Hoog­le­raar Van den Berg: ‘Meer groen in de direc­te omge­ving van ste­den’

“Het zou mooi zijn als voor lage­re en hoge­re klas­sen het groen onder hand­be­reik is, want hoe groe­ner je woont, hoe lan­ger je leeft, blijkt uit onder­zoek.” Dit geeft bij­zon­der hoog­le­raar Agnes van den Berg aan in een inter­view in dag­blad Trouw. Van den Berg pleit daar­om voor meer groen in de direc­te omge­ving van ste­den.

“Aan gro­te, robuus­te natuur­ge­bie­den ver weg heb­ben soci­aal zwak­ke­ren niets. Als het om men­sen en hun gezond­heid gaat, is het niet zo belang­rijk of natuur uniek is of alle­daags, maar voor­al of ze dicht­bij is en mak­ke­lijk toe­gan­ke­lijk. Ik zie het als een taak van de lan­de­lij­ke over­heid om dit alle­daag­se groen, dat zwaar onder druk staat nu het ook nog eens zon­der bud­get is over­ge­dra­gen aan de pro­vin­cies, goed te bescher­men. Dat vind ik belang­rij­ker dan de bescher­ming van spe­ci­a­le natuur­ge­bie­den.”

Lees het vol­le­di­ge inter­view in Trouw » 

Bron:
Trouw