Putten en omgeving worden vergroend met duizenden planten en bomen

Op zaterdag 10 november start de uitdeeldag van het plantmateriaal voor de deelnemers aan het succesvolle project ‘Putten in het Groen’. In totaal doen bijna dertig bewoners in het buitengebied mee aan het beplantingsproject van de gemeente Putten en Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

De belangstelling is groot net als het aantal bomen en struiken dat wordt uitgedeeld: meer dan 10.000 stuks bosplantsoen als meidoorn, Gelderse roos, beuk en lijsterbes en meer dan 250 bomen. Wethouder Nico Gerritsen en directeur Arjan Vriend van Landschapsbeheer Gelderland zullen de plantdag om 9.30 uur openen. Zij planten samen een nieuwe boom op het terrein van zorgboerderij Goedland aan de Hellerweg 16 in Putten.

Doel
Het doel van dit project is het buitengebied te voorzien van streekeigen struiken en bomen, die hier landschappelijk gezien het beste passen, zoals een enkele boom, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard of combinatie van mogelijkheden. In het buitengebied staan nu vaak soorten die van nature niet in Nederland voorkomen en hebben daardoor weinig betekenis voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt het landschap meerwaarde wanneer er inheemse soorten staan.

Uitdeeldag
De uitvoering van ‘Putten in het Groen’ is in handen van Landschapsbeheer Gelderland. Alle deelnemers aan het project zijn door een adviseur van Landschapsbeheer Gelderland bezocht. Voor ieder terrein is een inrichtingsplan gemaakt dat past binnen het landschapstype van de bewoner. Met subsidie van de gemeente is het plantmateriaal besteld. In totaal gaat het om bijna 10.000 stuks bosplantsoen, 90 knotbomen, 95 laanbomen en 70 hoogstamfruitbomen.

Meer informatie vindt u op www.landschapsbeheergelderland.nl »

Bron:
De Puttenaer