Berichten

De gemeente Eindhoven hecht veel waarde aan een landschappelijke omgeving op bedrijvenlocaties. In de visie van de gemeente draagt de aanwezigheid van groen positief bij aan de werkbeleving. Maar welk belang hechten Eindhovense ondernemers zelf aan een groene werkomgeving?   

Voor Ad van Berlo, oprichter van designbureau VanBerlo, was de belangrijkste aanleiding om met zijn bedrijf uit de Eindhovense binnenstad te verhuizen, het verbeteren van de bereikbaarheid. “Het is inmiddels alweer zeventien jaar geleden dat we zijn verkast, maar in die tijd was de bereikbaarheid voor onze medewerkers, klanten en leveranciers het belangrijkste criterium bij de keuze van een nieuwe locatie.” Op de nieuwe locatie aan de Beemdstraat realiseerde Van Berlo geheel naar eigen inzicht een nieuw kantoor.

Groen geeft rust
“Dankzij de ligging aan een betrekkelijk nieuwe invalsweg zijn we nu goed bereikbaar. Bovendien hebben we een mooie open ruimte voor het pand, zodat we niet direct tegen andere gebouwen aan kijken. En inmiddels begint het dankzij het aangeplante materiaal hier steeds groener te worden,” verwijst Van Berlo onder meer naar de bomen aan de Beemdstraat en naar het honderd meter verderop gelegen park. Volgens de oprichter van het designbureau strekt een derde van de medewerkers elke dag even de benen in het aanpalende park. “Groen geeft rust en wandelen is een prima vorm van bewegen. Tijdens het bewegen verwerken de hersenen emoties en mogelijke spanningen. Hierdoor wordt ruimte gecreëerd voor nieuwe ideeën en dat is toch de kern van ons bestaan.”

Lees het volledige artikel »

Op zaterdag 10 november start de uitdeeldag van het plantmateriaal voor de deelnemers aan het succesvolle project ‘Putten in het Groen’. In totaal doen bijna dertig bewoners in het buitengebied mee aan het beplantingsproject van de gemeente Putten en Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

De belangstelling is groot net als het aantal bomen en struiken dat wordt uitgedeeld: meer dan 10.000 stuks bosplantsoen als meidoorn, Gelderse roos, beuk en lijsterbes en meer dan 250 bomen. Wethouder Nico Gerritsen en directeur Arjan Vriend van Landschapsbeheer Gelderland zullen de plantdag om 9.30 uur openen. Zij planten samen een nieuwe boom op het terrein van zorgboerderij Goedland aan de Hellerweg 16 in Putten.

Doel
Het doel van dit project is het buitengebied te voorzien van streekeigen struiken en bomen, die hier landschappelijk gezien het beste passen, zoals een enkele boom, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard of combinatie van mogelijkheden. In het buitengebied staan nu vaak soorten die van nature niet in Nederland voorkomen en hebben daardoor weinig betekenis voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt het landschap meerwaarde wanneer er inheemse soorten staan.

Uitdeeldag
De uitvoering van ‘Putten in het Groen’ is in handen van Landschapsbeheer Gelderland. Alle deelnemers aan het project zijn door een adviseur van Landschapsbeheer Gelderland bezocht. Voor ieder terrein is een inrichtingsplan gemaakt dat past binnen het landschapstype van de bewoner. Met subsidie van de gemeente is het plantmateriaal besteld. In totaal gaat het om bijna 10.000 stuks bosplantsoen, 90 knotbomen, 95 laanbomen en 70 hoogstamfruitbomen.

Meer informatie vindt u op www.landschapsbeheergelderland.nl »

Bron:
De Puttenaer

Mensen die in een niet al te groene omgeving wonen, lijken dat te compenseren door meer op vakantie te gaan. In totaal gaat het om 20 miljoen extra overnachtingen.

Dat schrijven onderzoekers van Wageningen, Groningen en het Planbureau voor de Leefomgeving in de online versie van Landscape and Urban Planning. De onderzoekers vonden een opmerkelijk groot verband tussen het aantal overnachtingen buiten de deur en de wandelmogelijkheden in de eigen omgeving.

Randstad kent grootste tekorten
Niet iedereen heeft evenveel mogelijkheden om dichtbij huis groen te wandelen of fietsen. Op het platteland is nou eenmaal meer groen dan in en om de grote steden. Dat zogeheten recreatief tekort kun je (met een model) berekenen. Onderzoeker Sjerp de Vries (Alterra, Centrum Landschap) heeft dat gedaan. Het resultaat is enigszins voorspelbaar: de grootste tekorten zijn in de Randstad. Veruit het grootste deel van ons land heeft geen tekort.

