Medisch Centrum Leeuwarden plant 65 bomen voor leefbare omgeving

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) heeft het initiatief genomen de Henri Dunantweg, de toegangsweg tot het ziekenhuis te ‘vergroenen’ door 65 bomen te planten. Op vrijdag 11 november, de Dag van de Duurzaamheid, plant wethouder Isabelle Diks samen met vertegenwoordigers van MCL, AOC en gemeente de eerste vier iepen.

Het initiatief om de Henri Dunantweg een groener karakter te geven volgt logisch op eerdere initiatieven van het ziekenhuis. Ter verbetering van het milieu en leefbaarheid heeft het MCL onlangs ruim honderd bomen op het terrein geplant. Ook op het gebied van duurzaam bouwen, zuinig omgaan met energie en vermindering van CO2-uitstoot heeft het MCL al goede resultaten geboekt. Nu heeft het MCL samen met de gemeente Leeuwarden en het AOC Friesland een plan ontwikkeld voor een groenere toegangsweg.

Investeren in milieu en leefbaarheid
Directeur Facilitair Bedrijf Winferd Madlener: “We zijn blij dat we dit hebben kunnen uitvoeren mede dankzij de royale bijdrage van een aantal belanghebbenden. Met de aanplant van 65 iepen wordt geïnvesteerd in milieu en leefbaarheid van het MCL en van de stad.”

Prettige en leefbare omgeving
Het MCL houdt bij de ontwikkeling van de medische functies rekening met duurzaamheid en omgeving. Dat vindt het MCL van maatschappelijk belang. In het licht daarvan neemt het MCL tal van maatregelen die de belasting van het milieu moeten beperken. Daarnaast heeft het MCL ambities op het gebied van gastvrijheid. Immers, gastvrijheid bepaalt mede hoe patiënten de zorg ervaren. Daarom werkt het MCL voortdurend aan een prettige en leefbare omgeving.

Dag van de Duurzaamheid
Als de dag voor de officiële start van het groenproject aan de Henri Dunantweg is 11 november gekozen, de Dag van de Duurzaamheid. Op deze dag organiseren bedrijven, organisaties en scholen in heel Nederland een scala aan duurzame activiteiten. De  Dag is geïnitieerd door Urgenda, de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren.

Ulmus Resista “New Horizon”
Namens het MCL zullen de Verpleegkundige Adviesraad en de Ondernemingsraad, samen met Isabelle Diks, wethouder van onder andere woon- en leefomgeving en duurzame ontwikkeling van de Gemeente Leeuwarden de eerste bomen planten. Leerlingen van AOC Friesland zullen hen daarbij assisteren. De bomen die worden geplant zijn iepziekteresistente bomen (Ulmus Resista “New Horizon”).

Leeuwarden wint certificaat Groen & Gezondheid
Tijdens de prijsuitreiking van Entente Florale Nederland op donderdag 27 oktober in Deventer werd bekendgemaakt dat Leeuwarden het beste beleid voert voor Groen & Gezondheid. Gemeenten die in 2011 deelnamen aan de competitie Groenste stad/dorp van Nederland werden door Entente Florale Nederland en door de GGD-werkgroep Groen & Gezondheid uitgedaagd om hun projecten en plannen voor gezond groen in te dienen.

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.