Berichten

De groene stad loont op maatschappelijk en economisch gebied. Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de publicatie ‘Groen Loont met TEEB Stad’. Een algehele conclusie die naar aanleiding van dit praktijkonderzoek genomen kan worden, is dat de maatschappelijke baten van groen en water 1,5 tot 2 keer hoger zijn dan de maatschappelijke kosten.

TEEB Stad

Maatschappelijke baten van groen en water zijn 1,5 tot 2 keer hoger dan de kosten » [nieuwsbericht]

Kamerbrief over rapport TEEB Stad »

Publicatie Groen Loont met TEEB Stad »

TEEB Stad, handleiding bij het rekeninstrument voor de baten van natuur en watermaatregelen »

Boek Groen Loont met TEEB Stad opvragen »

Case Almelo: Sturen op ondergrondbaten in het planproces voor de Almelose binnenstad »

Case Rotterdam: De baten van meer natuur en water in Stadshavens Rotterdam »

– Korte samenvattingen van TEEB cases vindt u op: www.omgevingseconomie.nl. Hier vindt u onder meer de samenvattingen van andere cases.

TEEB Stad, iets voor uw gemeente of bedrijf?
– Wilt u de baten van natuur en water ook meenemen in het planproces van uw concrete case? Start met een batenwerksessie. We enthousiasmeren uw collega’s over het meenemen van natuur en waterbaten door het spelen van het ‘Batenspel’. Daarna laten we zien hoe baten zijn meegenomen in enkele best practise cases om vervolgens samen uw case te behandelen. U kunt uw case indienen bij de CoP TEEB-Stad via h.kuijpers@apeldoorn.nl (055-5801742) of u.kirchholtes@witteveenbos.nl (0627169791).

TEEB Gezondheid

Investeren in groene stad goed voor gezondheid en gezondheidsbudget » [nieuwsbericht]

TEEB-rapport: Groen, gezond en productief »
 

De campagne Groen Loont heeft als doel informatie te geven over het rendement van De Groene Stad in harde euro’s. Groen is geen kostenpost op de gemeentelijke begroting, maar een investering!” BAP, (biodiversiteit actieplan), heeft de cijfers van Groen Loont gevisualiseerd. Kijk hier naar 10 goede redenen voor een biodiversiteit actieplan.

In 2011 is onder de noemer van De Groene Stad de campagne Groen Loont gestart door een aantal organisaties** die als doel hadden het informeren van gemeenten, provincies, de landelijke overheid, de bouwsector, woningbouwcoöperaties, boomkwekers en groenvoorzieners/hoveniers over de baten van het groen.
Bewustwording van groen
Groen Loont! sluit aan op TEEB Stad. Binnen de TEEB-methode wordt in de praktijk gekeken hoe met behulp van de TEEB-methode de waarde van groen te berekenen is. “TEEB Stad is met de ontwikkeling van een praktisch toepasbaar rekeninstrument een vervolg op de bewustwording van de waarde van groen waarvoor de campagne Groen Loont! – onderdeel van De Groene Stad – de basis heeft gelegd in 2011.” Dit zegt Henk Kuijpers, strategisch adviseur openbare ruimte van Apeldoorn, de gemeente die TEEB Stad aanvoert, in het magazine De Groene Stad. De resultaten van TEEB Stad zullen via de kanalen van de campagne Groen Loont! verder worden verspreid. Doel van beide projecten is dat de maatschappelijke en economische belangen van groen en natuur serieus worden meegenomen in de discussies over stedelijke ontwikkeling.
Meer informatie over TEEB Stad is te lezen in het magazine De Groene Stad (pagina 10 t/m 15) »
** Plant Publicity Holland (PPH), Branchevereniging VHG, Hoveniers Informatie Centrum (HIC), ANWB, Groenforum Nederland, Entente Florale Nederland, Productschap Tuinbouw en Bouwen met Groen en Glas
 

Rekenen en verdienen met de baten van groen

TEEB staat voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity en is een internationaal samenwerkingsverband. Nederland doet hieraan mee met het landelijke programma TEEB NL, waarvan TEEB Stad weer een onderdeel is. “TEEB Stad is met de ontwikkeling van een praktisch toepasbaar rekeninstrument een vervolg op de bewustwording van de waarde van groen waarvoor de campagne Groen Loont! – onderdeel van De Groene Stad – de basis heeft gelegd in 2011.”

