Berichten

De selectiecommissie van de Nederlandse Tuinbouwraad heeft op woensdag 29 augustus een bezoek gebracht aan het gebied tussen Zoetermeer, Lansingerland en Boskoop. Holland Central, een consortium van overheden en bedrijven in dit gebied, heeft zich vol overtuiging kandidaat gesteld om de Floriade in 2022 te organiseren.

De leden van de selectiecommissie, alle algemeen en dagelijkse bestuurleden van Holland Central en een groot aantal vertegenwoordigers van bedrijven werden hartelijk ontvangen bij Plantenkwekerij Van der Lugt. Als eigenaar van een innovatief tuinbouwbedrijf, juicht  Bert van der Lugt een Floriade in deze regio, in het hart van de tuinbouw, enorm toe.
 
Succesvolle Floriade
Burgemeester Coos Rijsdijk van Boskoop verwelkomt alle aanwezigen en schetst de centrale  visie van Holland Central. “Tuinbouw is hier op unieke wijze verweven met andere topsectoren in de Randstad en met het typische Hollandse cultuurlandschap daarbinnen. Die verbondenheid gaan we de komende jaren gericht versterken” zo zegt Coos Rijsdijk in zijn welkomstspeech. Hij geeft aan dat het concept Green XChange én het publiek-privaat consortium achter deze kandidatuur de Nederlandse Tuinbouwraad de grootste kans biedt op een succesvolle Floriade 2022 en om Nederland internationaal op de kaart te zetten.

Green Xchange
Holland Central zet met Green XChange vol overtuiging en doelbewust een breed gedragen beweging naar een vitale en robuuste samenleving in gang. Daar komt bij dat de Floriade 2022 geen tijdelijk event is, maar in onze beleving onderdeel uitmaakt van een samenhangende reeks van duurzame ontwikkelingen waarmee de regio zich op tal van terreinen versterkt. De Floriade 2022 geeft daarmee een vitale impuls aan het woon-, leef- en werkklimaat in deze metropool van wereldformaat en geeft daarmee internationaal haar visitekaartje af voor ons land.

Lees hier het volledige bericht »
 
 

Samen buurten in Nederland groener maken. Dat is het doel van IVN, het Oranje Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies. Deze organisaties vinden het belangrijk dat de directe leefomgeving vergroent en de sociale cohesie in buurten wordt vergroot. Ze zijn daarom gezamenlijk het project ‘Groen Dichterbij’ gestart.

Groen Dichterbij gaat groene buurtprojecten van bewoners ondersteunen en bekendheid geven, in de hoop dat mensen in andere buurten ook samen aan de slag gaan. Groen Dichterbij stimuleert daarbij en ondersteunt buurtinitiatieven om zich zichtbaar te maken en kennis, expertise en materialen aan elkaar te koppelen. In augustus start  een campagne waarbij via een competitie op zoek wordt gegaan naar de beste voorbeeldprojecten per provincie. Meer informatie is te vinden op: groendichterbij.nl »

Vergroening zorgt voor saamhorigheid
Bewoners die samenwerken aan verbeteringen in hun eigen straat of buurt hebben onderling beter contact. Daarnaast zorgt het gezamenlijk werken aan geveltuinen, parkjes en boomspiegels in de buurt voor meer saamhorigheid. Onderzoek toont aan dat er minder conflicten en spanningen zijn in wijken naarmate de wijk groener is. De speel- en ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen nemen toe. Ook kan vergroening van de wijk leiden tot een stijging van de gemiddelde prijs van onroerend goed. Meer groen op straat heeft dus een duurzaam effect op natuur, mens en economie.

Het wordt hoog tijd dat gemeenten bij de inrichting van hun steden rekening gaan houden met klimaat- verandering. Dat zegt stedelijk-waterexpert Frans van de Ven. Wat kun je méér doen om in de toekomst extreem weer het hoofd te bieden?

