Berichten

Groene omgeving is onmisbaar voor kinderen

IVN Natuur- en Milieueducatie lanceerde gisteren Scharrelkids;
een website en bewaargidsje voor (groot)ouders en opvoeders vol tips en wetenswaardigheden om kinderen de natuur te laten beleven. Want kinderen van nu komen steeds minder vaak in aanraking met het groen. Dit belemmert hun ontwikkeling en heeft directe consequenties voor het toekomstige natuurbehoud in Nederland.

Diverse onderzoeken hebben de afgelopen jaren aangetoond dat de natuur een gunstige invloed heeft op de totale ontwikkeling van kinderen. Het is goed voor hun zintuigen, motoriek, concentratie, denkvermogen en creativiteit. Maar denk ook aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Kinderen maken immers sneller vriendjes als ze buiten spelen.

 

 

 

 

 

Psychische klachten
Maar het omgekeerde is het geval. Kinderen komen steeds minder in de natuur wat kan leiden tot lichamelijke en psychische klachten. Onmisbaar voor later.

Vaker de natuur in gaan, hutten bouwen, kikkers zoeken, op stap met de boswachter… Het levert geweldige ervaringen op en het is gezond. Maar het zorgt er ook voor dat kinderen een band met de natuur opbouwen. Als kinderen regelmatig de natuur intrekken, dan verhoogt dat hun interesse en betrokkenheid. En dat is weer belangrijk voor later. Jelle de Jong, algemeen directeur van IVN: “Onze kinderen bepalen straks het beleid. We moeten ervoor zorgen dat de toekomstige beleidsmakers nu niet van de natuur vervreemden, maar juist het groen in hun hart sluiten. Hoe kunnen we verwachten dat zij later voor de natuur zorgen en werken aan een duurzame samenleving als zij er geen band mee hebben?”

Nu scharrelen voor later
IVN wil met Scharrelkids (groot)ouders inspireren met veel tips en doe-ideeën. Want ouders en opvoeders spelen een belangrijke rol in de natuurbeleving van kinderen. Scharrelkids roept op om (klein)kinderen lekker te laten struinen en spelenderwijs de natuur te ontdekken. Want daar begint het mee! Het bewaargidsje is een eenmalige uitgave, ter introductie van de website, en wordt verspreid via de opvoedbladen OOK en Groter Groeien. Alle informatie staat ook op www.Scharrelkids.nl.

Bron:
Scharrelkids

 

 
 

Voor kinderen is het goed als zij in groene omgeving kunnen spelen

“De afgelopen decennia is er sluipenderwijs een kloof ontstaan tussen kinderen en natuur. Terwijl kinderen juist een groene omgeving nodig hebben voor een gezonde lichamelijke, geestelijke en morele ontwikkeling.”

Dit schrijven Annelies Henstra (juriste gespecialiseerd in mensenrechten) en Thomas van Slobbe (directeur van de groene denktank Stichting wAarde) in een ingezonden brief in dagblad Trouw van dinsdag 24 november, pagina 25.

Gunstige ontwikkeling
Een groene leefomgeving heeft een gunstige werking op de ontwikkeling van sociale vaardigheden, schrijven Henstra en Van Slobbe. “Een ‘groene’ ruimte stimuleert de sociale interactie tussen kinderen en de ontwikkeling van een gevoel van eigen waarde.

Uit onderzoek blijkt onder meer dat natuurcontact in de eerste plaats bevorderlijk is voor de lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Het klimmen in een boom vereist een meer gevarieerde motoriek dan bijvoorbeeld de technische apparaten in een gymzaal.”

Meer groen in en om steden
Verder schrijven zij dat een kinderrecht op natuurcontact kan zorgen voor meer bewustwording. Veilige en voor kinderen makkelijk bereikbare groene gebieden in de steden helpen dit te realiseren.

Op het einde van de ingezonden brief schrijven Henstra en Van Slobbe dat Nederland haar doelstelling om meer groen in en om steden te realiseren wat serieuzer moet nemen.

Wilt u het volledige bericht lezen? Neem dan contact op met Trouw

Bron:
Trouw