Dit zegt Henk Kuijpers, strategisch adviseur openbare ruimte van Apeldoorn, de gemeente die TEEB Stad aanvoert, in het magazine De Groene Stad. De resultaten van TEEB Stad zullen via de kanalen van de campagne Groen Loont! verder worden verspreid. Doel van beide projecten is dat de maatschappelijke en economische belangen van groen en natuur serieus worden meegenomen in de discussies over stedelijke ontwikkeling.

Groen- en waterbaten
In TEEB Stad werken sinds 2011 elf gemeenten, twee ministeries en ingenieursbureau Witteveen + Bos aan een rekeninstrument dat de economische meerwaarde van groen, water en natuur in en om de stad zichtbaar maakt. De uitkomst kan betrokken worden bij inrichtingskeuzes en besluitvormingstrajecten. De methode geeft antwoorden op een aantal vragen: wanneer ontstaan groen- en waterbaten, hoe hoog zijn die baten, wie zijn de baathouders en hoe kunnen zij betrokken worden als investeerder? Binnen TEEB Stad werkt elke deelnemende gemeente aan een eigen case.

Wethouder: ‘Resultaten TEEB worden gebruikt in besluitvorming’
Tijdens de presentatie van het magazine De Groene Stad gaf Prinsen aan dat groen en biodiversiteit belangrijk zijn voor de stad. “Bij ontwikkelingen en investeringen in en van de stad is vaak een juridische en financiële paragraaf toegevoegd. Daar hoort eigenlijk ook een groene paragraaf bij. Wat levert groen op de korte en lange termijn op? Daar hebben we cijfers voor nodig, een rekenmodel. De rekenmethode TEEB Stad en de resultaten daarvan willen we gebruiken in de besluitvorming in Apeldoorn en ik hoop dat dit model door vele andere Nederlandse gemeenten wordt opgepakt.”


Geen woonwijken zonder groen
Olaf Prinsen geeft verder aan geen woonwijken meer te willen ontwikkelen met te weinig groen.  “Dit levert problemen op, omdat er bijvoorbeeld geen speelplekken zijn voor de kinderen of vanwege de hoge temperaturen tijdens warme zomerdagen, zogenaamde hittestress. Wijken zonder groen brengen op de langere termijn meer kosten met zich mee. Je moet daarom de kosten en baten van groen al voorafgaand van het project in kaart brengen. Dan pas kun je verstandige beslissingen nemen.”

In het magazine leest u over TEEB Stad interviews met:
– Henk Kuijpers, strategisch adviseur openbare ruimte van de gemeente Apeldoorn, over TEEB Stad algemeen
– Ursula Kirchholtes van ingenieursbedrijf Witteveen + Bos over het rekenmodel
– Maartje Scholten, projectleider bij de gemeente Delft over Groenblauw, een plan dat woningbouw, waterberging en de aanleg van groen combineert.

Activiteiten 2012 TEEB Stad en Groen Loont!
De activiteiten bestaan uit:
– Berichtgeving op de website www.degroenestad.nl
– Tweewekelijkse digitale nieuwsbrief
– Social media
– Perscommunicatie
– Magazine De Groene Stad – dat in 2012 vier keer verschijnt – zal uitgebreid bericht worden over de economische waarde van groen.
– Symposia en workshops

Publicatie met rekenmodellen
Nadat alle casussen zijn getoetst door het rekeninstrument wordt deze informatie gebundeld in een publicatie. Het doel is om aan de hand van deze informatie het rekeninstrument bekend te maken bij bedrijfsleven, overheid, onderwijs, kennisorganisaties et cetera.

Participanten TEEB Stad
– Elf gemeenten (Almelo, Amsterdam, Apeldoorn, Delft, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Haarlem, Heerlen, Rotterdam en Zwolle)
– Twee ministeries (ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en ministerie van Infrastructuur en Milieu)
– Ingenieursbureau Witteveen+Bos
– Groen Loont (de participanten van Groen Loont zijn Plant Publicity Holland (PPH), Branchevereniging VHG, Hoveniers Informatie Centrum (HIC), ANWB, Groenforum Nederland, Entente Florale Nederland, Productschap Tuinbouw en Bouwen met Groen en Glas).

Magazine opvragen »

Het tijdschrift B&G besteedt in haar maart/april nummer uitgebreid aandacht aan de kosten en baten van groen in een stedelijke omgeving.