Vorige week stonden kelders en wegen in het zuiden van het land weer even blank: steeds vaker krijgt Nederland te maken met wateroverlast en overstromingen door korte, maar hevige hoosbuien. Anderzijds nemen ook langdurige droogte- en hitteperioden toe. Met de gevolgen van die grillige, extreme weersomstandigheden wordt bij de inrichting van het stedelijk gebied nog maar mondjesmaat rekening gehouden, zegt Frans van de Ven, specialist stedelijk waterbeheer bij het kennisinstituut voor deltatechnologie Deltares en aan de TU Delft in dagblad Trouw. Gemeenten handelen volgens hem vaak nog op basis van oude kennis, waardoor hun aanpak achterhaald is.

Lees het volledige bericht op Trouw »

 

Bron:
Trouw

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

De zomer is aangebroken en mensen trekken naar buiten om te genieten van het groen en de bloemen in en om de woning en daarbuiten. Groen is niet alleen en mooie aankleding van het huis, maar draagt ook bij aan de gezondheid, aan energiebesparing, aan waterberging, aan een aangenamer klimaat en aan hechtere contacten tussen buurtgenoten.

Om de maatschappelijke en economische waarde van het groen onder de aandacht te brengen van de burger en hen er op te attenderen dat groen meer te bieden heeft dan alleen een esthetische waarde, heeft Groen Loont een consumentenpagina gemaakt die bestemd is voor de Nederlandse huis-aan-huisbladen. In de krantenpagina wordt aandacht besteed aan bovenstaande onderwerpen. Daarnaast worden er tips gegeven over hoe het groen ook functioneel ingezet kan worden. Deze pagina kan door de redactie kosteloos worden opgenomen in hun publicatie.

Downloaden

Informatie
Meer informatie over deze consumentenpagina is op te vragen bij Roel van Dijk »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Met groene daken, parken, water en een mediterraan bebouwingspatroon zouden Nederlandse steden zich beter kunnen wapenen tegen hittegolven, zegt Steven de Boer van ingenieursbureau DHV in de Volkskrant. 

Hoe een gebied op een hittebestendige manier ingericht kan worden is te zien in mediterrane steden. In steden als Barcelona en Lissabon bieden fonteinen en parken verkoeling. “In Nederland zijn de parken juist ingesteld op zo veel mogelijk doorlaten van de zon.”

Intensieve begroeiing op daken
Volgens de Boer kunnen groene daken een bijdrage leveren aan verlaging van de stadstemperatuur. Hierbij gaat het vaak alleen om daken met vetplantjes en mos. ,,In de zomer worden die snel geel en bruin. Wil je het verschil maken, dan moet je voor een intensievere begroeiing gaan: gras, struiken. Misschien wel bomen.’’

 

Steden warmer dan buitengebied
In het centrum van een stad is het gemiddeld 7 à 8 graden warmer dan in de gebieden daarbuiten, blijkt uit metingen. Dit komt doordat gebouwen in de stad vaak dicht op elkaar gebouwd zijn en weinig wind doorlaten. ‘Door het beperkte groen is er bovendien weinig schaduw en vindt weinig verdamping van water plaats. De stad kan niet afkoelen’, legt De Boer uit.

Lees meer op Volkskrant.nl

Bron: 
De Volkskrant

 

 

 
 

Aan de TU Delft start momenteel een promotieonderzoek naar klimaatadaptatie in Nederlandse steden. Dit onderzoek is onderdeel van het interdisciplinaire project Climate-Proof Cities (CPC) en heeft als doel een generieke methode te ontwikkelen waarbij ontwerpers en beleidsmakers handvatten krijgen om de steden voor te bereiden op klimaatverandering.

Naast de gemiddelde stijging van de temperatuur door klimaatverandering loopt het kwik in steden ten opzichte van het landelijk gebied extra op, vooral tijdens warme dagen. Dit wordt het Urban Heat Island (UHI) effect genoemd. Doordat steden en omliggende dorpen uitbreiden en steeds compacter worden vormen zich meer hitte-eilanden. Dit zal in de komende jaren ook tot een versterkt UHI-effect leiden in Nederlandse steden.

