Campagne Groen Loont van start

Het voorjaar is aangebroken en mensen trekken weer massaal naar buiten om te genieten van het groen in en om de bebouwde omgeving. Helaas zien veel gemeenten zich op dit moment genoodzaakt te bezuinigen, het groen wordt daarbij niet ontzien. Als reactie op deze plannen, zijn enkele partijen die het groen omarmen de campagne Groen Loont gestart. Met dit initiatief willen ze gemeenten, provincies, de landelijke overheid, de bouwsector, woningbouwcoöperaties, boomkwekers en groenvoorzieners/hoveniers informeren over de economische waarde van het groen.

De initiatiefnemers (Plant Publicity Holland, Branchevereniging VHG, Hoveniers Informatie Centrum, ANWB, Groenforum Nederland, Entente Florale Nederland, Productschap Tuinbouw en Bomenstichting)  vinden dat zorgvuldig moet worden omgegaan met het groene kapitaal dat in de afgelopen jaren is opgebouwd. Het uitgangspunt is dat groen een investering is op maatschappelijk en economisch gebied, die zichzelf terugverdient.

Brochure en poster
Om dat aan te tonen, heeft kenniscentrum Triple E in opdracht van Groen Loont de economische waarde van het groen aan de hand van allerlei Nederlandse voorbeelden uitgewerkt in de brochure ‘Groen Loont’. Op een poster zijn de belangrijkste waarden gevisualiseerd voor een fictieve groene stad. Deze brochure en poster worden op 30 maart overhandigd aan Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dit is tevens de aftrap van de campagne Groen Loont.

Vier nieuwsbrieven
In 2011 verschijnen daarnaast vier nieuwsbrieven waarin de maatschappelijke en economische waarde van het groen in de leefomgeving centraal staan. De nieuwsbrieven bieden wetenschappelijk bewijs, interviews en praktische voorbeelden uit de praktijk.

Burger informeren
Naast het informeren van publieke en private organisaties worden ook burgers op de hoogte gebracht van de waarde van het groen in hun leefomgeving. Met redactionele pagina’s die worden aangeboden aan de Nederlandse huis-aan-huisbladen zal de burger over nut en noodzaak van zijn groene omgeving worden geïnformeerd.

Congres
Eind oktober, voorafgaand aan de prijsuitreiking van Entente Florale voor de groenste stad en dorp van Nederland, vindt er in Deventer een congres plaats waarin de economische waarde van het groen door diverse deskundigen onder de aandacht zal worden gebracht.

Groen Loont is een samenwerkingsverband