In het artikel licht Henk Kuijpers, strategisch adviseur Openbare Ruimte bij de gemeente Apeldoorn,  de methode TEEB Stad toe. Deze methode geeft antwoorden op een aantal vragen: wanneer ontstaan groen- en waterbaten?, hoe hoog zijn die baten?, wie zijn de baathouders en hoe kunnen zij betrokken worden als investeerder?
Roel van Dijk, projectmanager De Groene Stad, wordt geïnterviewd over Groen Loont, de economische waarde van groen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de prijsvraag Entente Florale waar de deelnemende gemeenten worden uitgedaagd een project aan de jury voor te leggen dat in hun ogen een economische waarde vertegenwoordigt.

Het magazine B&G wordt uitgegeven door BNG, de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.

Download het artikel »

 

Deze week is de vierde nieuwsbrief van de campagne Groen Loont, met als thema €˜Groen en Gezondheid€™, verstuurd naar onder meer de politiek, overheid, bouw-, groen-, en gezondheidssector. In deze nieuwsbrief staan de economische baten van groen voor de gezondheid centraal.
Een groene omgeving maakt mensen immers beter en draagt bij aan  hun gezondheid en welzijn, waardoor de zorgkosten lager worden.
Roger van Boxtel: Door gebrek aan groen holt de gezondheid achteruit
Centraal in deze nieuwsbrief staat het interview met Roger van Boxtel, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Menzis. De gezondheid van de jeugd gaat achteruit volgens Van Boxtel en dat heeft te maken met het gebrek aan groen. Menzis werkt aan het verstevigen van de relatie tussen groen en gezondheid. €œHet feit dat groen van grote waarde is voor een gezonde samenleving wordt door steeds meer mensen en organisaties gedragen.€
De Groene Stad biedt oplossingen voor stijgende zorgkosten
De kosten van de gezondheidszorg (inclusief ouderenzorg) stijgen in Nederland de komende vijftien jaar tot meer dan 100 miljard euro, mogelijk zelfs 140 miljard euro. De Groene Stad biedt oplossingen. In het boek Groen Loont! is berekend met hoeveel euro’s de zorgkosten kunnen verminderen door stedelijk groen.
Eerder gezond in groene zorginstelling
Het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven realiseerde een zogenoemde pyjamatuin. In de grote, glazen kas met olijfbomen kunnen patiënten even ontsnappen aan de steriele en klinische sfeer van het ziekenhuis.
Samenwerken is sleutel voor succesvolle koppeling tussen groen en gezondheid
De gemeente Leeuwarden ontving tijdens de prijsuitreiking van Entente Florale Nederland als enige van alle genomineerden het certificaat bijzondere waardering voor Groen en Gezondheid. Het streven van de gemeente Leeuwarden is er vooral op gericht het groen zodanig in te richten en toegankelijk te maken dat mensen (jong en oud) het ook daadwerkelijk gebruiken.
Vier nieuwsbrieven
De nieuwsbrief €˜Groen en Gezondheid€™ maakt onderdeel uit van de campagne Groen Loont!, die in maart van dit jaar is gestart. In totaal zijn er vier nieuwsbrieven verschenen, waarvan nummer 3 Groen en Werken opgenomen is in het magazine De Groene Stad. In deze nieuwsbrieven laten uiteenlopende Nederlandse praktijkvoorbeelden en interviews zien dat groen geen kostenpost is, maar een investering voor de woon-, leef- en werkomgeving.

Extra informatie

 
 

Groen gekoppeld aan bebouwing levert een hogere kwaliteit en een betere leefbaarheid. De bouwwereld en de gemeentelijke groenambtenaren hebben elkaar dus nodig. Daarover zijn Roel den Dikken van de gemeente Eindhoven en Willem Weeda van bouwonderneming BAM/Mostert De Winter het roerend met elkaar eens. ,,Als je in deze economische recessie huizen of een bedrijventerrein wilt verkopen dan moet je kwaliteit leveren want mensen hebben het voor het kiezen’’, stelt Den Dikken.

Tijdens het lezingenprogramma De Groene Ochtend op de Dag van de Openbare Ruimte in Houten toonden beide sprekers ieder vanuit hun eigen invalshoek aan dat groen loont.

