Neder­land­se stad vol en onge­zond

Het nieu­we kabi­net moet zich rich­ten op leef­ba­re ste­den. Dat zegt Jo Goos­sens, de nieu­we voor­zit­ter van bran­che­or­ga­ni­sa­tie NVB. Dit is de bran­che­ver­e­ni­ging voor ont­wik­ke­laars & bouw­on­der­ne­mers. Goos­sens pleit er voor dat het nieu­we kabi­net de gedach­te van de Com­pac­te Stad los laat en zich richt op de leef­ba­re stad waar ruim­te is voor groen, […]