Groen en Gezondheid centraal in nieuwsbrief Groen Loont

Deze week is de vierde nieuwsbrief van de campagne Groen Loont, met als thema €˜Groen en Gezondheid€™, verstuurd naar onder meer de politiek, overheid, bouw-, groen-, en gezondheidssector. In deze nieuwsbrief staan de economische baten van groen voor de gezondheid centraal.
Een groene omgeving maakt mensen immers beter en draagt bij aan  hun gezondheid en welzijn, waardoor de zorgkosten lager worden.
Roger van Boxtel: Door gebrek aan groen holt de gezondheid achteruit
Centraal in deze nieuwsbrief staat het interview met Roger van Boxtel, bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Menzis. De gezondheid van de jeugd gaat achteruit volgens Van Boxtel en dat heeft te maken met het gebrek aan groen. Menzis werkt aan het verstevigen van de relatie tussen groen en gezondheid. €œHet feit dat groen van grote waarde is voor een gezonde samenleving wordt door steeds meer mensen en organisaties gedragen.€
De Groene Stad biedt oplossingen voor stijgende zorgkosten
De kosten van de gezondheidszorg (inclusief ouderenzorg) stijgen in Nederland de komende vijftien jaar tot meer dan 100 miljard euro, mogelijk zelfs 140 miljard euro. De Groene Stad biedt oplossingen. In het boek Groen Loont! is berekend met hoeveel euro’s de zorgkosten kunnen verminderen door stedelijk groen.
Eerder gezond in groene zorginstelling
Het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven realiseerde een zogenoemde pyjamatuin. In de grote, glazen kas met olijfbomen kunnen patiënten even ontsnappen aan de steriele en klinische sfeer van het ziekenhuis.
Samenwerken is sleutel voor succesvolle koppeling tussen groen en gezondheid
De gemeente Leeuwarden ontving tijdens de prijsuitreiking van Entente Florale Nederland als enige van alle genomineerden het certificaat bijzondere waardering voor Groen en Gezondheid. Het streven van de gemeente Leeuwarden is er vooral op gericht het groen zodanig in te richten en toegankelijk te maken dat mensen (jong en oud) het ook daadwerkelijk gebruiken.
Vier nieuwsbrieven
De nieuwsbrief €˜Groen en Gezondheid€™ maakt onderdeel uit van de campagne Groen Loont!, die in maart van dit jaar is gestart. In totaal zijn er vier nieuwsbrieven verschenen, waarvan nummer 3 Groen en Werken opgenomen is in het magazine De Groene Stad. In deze nieuwsbrieven laten uiteenlopende Nederlandse praktijkvoorbeelden en interviews zien dat groen geen kostenpost is, maar een investering voor de woon-, leef- en werkomgeving.

Extra informatie