen Deventer.

Integraal planproces
Het project Park Schinkeleilanden is tot stand gekomen door een integraal planproces waarbij met vele partijen, zowel publiek als privaat, is samengewerkt. Het ontwerp is van het Buro Sant en Co, onder leiding van landschapsarchitect Edwin Santhagens. De andere partijen zijn:  opdrachtgever gemeente Amsterdam  Stadsdeel Zuid, Bouwbedrijf Heijmans, Heijmans Sport en Groen en Boomkwekerij Ebben.

Vernieuwend voorbeeld
Park Schinkeleilanden wordt gevormd door vier  eilanden met elk hun eigen karakter en functie zoals een tennis-,  voetbal-, park- en natuureiland. Natuurbeleving wordt gecombineerd met een cultureel component. Het originele landschap is op een artistieke wijze geïnterpreteerd waardoor het parkbeeld bij de bezoeker een blijvende indruk achterlaat. Het park vormt een groene recreatieve verbinding tussen het Vondelpark en het Amsterdamse Bos. Volgens Buro Sant en Co vormt het Park Schinkeleilanden een uniek vormgegeven, multifunctioneel eilandenrijk in het brandpunt van de Randstad met een structurele betekenis voor de stad Amsterdam en zijn directe omgeving. Dit blijkt ook uit het juryrapport: “Park Schnkeleilanden is een parklandschap dat voor de stadsbewoner ‘de natuur’ representeert.  Het park is sterk lineair vormgegeven, gebaseerd op transitverbindingen, met een fiets/voetgangersroute en het vaarwater van ‘De Schinkel’. Het verblijfsdeel van het park bestaat uit vier eilanden met elk een eigen functie. Deze functies zijn op een zeer professionele wijze met elkaar verknoopt. Het gebied combineert de visuele schoonheid van het klassieke park en de natuurbeleving van de nieuwe stadsecologie. Een aanwinst voor de stad Amsterdam en een vernieuwend voorbeeld van parkaanleg.”

Overige genomineerden
De andere zes projecten die genomineerd waren, zijn elk op zichzelf ook unieke projecten. Zo heeft gemeente Rotterdam met het project ‘Waterfront Maaskades Rotterdam’ een vergroening van de Maaskades ingezet. Het toenemende aantal bewoners, wat onder andere resulteert in door parkeren gedomineerde kades, vroeg om een hernieuwde focus op de Maas. Het doel in de toekomst is een drie kilometer lange wandeling te kunnen maken aan de groene oever die de rivier als stedelijk recreatie landschap bevestigd.

Wijkpark
In Zoetermeer is Heempark Oosterheem gerealiseerd, een 22 ha groot wijkpark. Het veelzijdige en langgerekte Heempark is ruimtelijk verankerd met de aangrenzende wijk Oosterheem en biedt daarmee grote recreatieve meerwaarde voor de bewoners. Natuurlijke oeverzones, bloemrijke kruidenvegetaties, een overzwaluwwand en een natuurspeelterrein maken het park daarnaast ook van groot belang voor de natuurontwikkeling van de stad.

Maatschappelijke functie
De Manifestatieweide Zuiderpark in het hart van Rotterdam is het voorbeeld dat stedelijk-recreatieve functies binnen een groene context kunnen worden geplaatst, op zo’n wijze dat ze elkaar versterken.

In 1952 is het park ooit opgericht vanuit een sociaal-maatschappelijke visie, het was gericht op het geestelijk en lichamelijk welzijn van de bevolking. Een verandering in de sociaal-maatschappelijke context vraagt om herinrichting van het park. Een programma is opgezet om de jeugd het park te laten gebruiken en zo ouders mee te trekken. Het groen en het programma zijn op een vergaande manier geïntegreerd door de aanwezigheid van een skatepark en multifunctionele sportvelden.  Het park heeft weer een maatschappelijke functie, de aanwezigheid van geprivatiseerde welzijnswerkers van Thuis Op Straat (TOS) draagt hier met name zorg voor.

Daktuin
Tevens genomineerd is het concept Zorgeloos Groen dat is toegepast als daktuin in Deventer. Het concept houdt in dat beplanting gekozen wordt die een goede basis vormt, lage onderhoudskosten heeft en een hoge jaarrond belevingswaarde biedt. Met name voor (semi-)openbare ruimten waar op onderhoudskosten gelet moet worden, biedt het botanisch interessante sortiment een nieuwe manier om vaste planten te gebruiken.

Betere luchtkwaliteit
Een ander bijzonder project is de Verticale Tuin in Amsterdam. Groen kan zo een multifunctionele meerwaarde verkrijgen in een hoogstedelijke woon- en werkomgeving. De planten dragen bij aan een betere luchtkwaliteit van de stad omdat ze fijnstof opnemen. Het heeft daarnaast een waterbergend vermogen en dient als thermische koeling en geluidsisolatie van het pand en directe omgeving. Al met al geeft het groen bewoners en gebruikers van de buurt en straat een prettiger gevoel.

Midden op de duinen
Het zevende project dat genomineerd was is het project De Duinen te Monster. Het is een co-creatie van stakeholders met als doel een duurzaam verhoogde kwaliteit van de groene woon- , werk- en leefomgeving. De kavels liggen midden op de duinen. Het gebied is dan ook beplant met inheemse gebiedseigen beplanting zoals helmgras, brem, duindoorn en egelantier. Dit vraagt om het in de eerste plaats ontwerpen van woonomgeving en daarna de woning. Volgens het juryrapport is het project ‘een mooi en gedurfd voorbeeld van het creëren van een bijzonder en afwijkend woonmilieu, waarbij ‘natuur’ aangelegd wordt uit particuliere middelen’.

Volledige verslag
In het magazine De Groene Stad vindt u een uitgebreide toelichting op de projecten en het juryrapport. Dit magazine kunt u kosteloos opvragen bij Plant Publicity Holland.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.