Consumentenpagina Groen Wonen verstuurd naar de Nederlandse huis-aan-huisbladen

De zomer is aangebroken en mensen trekken naar buiten om te genieten van het groen en de bloemen in en om de woning en daarbuiten. Groen is niet alleen en mooie aankleding van het huis, maar draagt ook bij aan de gezondheid, aan energiebesparing, aan waterberging, aan een aangenamer klimaat en aan hechtere contacten tussen buurtgenoten.

Om de maatschappelijke en economische waarde van het groen onder de aandacht te brengen van de burger en hen er op te attenderen dat groen meer te bieden heeft dan alleen een esthetische waarde, heeft Groen Loont een consumentenpagina gemaakt die bestemd is voor de Nederlandse huis-aan-huisbladen. In de krantenpagina wordt aandacht besteed aan bovenstaande onderwerpen. Daarnaast worden er tips gegeven over hoe het groen ook functioneel ingezet kan worden. Deze pagina kan door de redactie kosteloos worden opgenomen in hun publicatie.

Downloaden

Informatie
Meer informatie over deze consumentenpagina is op te vragen bij Roel van Dijk »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.