Nederlandse Tuinbouwraad bezoekt Holland Central

De selectiecommissie van de Nederlandse Tuinbouwraad heeft op woensdag 29 augustus een bezoek gebracht aan het gebied tussen Zoetermeer, Lansingerland en Boskoop. Holland Central, een consortium van overheden en bedrijven in dit gebied, heeft zich vol overtuiging kandidaat gesteld om de Floriade in 2022 te organiseren.

De leden van de selectiecommissie, alle algemeen en dagelijkse bestuurleden van Holland Central en een groot aantal vertegenwoordigers van bedrijven werden hartelijk ontvangen bij Plantenkwekerij Van der Lugt. Als eigenaar van een innovatief tuinbouwbedrijf, juicht  Bert van der Lugt een Floriade in deze regio, in het hart van de tuinbouw, enorm toe.
 
Succesvolle Floriade
Burgemeester Coos Rijsdijk van Boskoop verwelkomt alle aanwezigen en schetst de centrale  visie van Holland Central. “Tuinbouw is hier op unieke wijze verweven met andere topsectoren in de Randstad en met het typische Hollandse cultuurlandschap daarbinnen. Die verbondenheid gaan we de komende jaren gericht versterken” zo zegt Coos Rijsdijk in zijn welkomstspeech. Hij geeft aan dat het concept Green XChange én het publiek-privaat consortium achter deze kandidatuur de Nederlandse Tuinbouwraad de grootste kans biedt op een succesvolle Floriade 2022 en om Nederland internationaal op de kaart te zetten.

Green Xchange
Holland Central zet met Green XChange vol overtuiging en doelbewust een breed gedragen beweging naar een vitale en robuuste samenleving in gang. Daar komt bij dat de Floriade 2022 geen tijdelijk event is, maar in onze beleving onderdeel uitmaakt van een samenhangende reeks van duurzame ontwikkelingen waarmee de regio zich op tal van terreinen versterkt. De Floriade 2022 geeft daarmee een vitale impuls aan het woon-, leef- en werkklimaat in deze metropool van wereldformaat en geeft daarmee internationaal haar visitekaartje af voor ons land.

Lees hier het volledige bericht »