Groene omgeving als bindmiddel voor hooggekwalificeerde medewerkers

De gemeente Eindhoven hecht veel waarde aan een landschappelijke omgeving op bedrijvenlocaties. In de visie van de gemeente draagt de aanwezigheid van groen positief bij aan de werkbeleving. Maar welk belang hechten Eindhovense ondernemers zelf aan een groene werkomgeving?   

Voor Ad van Berlo, oprichter van designbureau VanBerlo, was de belangrijkste aanleiding om met zijn bedrijf uit de Eindhovense binnenstad te verhuizen, het verbeteren van de bereikbaarheid. “Het is inmiddels alweer zeventien jaar geleden dat we zijn verkast, maar in die tijd was de bereikbaarheid voor onze medewerkers, klanten en leveranciers het belangrijkste criterium bij de keuze van een nieuwe locatie.” Op de nieuwe locatie aan de Beemdstraat realiseerde Van Berlo geheel naar eigen inzicht een nieuw kantoor.

Groen geeft rust
“Dankzij de ligging aan een betrekkelijk nieuwe invalsweg zijn we nu goed bereikbaar. Bovendien hebben we een mooie open ruimte voor het pand, zodat we niet direct tegen andere gebouwen aan kijken. En inmiddels begint het dankzij het aangeplante materiaal hier steeds groener te worden,” verwijst Van Berlo onder meer naar de bomen aan de Beemdstraat en naar het honderd meter verderop gelegen park. Volgens de oprichter van het designbureau strekt een derde van de medewerkers elke dag even de benen in het aanpalende park. “Groen geeft rust en wandelen is een prima vorm van bewegen. Tijdens het bewegen verwerken de hersenen emoties en mogelijke spanningen. Hierdoor wordt ruimte gecreëerd voor nieuwe ideeën en dat is toch de kern van ons bestaan.”

Lees het volledige artikel »