Duidelijk relatie
Interessanter werd het toen De Vries en collega’s de gegevens naast het vakantiegedrag van mensen gingen leggen. Dan blijkt er een duidelijke relatie tussen elders overnachten en de grijsheid van de eigen omgeving. Nederlanders die het meest grijs wonen, gaan jaarlijks gemiddeld twintig procent (vier nachten) meer op vakantie dan zij die groen wonen. Een gemiddelde Nederlander is jaarlijks twintig nachten op vakantie. De Vries is ‘verrast’ door het effect, dat sterker is dan hij had verwacht. Hij verklaart het effect door compensatiegedrag. Een plausibeler verklaring is er eigenlijk niet. Maar hij houdt nog wel een kleine slag om de arm. “We weten namelijk niet zeker waar die extra overnachtingen plaats vinden. Als het om stedentripjes gaat, dan kun je dus die conclusie niet trekken.”

Welzijnstekort
De extra overnachtingen kun je volgens de onderzoekers ook interpreteren als een welzijnstekort als gevolg van het wonen in een te grijze omgeving. Over heel Nederland gaat het om twintig miljoen extra overnachtingen, goed voor €500 miljoen. De vraag is of zo’n welzijnstekort erg is. De Vries: “Het is maar hoe je er tegen aan kijkt. Er profiteert natuurlijk altijd iemand van die extra overnachtingen. Voor het milieu is die extra vakantiemobilitiet niet goed.”

Randstedelingen recreëren minder  in groen
Het is volgens De Vries ook maar de vraag of het welzijnstekort volledig wordt gecompenseerd. “Er zijn waarschijnlijk ook mensen die niet in staat zijn het met extra vakantie te compenseren. En dat kan gevolgen hebben voor hun band met de natuur en het draagvlak voor natuurbeleid. Uit ander onderzoek is bijvoorbeeld bekend dat Randstedelingen dertig procent minder recreëren in het groen. Dat geeft te denken.”

Bron:
Resource – Wageningen

“Het zou mooi zijn als voor lagere en hogere klassen het groen onder handbereik is, want hoe groener je woont, hoe langer je leeft, blijkt uit onderzoek.” Dit geeft bijzonder hoogleraar Agnes van den Berg aan in een interview in dagblad Trouw. Van den Berg pleit daarom voor meer groen in de directe omgeving van steden.

“Aan grote, robuuste natuurgebieden ver weg hebben sociaal zwakkeren niets. Als het om mensen en hun gezondheid gaat, is het niet zo belangrijk of natuur uniek is of alledaags, maar vooral of ze dichtbij is en makkelijk toegankelijk. Ik zie het als een taak van de landelijke overheid om dit alledaagse groen, dat zwaar onder druk staat nu het ook nog eens zonder budget is overgedragen aan de provincies, goed te beschermen. Dat vind ik belangrijker dan de bescherming van speciale natuurgebieden.”

Lees het volledige interview in Trouw » 

Bron:
Trouw

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) heeft het initiatief genomen de Henri Dunantweg, de toegangsweg tot het ziekenhuis te ‘vergroenen’ door 65 bomen te planten. Op vrijdag 11 november, de Dag van de Duurzaamheid, plant wethouder Isabelle Diks samen met vertegenwoordigers van MCL, AOC en gemeente de eerste vier iepen.

Het initiatief om de Henri Dunantweg een groener karakter te geven volgt logisch op eerdere initiatieven van het ziekenhuis. Ter verbetering van het milieu en leefbaarheid heeft het MCL onlangs ruim honderd bomen op het terrein geplant. Ook op het gebied van duurzaam bouwen, zuinig omgaan met energie en vermindering van CO2-uitstoot heeft het MCL al goede resultaten geboekt. Nu heeft het MCL samen met de gemeente Leeuwarden en het AOC Friesland een plan ontwikkeld voor een groenere toegangsweg.

Investeren in milieu en leefbaarheid
Directeur Facilitair Bedrijf Winferd Madlener: “We zijn blij dat we dit hebben kunnen uitvoeren mede dankzij de royale bijdrage van een aantal belanghebbenden. Met de aanplant van 65 iepen wordt geïnvesteerd in milieu en leefbaarheid van het MCL en van de stad.”

Prettige en leefbare omgeving
Het MCL houdt bij de ontwikkeling van de medische functies rekening met duurzaamheid en omgeving. Dat vindt het MCL van maatschappelijk belang. In het licht daarvan neemt het MCL tal van maatregelen die de belasting van het milieu moeten beperken. Daarnaast heeft het MCL ambities op het gebied van gastvrijheid. Immers, gastvrijheid bepaalt mede hoe patiënten de zorg ervaren. Daarom werkt het MCL voortdurend aan een prettige en leefbare omgeving.

