Thema Wonen centraal in Groen Loont!

Burgemeester Lucas Bolsius van de gemeente Amersfoort ontving vanochtend de eerste nieuwsbrief van de campagne Groen Loont! met als thema ‘Wonen’. De nieuwsbrief werd hem aangeboden door VHG-voorzitter Bert Gijsberts die als vertegenwoordiger van de initiatiefnemers van de campagne optrad. Bolsius was vereerd dat hij het eerste exemplaar mocht ontvangen. Groen Loont! had voor de Amersfoortse burgemeester gekozen vanwege het interview met Arno Goossens van de desbetreffende gemeente over value capturing.

Bolsius: “De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de diverse waarden van groen. Dat groen een positief effect heeft op de gezondheid, sociale cohesie en klimaat zit inmiddels bij velen tussen de oren, maar de economische waarde en hoe er geld verdiend kan worden met groen, is onderbelicht.” Bolsius vindt dan ook dat de actie van Groen Loont, waarin de economische component centraal staat tot nieuwe inzichten leidt en toegevoegde waarde heeft.

Vier nieuwsbrieven
De nieuwsbrief ‘Wonen’ is onderdeel van de campagne Groen Loont!, die in maart van dit jaar is gestart. In totaal verschijnen vier nieuwsbrieven in 2011 waarin uiteenlopende Nederlandse praktijkvoorbeelden en interviews laten zien dat groen geen kostenpost is, maar een investering voor de woon- en werkomgeving.

Terughalen van overheidsinvesteringen
Centraal in de nieuwsbrief ‘Wonen’ staat een interview met Arno Goossens van de gemeente Amersfoort over value capturing. Value capturing is het terughalen van overheidsinvesteringen die een waardevermeerdering geven aan vastgoed van private partijen. De teruggehaalde gelden worden opnieuw ingezet voor investeringen die de waardevermeerdering veroorzaken.

Geen criminelen en junks meer
In het tweede artikel staat de positieve relatie tussen buurtgroen en sociale cohesie centraal. De Adelaarhoftuin in Utrecht wordt als voorbeeld genoemd.  Op dit voormalige Adelaarhofplein scharrelden voorheen criminelen en junks rond, nu is het een groene oase waar mensen op adem komen. De omvorming van het plein in een tuin is een investering geweest die geld oplevert!

Wateroverlast
Het laatste artikel gaat over grondwaterproblemen en wateroverlast bij extreme neerslag. Dit leidt in Apeldoorn tot herstel van oude beken en sprengen. Het herstel van de oude waterlopen en het omliggende groen wordt deels gefinancierd via extra rioolheffing.

Campagne Groen Loont!
Veel gemeenten zien zich op dit moment genoodzaakt te bezuinigen, het groen wordt daarbij niet ontzien. Als reactie op deze plannen, zijn enkele partijen (Plant Publicity Holland, Branchevereniging VHG, Hoveniers Informatie Centrum, ANWB, Groenforum Nederland, Entente Florale Nederland, Productschap Tuinbouw en Bomenstichting) die het groen omarmen de campagne Groen Loont! gestart. Met dit initiatief willen ze gemeenten, provincies, de landelijke overheid, de bouwsector, woningbouwcoöperaties, boomkwekers en groenvoorzieners/hoveniers informeren over de economische waarde van het groen.

Zorgvuldig omgaan met openbaar groen
De initiatiefnemers vinden dat zorgvuldig moet worden omgegaan met het groene kapitaal dat in de afgelopen jaren is opgebouwd. Het uitgangspunt is dat groen een investering is op maatschappelijk en economisch gebied, die zichzelf terugverdient. Om dat aan te tonen, heeft kenniscentrum Triple E in opdracht van Groen Loont! de economische waarde van het groen aan de hand van allerlei Nederlandse voorbeelden uitgewerkt in de brochure ‘Groen Loont!’. Op een poster zijn de belangrijkste waarden gevisualiseerd voor een fictieve groene stad.

Groen Loont! congres
Op 27 oktober vindt in Deventer, voorafgaand aan de prijsuitreiking van Entente Florale, het congres Groen Loont! plaats waarin diverse sprekers het onderwerp belichten vanuit verschillende disciplines.

Informatie


Ook Arno Goossens van de gemeente Amersfoort ontving uit handen van Bert Gijsberts de nieuwsbrief Wonen. Goossens zijn onderzoek over value capturing staat centraal in de nieuwsbrief.