Con­gres Neder­land­se boom­in­fo­dag vindt op 10 novem­ber plaats

Op woens­dag 10 novem­ber 2010 wordt in Hotel & Con­gres­cen­trum “De Werelt” in Lun­te­ren de der­de Neder­land­se Boom­in­fo­dag geor­ga­ni­seerd. De Neder­land­se Boom­in­fo­dag is het con­gres waar weten­schap­pe­lij­ke en prak­ti­sche ken­nis over bomen wordt samen gebracht.

Doel­groep van de Neder­land­se Boom­in­fo­dag zijn boom­ver­zor­gers, boom­kwe­kers, boom­tech­ni­sche onder­zoe­kers en boom­be­heer­ders van bomen, even­als beleidma­kers. Net als vorig jaar staat het pro­gram­ma in 2010 in het teken van inspi­re­ren­de lezin­gen en boei­en­de pre­sen­ta­ties, ver­zorgd door inter­na­ti­o­na­le des­kun­di­gen. De VHG en de Flo­ri­a­de 2012 zijn de con­gres­part­ners van de Neder­land­se Boom­in­fo­dag.

De voor­be­rei­din­gen voor de Neder­land­se Boom­in­fo­dag 2010 zijn onder­tus­sen in vol­le gang. Samen met de con­gres­part­ners en de klank­bord­groep werkt de orga­ni­sa­tie aan een boei­end pro­gram­ma vol lezin­gen door voor­aan­staan­de spre­kers.

Bezoek de web­si­te van de Neder­land­se Boom­in­fo­dag »