Dag van de Duurzaamheid
Als de dag voor de officiële start van het groenproject aan de Henri Dunantweg is 11 november gekozen, de Dag van de Duurzaamheid. Op deze dag organiseren bedrijven, organisaties en scholen in heel Nederland een scala aan duurzame activiteiten. De  Dag is geïnitieerd door Urgenda, de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren.

Ulmus Resista “New Horizon”
Namens het MCL zullen de Verpleegkundige Adviesraad en de Ondernemingsraad, samen met Isabelle Diks, wethouder van onder andere woon- en leefomgeving en duurzame ontwikkeling van de Gemeente Leeuwarden de eerste bomen planten. Leerlingen van AOC Friesland zullen hen daarbij assisteren. De bomen die worden geplant zijn iepziekteresistente bomen (Ulmus Resista “New Horizon”).

Leeuwarden wint certificaat Groen & Gezondheid
Tijdens de prijsuitreiking van Entente Florale Nederland op donderdag 27 oktober in Deventer werd bekendgemaakt dat Leeuwarden het beste beleid voert voor Groen & Gezondheid. Gemeenten die in 2011 deelnamen aan de competitie Groenste stad/dorp van Nederland werden door Entente Florale Nederland en door de GGD-werkgroep Groen & Gezondheid uitgedaagd om hun projecten en plannen voor gezond groen in te dienen.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 
 

De gemeente Roermond daagt de Roermondse tuinliefhebbers al weer voor het 7de jaar op rij uit om hun voortuin, zijtuin, bedrijfstuin, balkontuin of geveltuin aan te melden.

De gemeente wil hiermee stimuleren dat meer inwoners hun tuin verfraaien en daarmee een bijdrage leveren aan het verbeteren van het woongenot in de eigen wijk. De voortuin is immers een visitekaartje van de straat. Daarnaast zorgt het aanleggen en onderhouden van de tuin vaak voor meer contacten tussen buurtbewoners onderling. Dit bevordert de leefbaarheid in de wijk. En als de tuin groen is ingericht, dan heeft dat nog bijkomende voordelen:

– bij hevige regenval kan het water beter de grond in;
– de tuin biedt meer verkoeling op warme dagen;
– samen met de andere tuinen en groenstroken ontstaat er een groter gebied waar het voor tal van planten en dieren heerlijk toeven is.

Procedure
Door deel te nemen aan Toon uw Tuin, laten de inwoners zien dat ze trots zijn op hun tuin. De jury bekijkt de deelnemende tuinen en selecteert vervolgens een aantal tuinen die als voorbeeld dienen voor de straat of wijk. De geselecteerde tuinen worden in het najaar bekendgemaakt. De jury let met name op zaken als uitstraling, voorbeeldfunctie, belevingswaarde, creativiteit en de mate van inpassing in de omgeving. De tuin, groene gevel of balkon moet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. De inschrijvingstermijn sluit op 1 juni 2011.

Wat kunt u winnen?
Iedere deelnemer krijgt een attentie als dank voor zijn/haar tuinvlijt en een uitnodiging voor de slotavond. Tijdens die avond worden de waarderingsprijzen uitgereikt en de tuinen getoond. De jury presenteert haar resultaten en diverse gastsprekers verzorgen een interessante lezing.

 

In hoeverre heeft een verblijf in een natuurlijke omgeving een gunstig effect op kinderen met ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit)? De algemene conclusie van het onderzoek is dat natuurlijke omgevingen onder bepaalde omstandigheden een aantoonbare gunstige invloed kunnen hebben op het gedrag en cognitief functioneren van kinderen met ADHD.

Meer specifiek biedt het experimenteel onderzoek aanwijzingen dat natuur een voordeel kan bieden bij het uitvoeren van cognitieve taken die een beroep doen op executieve functies, terwijl een niet-natuurlijke, prikkelarme omgeving een voordeel kan bieden bij het uitvoeren van simpele verbale en visuele geheugentests.

Download het rapport ‘Natuur als therapie bij ADHD’ » 

 

 

 

 

Bron:
Wageningen UR

Welke variabelen en kenmerken in de fysieke omgeving zijn bepalend voor het sport- en beweeggedrag van mensen, onder welke voorwaarden en wat zijn de (kritische) succesfactoren? DSP-groep zocht in literatuur en via gesprekken met sleutelpersonen naar antwoorden op deze vragen. Functioneel en recreatief groen in de wijk komen aan bod.

De uitkomsten uit deze studie zijn input voor een nog te ontwikkelen instrument voor gemeenten met tips en succesvolle voorbeelden. In het onderzoek is niet alleen gekeken naar de inrichting van de omgeving, maar ook naar de effecten van beheer, organisatie en communicatie.

Functioneel en sportief bewegen
Bij functioneel bewegen ligt de nadruk op verplaatsen. De uitdaging bestaat eruit verplaatsingen bewegingsrijker te maken.