Stadsvergroeningsprogramma
Er zijn steden in andere landen waar de hitteproblematiek al eerder is onderkend. De Greater Londen Authority heeft al een programma opgezet om met extreme hitte om te gaan, waarbij een aantal actiepunten is opgesteld. Zo is er een ‘stadsvergroeningsprogramma’ om de stad te verkoelen; een UHI-actiegebied is aangewezen waar nieuwe ontwikkelingen moeten bijdragen aan een vermindering van het UHI effect; er is begeleiding van architecten en ontwikkelaars om hen te helpen toekomstige bebouwing klimaatbestendig te ontwerpen; koele openbare plekken worden gecreëerd en het netwerk van meetstations in Londen wordt verbeterd.

Gratis bomen
Chicago heeft een andere aanpak gekozen: stadsbewoners kunnen gratis bomen voor hun tuin bestellen. Hiermee kan je direct voordeel halen omdat het energieverbruik wordt verminderd doordat de woning koel blijft en dus geen airconditioning nodig is. Ook draag je zo bij aan effecten voor de gehele stad, namelijk: verkoeling, verbeterde luchtkwaliteit, verminderde waterafvoer bij stormen, CO2-afvang en een aantrekkelijk stadslandschap.

Koelste wijken bestaan uit laagbouw en veel groen
Momenteel worden in Utrecht, Rotterdam en Arnhem metingen gedaan naar het UHI-effect. In Rotterdam wijzen de eerste resultaten op een maximaal temperatuurverschil van 7 graden Celsius tussen de stad en het omringende landschap. De ‘koelste’ wijken blijken te bestaan uit laagbouw en veel groen.

Het is nu de vraag hoe we in onze steden omgaan met het opwarmende klimaat. Hoe kan de stedelijke morfologie het klimaat gunstig of ongunstig beïnvloeden? Hoe kunnen groen en water het best worden ingezet? Wat te doen met wijken met hoge bebouwing en weinig ruimte voor groen? En hoe kunnen we profiteren van het veranderende klimaat? Het CPC-onderzoek hoopt op deze en andere vragen spoedig antwoord op te vinden.

Auteur:
Laura Kleerekoper

 

Venlo, Nijmegen, Krefeld en Duisburg onderzoeken gezamenlijk hoe luchtvervuiling door doelgerichte beplanting kan worden gevangen en zo duidelijk kan worden verminderd.

Daarbij plaatsen de steden verschillende accenten. Zo werkt Venlo aan een groene fijnstofbarrière. De resultaten hiervan zullen ook ten goede komen aan de planning van groenvoorzieningen in de Duitse grensgemeente Krefeld.

Nijmegen brengt een kosten-batenanalyse in, plus zijn beleidservaring op dit gebied. 

Op de site van de Euregio Rijn-Maas Noord is meer over dit initiatief te lezen »

Bron:
Banenrijk Limburg

Op woensdag 10 november 2010 wordt in Hotel & Congrescentrum “De Werelt” in Lunteren de derde Nederlandse Boominfodag georganiseerd. De Nederlandse Boominfodag is het congres waar wetenschappelijke en praktische kennis over bomen wordt samen gebracht.

Doelgroep van de Nederlandse Boominfodag zijn boomverzorgers, boomkwekers, boomtechnische onderzoekers en boombeheerders van bomen, evenals beleidmakers. Net als vorig jaar staat het programma in 2010 in het teken van inspirerende lezingen en boeiende presentaties, verzorgd door internationale deskundigen. De VHG en de Floriade 2012 zijn de congrespartners van de Nederlandse Boominfodag.

De voorbereidingen voor de Nederlandse Boominfodag 2010 zijn ondertussen in volle gang. Samen met de congrespartners en de klankbordgroep werkt de organisatie aan een boeiend programma vol lezingen door vooraanstaande sprekers.

Bezoek de website van de Nederlandse Boominfodag »

 

Dit rapport onderzoekt de vraag of investeren in het landschap loont. Deel 1 van dit rapport is een kwalitatieve analyse, die met name ingaat op niet direct in geld uit te drukken baten, zoals het welzijn en het geluk van mensen. Deel 2 van dit rapport is een Maatschappelijke Kostenbaten Analyse die de vraag of het loont om te investeren in landschap zo goed mogelijk op een kwantitatieve manier (met euro’s) beantwoordt. Deel 3 geeft op basis van de eerste twee delen een korte conclusie.