Visualisatie van Groen Loont, bekijk de film

De campagne Groen Loont heeft als doel informatie te geven over het rendement van De Groene Stad in harde euro’s. Groen is geen kostenpost op de gemeentelijke begroting, maar een investering!” BAP, (biodiversiteit actieplan), heeft de cijfers van Groen Loont gevisualiseerd. Kijk hier naar 10 goede redenen voor een biodiversiteit actieplan.

In 2011 is onder de noemer van De Groene Stad de campagne Groen Loont gestart door een aantal organisaties** die als doel hadden het informeren van gemeenten, provincies, de landelijke overheid, de bouwsector, woningbouwcoöperaties, boomkwekers en groenvoorzieners/hoveniers over de baten van het groen.
Bewustwording van groen
Groen Loont! sluit aan op TEEB Stad. Binnen de TEEB-methode wordt in de praktijk gekeken hoe met behulp van de TEEB-methode de waarde van groen te berekenen is. “TEEB Stad is met de ontwikkeling van een praktisch toepasbaar rekeninstrument een vervolg op de bewustwording van de waarde van groen waarvoor de campagne Groen Loont! – onderdeel van De Groene Stad – de basis heeft gelegd in 2011.” Dit zegt Henk Kuijpers, strategisch adviseur openbare ruimte van Apeldoorn, de gemeente die TEEB Stad aanvoert, in het magazine De Groene Stad. De resultaten van TEEB Stad zullen via de kanalen van de campagne Groen Loont! verder worden verspreid. Doel van beide projecten is dat de maatschappelijke en economische belangen van groen en natuur serieus worden meegenomen in de discussies over stedelijke ontwikkeling.
Meer informatie over TEEB Stad is te lezen in het magazine De Groene Stad (pagina 10 t/m 15) »
** Plant Publicity Holland (PPH), Branchevereniging VHG, Hoveniers Informatie Centrum (HIC), ANWB, Groenforum Nederland, Entente Florale Nederland, Productschap Tuinbouw en Bouwen met Groen en Glas