Functioneel inzetten van groen
Willem Weeda, manager bij BAM/Mostert De Winter, legde daarbij de nadruk op het functioneel inzetten van groen in de bouw en toonde daarvan verschillende voorbeelden. Een daktuin is niet alleen mooi, maar verlengt tevens de levensduur van de dakbedekking, fungeert als waterberger en verhoogt de waarde van onroerend goed.
 
Langdurige contracten
Essentieel bij het realiseren van functioneel technisch groen in een bouwomgeving is dat er langdurige contracten worden opgesteld, vindt Weeda. “Vroeger waren we de snelle jongens in strakke pakken en gingen we na de bouw snel weer weg. Maar om met groen kwaliteit te bereiken, is het noodzakelijk dat het beheer niet achterblijft. Gemeenten zouden daarom hun realisatie- en beheerbudgetten moeten koppelen.”

Noodzakelijk om in groen te investeren
Roel den Dikken, programmaleider Groen van de gemeente Eindhoven, herkent zich in het streven naar kwaliteit. Het is gebleken dat kenniswerkers en hightechbedrijven een aantrekkelijke woon- en werkomgeving met groen op prijs stellen. Wil Eindhoven een economische topregio blijven dan is het noodzakelijk om te investeren in de groene ruimte, is Dikkens overtuiging. In het programma Greenspots Reloaded schenkt

Extra aandacht voor vergroening binnenstad
Eindhoven daarom extra aandacht aan de vergroening van de binnenstad. En bij de ontwikkeling van Landelijk Strijp, een onderdeel van Brainport Avenue ten noordwesten van Eindhoven, worden hightechbedrijven zodanig in de omgeving ingepast dat versterking van het landschap plaatsvindt. Middels berekeningen liet Den Dikken zien dat groen geen kostenpost is, maar een investering, zoals onder meer deze berekening laat zien van Stadspark Fens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Campagne Groen Loont
Groen Loont! is de campagne van Plant Publicity Holland (PPH), Branchevereniging VHG, Hoveniers Informatie Centrum (HIC), ANWB, Groenforum Nederland, Entente Florale Nederland, Productschap Tuinbouw en Bouwen met Groen en Glas, die de baten van het groene product onder de aandacht brengt. Het doel is tegenwicht te bieden aan de bezuinigingsplannen op de aanleg en het beheer van het openbaar groen. Meer informatie over Groen Loont! vindt u hier »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Op woensdag 12 oktober start om 10.30 uur de groene lezingochtend tijdens de Dag van de Openbare Ruimte in Houten. Het thema is: ‘Groen loont’. Roel den Dikken van de gemeente Eindhoven en Willem Weeda van de Koninklijke BAM Groep vertellen meer over de economische en maatschappelijke waarde van het groen voor hun vakgebied.

Roel den Dikken is programmaleider groen in ‘brainport’ Eindhoven. Eindhoven heeft de afgelopen jaren een sterke visie op het groen ontwikkeld en heeft deze op een goede manier toegepast in de praktijk. Met als resultaat een gedeelte tweede plaats in 2010 in de groencompetitie Entente Florale Nederland. Willem Weeda is werkzaam als commercieel manager bij groenspecialist Mostert De Winter dat onderdeel is van de Koninklijke BAM Groep. Weeda is een sterk voorstander van De Groene Stad-gedachte en past deze visie dan ook volop toe in zijn werk.  
 
Discussie
Na afloop van de twee lezingen wordt een discussie gevoerd onder leiding van Helma van der Louw van Plant Publicity Holland tussen de bezoekers en de sprekers. Hiernaast is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Groen Loont
Groen Loont! is de campagne die een aantal groene partijen is gestart om de baten van het groene product onder de aandacht te brengen. Het doel is tegenwicht te bieden aan de bezuinigingsplannen op de aanleg en het beheer van het openbaar groen. De oproep is om niet te snoeien, maar om het groen te laten bloeien. Het groene kapitaal dat de afgelopen jaren zorgvuldig is opgebouwd, mag niet worden vernietigd. De initiatiefnemers van Groen Loont! zijn Plant Publicity Holland, Branchevereniging VHG, Hoveniers Informatie Centrum, ANWB, Groenforum Nederland, Entente Florale Nederland, Productschap Tuinbouw, Bouwen met Groen en Glas en Bomenstichting.

