Neder­land­se ste­den slecht voor­be­reid op extreem weer

Het wordt hoog tijd dat gemeen­ten bij de inrich­ting van hun ste­den reke­ning gaan hou­den met kli­maat- ver­an­de­ring. Dat zegt ste­de­lijk-water­ex­pert Frans van de Ven. Wat kun je méér doen om in de toe­komst extreem weer het hoofd te bie­den?

Vori­ge week ston­den kel­ders en wegen in het zui­den van het land weer even blank: steeds vaker krijgt Neder­land te maken met water­over­last en over­stro­min­gen door kor­te, maar hevi­ge hoos­bui­en. Ander­zijds nemen ook lang­du­ri­ge droog­te- en hit­te­pe­ri­o­den toe. Met de gevol­gen van die gril­li­ge, extre­me weers­om­stan­dig­he­den wordt bij de inrich­ting van het ste­de­lijk gebied nog maar mond­jes­maat reke­ning gehou­den, zegt Frans van de Ven, spe­ci­a­list ste­de­lijk water­be­heer bij het ken­nis­in­sti­tuut voor del­ta­tech­no­lo­gie Del­ta­res en aan de TU Delft in dag­blad Trouw. Gemeen­ten han­de­len vol­gens hem vaak nog op basis van oude ken­nis, waar­door hun aan­pak ach­ter­haald is.

Lees het vol­le­di­ge bericht op Trouw »

 

Bron:
Trouw

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.