Uitgebreid aandacht voor Groen Loont en TEEB Stad in B&G magazine

Het tijdschrift B&G besteedt in haar maart/april nummer uitgebreid aandacht aan de kosten en baten van groen in een stedelijke omgeving.

In het artikel licht Henk Kuijpers, strategisch adviseur Openbare Ruimte bij de gemeente Apeldoorn,  de methode TEEB Stad toe. Deze methode geeft antwoorden op een aantal vragen: wanneer ontstaan groen- en waterbaten?, hoe hoog zijn die baten?, wie zijn de baathouders en hoe kunnen zij betrokken worden als investeerder?
Roel van Dijk, projectmanager De Groene Stad, wordt geïnterviewd over Groen Loont, de economische waarde van groen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de prijsvraag Entente Florale waar de deelnemende gemeenten worden uitgedaagd een project aan de jury voor te leggen dat in hun ogen een economische waarde vertegenwoordigt.

Het magazine B&G wordt uitgegeven door BNG, de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang.

Download het artikel »