Initiatiefnemers Groene Ochtend
De groene ochtend wordt aangeboden door diverse partijen. Het HIC (Hoveniers Informatiecentrum) organiseert collectieve promotie voor de uitvoerende professionals in het groen. Plant Publicity Holland (PPH) staat voor collectieve promotie van het Nederlands boomkwekerijproduct in binnen- en buitenland. Het Productschap Tuinbouw is het samenbindend platform en de belangenbehartiger voor de Nederlandse tuinbouwsector. Stichting Groenkeur heeft tot doel het vakmanschap in de groene sector te vergroten. Branchevereniging VHG behartigt de belangen van ondernemers in het groen.

Uitnodiging
Download hier de uitnodiging »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Burgemeester Lucas Bolsius van de gemeente Amersfoort ontving vanochtend de eerste nieuwsbrief van de campagne Groen Loont! met als thema ‘Wonen’. De nieuwsbrief werd hem aangeboden door VHG-voorzitter Bert Gijsberts die als vertegenwoordiger van de initiatiefnemers van de campagne optrad. Bolsius was vereerd dat hij het eerste exemplaar mocht ontvangen. Groen Loont! had voor de Amersfoortse burgemeester gekozen vanwege het interview met Arno Goossens van de desbetreffende gemeente over value capturing.

Bolsius: “De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de diverse waarden van groen. Dat groen een positief effect heeft op de gezondheid, sociale cohesie en klimaat zit inmiddels bij velen tussen de oren, maar de economische waarde en hoe er geld verdiend kan worden met groen, is onderbelicht.” Bolsius vindt dan ook dat de actie van Groen Loont, waarin de economische component centraal staat tot nieuwe inzichten leidt en toegevoegde waarde heeft.

Vier nieuwsbrieven
De nieuwsbrief ‘Wonen’ is onderdeel van de campagne Groen Loont!, die in maart van dit jaar is gestart. In totaal verschijnen vier nieuwsbrieven in 2011 waarin uiteenlopende Nederlandse praktijkvoorbeelden en interviews laten zien dat groen geen kostenpost is, maar een investering voor de woon- en werkomgeving.

Terughalen van overheidsinvesteringen
Centraal in de nieuwsbrief ‘Wonen’ staat een interview met Arno Goossens van de gemeente Amersfoort over value capturing. Value capturing is het terughalen van overheidsinvesteringen die een waardevermeerdering geven aan vastgoed van private partijen. De teruggehaalde gelden worden opnieuw ingezet voor investeringen die de waardevermeerdering veroorzaken.

Geen criminelen en junks meer
In het tweede artikel staat de positieve relatie tussen buurtgroen en sociale cohesie centraal. De Adelaarhoftuin in Utrecht wordt als voorbeeld genoemd.  Op dit voormalige Adelaarhofplein scharrelden voorheen criminelen en junks rond, nu is het een groene oase waar mensen op adem komen. De omvorming van het plein in een tuin is een investering geweest die geld oplevert!

Wateroverlast
Het laatste artikel gaat over grondwaterproblemen en wateroverlast bij extreme neerslag. Dit leidt in Apeldoorn tot herstel van oude beken en sprengen. Het herstel van de oude waterlopen en het omliggende groen wordt deels gefinancierd via extra rioolheffing.

Campagne Groen Loont!
Veel gemeenten zien zich op dit moment genoodzaakt te bezuinigen, het groen wordt daarbij niet ontzien. Als reactie op deze plannen, zijn enkele partijen (Plant Publicity Holland, Branchevereniging VHG, Hoveniers Informatie Centrum, ANWB, Groenforum Nederland, Entente Florale Nederland, Productschap Tuinbouw en Bomenstichting) die het groen omarmen de campagne Groen Loont! gestart. Met dit initiatief willen ze gemeenten, provincies, de landelijke overheid, de bouwsector, woningbouwcoöperaties, boomkwekers en groenvoorzieners/hoveniers informeren over de economische waarde van het groen.

Zorgvuldig omgaan met openbaar groen
De initiatiefnemers vinden dat zorgvuldig moet worden omgegaan met het groene kapitaal dat in de afgelopen jaren is opgebouwd. Het uitgangspunt is dat groen een investering is op maatschappelijk en economisch gebied, die zichzelf terugverdient. Om dat aan te tonen, heeft kenniscentrum Triple E in opdracht van Groen Loont! de economische waarde van het groen aan de hand van allerlei Nederlandse voorbeelden uitgewerkt in de brochure ‘Groen Loont!’. Op een poster zijn de belangrijkste waarden gevisualiseerd voor een fictieve groene stad.