 

 

 

Bij sportief bewegen gaat het er om de (uithuizige) vrijetijdsbesteding van mensen bewegingsrijker te maken. Onderwerpen die in het onderzoeksrapport aan de orde komen, zijn:
• speelruimte
• mobiliteit (loop- en fietsroutes, automobiliteit)
• bewegen op school en op de werkplek
• functioneel en recreatief groen in de wijk
• afstand tot sportaccommodaties in relatie tot sportief gedrag
• openbare sportvoorzieningen in de wijk
• lokaal beleid op het gebied van sport, gezondheid en ruimtelijke ordening

Conclusie
Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat veel ‘interventies’ om tot een beweegvriendelijke omgeving te komen, gebaseerd zijn op de aanname dat deze leiden tot meer bewegen. Metingen of evaluatie of dit ook werkelijk het geval is, ontbreken in veel gevallen. Vooral bij interventies die gericht zijn op sportief bewegen, is vaak sprake van de aanname van positieve effecten.

Bron:
DSP Groep

 

De mate waarin mensen de omgeving van de infrastructuur waarderen, verschilt per gebruikersgroep. Bewoners, recreanten en treinreizigers zijn het meest tevreden met de omgeving van infrastructuur. Werkenden en automobilisten minder. De aanwezigheid van groen leidt bij alle groepen tot een hogere waardering. Het gaat daarbij niet zozeer om de hoeveelheid groen als wel om de kwaliteit van dit groen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar de publicatie »

Bron:
Planbureau voor de Leefomgeving

 

Groen is letterlijk van levensbelang. Meerdere onderzoeken tonen inmiddels aan dat leven in een groene omgeving een aantal grote gezondheidsvoordelen heeft. Een kort overzicht meldt het wetenschappelijk nieuws van Faqt op haar site.
Zestienjarigen die in een zeer groene omgeving opgroeien, bleken volgens een Amerikaanse studie 6 kilogram minder dik dan stadskinderen uit de ergste betonjungles. Opmerkelijk genoeg maakte het inkomen, opleidingsniveau of sociale klasse van de ouders of (ook een mogelijkheid) de grootte van de tuin hierbij niets uit. De onderzoekers concludeerden daarom dat in een groene omgeving kinderen waarschijnlijk vaker buiten spelen, wat leidt tot meer beweging en minder vetzucht. Zes kilo maakt voor de meeste kinderen het verschil tussen een normaal gewicht en overgewicht.
Beelden van groen helpen tegen stress
Psycholoog Roger Ulrich, de pionier in dit onderzoek, ontdekte al begin jaren ’90 dat een groene omgeving het stressniveau van mensen verlaagt. Wanneer vrijwilligers na een film waarin iemand werd verwond, beelden van groene landschappen te zien kregen, kwamen ze meer tot rust dan wanneer ze rustige stedelijke plaatsen te zien kregen.
Lagere bloeddruk
Vervolgonderzoeken, waarbij de lichamelijke effecten van wandelingen in het groen werden gemeten, gaven nog duidelijker resultaten. Ze toonden een lagere bloeddruk, minder stresshormoon en een beter werkend immuunsysteem aan bij proefpersonen vergeleken bij een controlegroep die door een rustig gedeelte van de stad liep. Kortom: groen blijkt in ieder geval op korte termijn de gezondheid te bevorderen . Maar is dat ook op lange termijn zo?
Minder astma, hartaanvallen, depressie en diabetes op het platteland
Het voorlopige antwoord van de wetenschap hier op is: ja. Uit Nederlands epidemiologisch onderzoek bleek namelijk een rechtstreeks verband te bestaan tussen de hoeveelheid groen binnen een straal van een kilometer rond de woning en het minder voorkomen van vijftien veel voorkomende ziektes als diabetes, astma, hartaanvallen, overspannenheid, depressie, hoofdpijn, spierpijn en pijn in de botten. Sommige ziektes bleken zelfs een kwart tot een derde minder voor te komen in groene leefomgevingen. Het verschil tussen oud en jong.
Opmerkelijk genoeg zijn dit nu net ziekten die de laatste halve eeuw veel vaker voorkomen. Het is dus heel goed mogelijk dat dit samenhangt met de sterke verstedelijking in de laatste decennia.
Conclusie: groen is van levensbelang
Een onderzoek dat gepubliceerd is in het medische toptijdschrift The Lancet maakt tenslotte duidelijk dat ook het sterftecijfer in stedelijke gebieden aanmerkelijk hoger ligt dan dat in landelijke gebieden. Aangetoond is een verschil van 5%, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met de verschillen in sociale welstand.
Klik hier voor meer informatie »
Bron:
FAQT