Groen Loont! congres
Op 27 oktober vindt in Deventer, voorafgaand aan de prijsuitreiking van Entente Florale, het congres Groen Loont! plaats waarin diverse sprekers het onderwerp belichten vanuit verschillende disciplines.

Informatie


Ook Arno Goossens van de gemeente Amersfoort ontving uit handen van Bert Gijsberts de nieuwsbrief Wonen. Goossens zijn onderzoek over value capturing staat centraal in de nieuwsbrief.

Het voorjaar is aangebroken en mensen trekken weer massaal naar buiten om te genieten van het groen in en om de bebouwde omgeving. Helaas zien veel gemeenten zich op dit moment genoodzaakt te bezuinigen, het groen wordt daarbij niet ontzien. Als reactie op deze plannen, zijn enkele partijen die het groen omarmen de campagne Groen Loont gestart. Met dit initiatief willen ze gemeenten, provincies, de landelijke overheid, de bouwsector, woningbouwcoöperaties, boomkwekers en groenvoorzieners/hoveniers informeren over de economische waarde van het groen.

De initiatiefnemers (Plant Publicity Holland, Branchevereniging VHG, Hoveniers Informatie Centrum, ANWB, Groenforum Nederland, Entente Florale Nederland, Productschap Tuinbouw en Bomenstichting)  vinden dat zorgvuldig moet worden omgegaan met het groene kapitaal dat in de afgelopen jaren is opgebouwd. Het uitgangspunt is dat groen een investering is op maatschappelijk en economisch gebied, die zichzelf terugverdient.

Brochure en poster
Om dat aan te tonen, heeft kenniscentrum Triple E in opdracht van Groen Loont de economische waarde van het groen aan de hand van allerlei Nederlandse voorbeelden uitgewerkt in de brochure ‘Groen Loont’. Op een poster zijn de belangrijkste waarden gevisualiseerd voor een fictieve groene stad. Deze brochure en poster worden op 30 maart overhandigd aan Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit is tevens de aftrap van de campagne Groen Loont.

Vier nieuwsbrieven
In 2011 verschijnen daarnaast vier nieuwsbrieven waarin de maatschappelijke en economische waarde van het groen in de leefomgeving centraal staan. De nieuwsbrieven bieden wetenschappelijk bewijs, interviews en praktische voorbeelden uit de praktijk.

Burger informeren
Naast het informeren van publieke en private organisaties worden ook burgers op de hoogte gebracht van de waarde van het groen in hun leefomgeving. Met redactionele pagina’s die worden aangeboden aan de Nederlandse huis-aan-huisbladen zal de burger over nut en noodzaak van zijn groene omgeving worden geïnformeerd.

Congres
Eind oktober, voorafgaand aan de prijsuitreiking van Entente Florale voor de groenste stad en dorp van Nederland, vindt er in Deventer een congres plaats waarin de economische waarde van het groen door diverse deskundigen onder de aandacht zal worden gebracht.

Groen Loont is een samenwerkingsverband

 

Veel gemeenten zien zich op dit moment genoodzaakt te bezuinigen en het openbaar groen wordt daarbij niet ontzien. Als reactie op deze plannen, zijn enkele partijen die het groen omarmen de campagne Groen Loont gestart. Met dit initiatief willen ze gemeenten, provincies, de landelijke overheid, de bouwsector, woningbouwcoöperaties, boomkwekers en groenvoorzieners/hoveniers informeren over de economische waarde van het groen.

De initiatiefnemers (Plant Publicity Holland, Branchevereniging VHG, Hoveniers Informatie Centrum, ANWB, Groenforum Nederland, Entente Florale Nederland, Productschap Tuinbouw en Bomenstichting) vinden dat zorgvuldig moet worden omgegaan met het groene kapitaal dat in de afgelopen jaren is opgebouwd. Het uitgangspunt is dat groen een investering is op maatschappelijk en economisch gebied, die zichzelf terugverdient.

Brochure
Om dat aan te tonen, heeft kenniscentrum Triple E in opdracht van Groen Loont de economische waarde van het groen aan de hand van allerlei Nederlandse voorbeelden uitgewerkt in het boek Groen Loont. Op een poster zijn de belangrijkste waarden gevisualiseerd voor een fictieve groene stad.
Downloaden Boek Groen Loont »

Poster (wanneer u met de muis over een cijfer gaat, verschijnt de economische waarde).
Downloaden Poster Groen Loont »