Samenwerking TEEB Stad en Groen Loont!

Rekenen en verdienen met de baten van groen

TEEB staat voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity en is een internationaal samenwerkingsverband. Nederland doet hieraan mee met het landelijke programma TEEB NL, waarvan TEEB Stad weer een onderdeel is. “TEEB Stad is met de ontwikkeling van een praktisch toepasbaar rekeninstrument een vervolg op de bewustwording van de waarde van groen waarvoor de campagne Groen Loont! – onderdeel van De Groene Stad – de basis heeft gelegd in 2011.”

Dit zegt Henk Kuijpers, strategisch adviseur openbare ruimte van Apeldoorn, de gemeente die TEEB Stad aanvoert, in het magazine De Groene Stad. De resultaten van TEEB Stad zullen via de kanalen van de campagne Groen Loont! verder worden verspreid. Doel van beide projecten is dat de maatschappelijke en economische belangen van groen en natuur serieus worden meegenomen in de discussies over stedelijke ontwikkeling.

Groen- en waterbaten
In TEEB Stad werken sinds 2011 elf gemeenten, twee ministeries en ingenieursbureau Witteveen + Bos aan een rekeninstrument dat de economische meerwaarde van groen, water en natuur in en om de stad zichtbaar maakt. De uitkomst kan betrokken worden bij inrichtingskeuzes en besluitvormingstrajecten. De methode geeft antwoorden op een aantal vragen: wanneer ontstaan groen- en waterbaten, hoe hoog zijn die baten, wie zijn de baathouders en hoe kunnen zij betrokken worden als investeerder? Binnen TEEB Stad werkt elke deelnemende gemeente aan een eigen case.

Wethouder: ‘Resultaten TEEB worden gebruikt in besluitvorming’
Tijdens de presentatie van het magazine De Groene Stad gaf Prinsen aan dat groen en biodiversiteit belangrijk zijn voor de stad. “Bij ontwikkelingen en investeringen in en van de stad is vaak een juridische en financiële paragraaf toegevoegd. Daar hoort eigenlijk ook een groene paragraaf bij. Wat levert groen op de korte en lange termijn op? Daar hebben we cijfers voor nodig, een rekenmodel. De rekenmethode TEEB Stad en de resultaten daarvan willen we gebruiken in de besluitvorming in Apeldoorn en ik hoop dat dit model door vele andere Nederlandse gemeenten wordt opgepakt.”


Geen woonwijken zonder groen
Olaf Prinsen geeft verder aan geen woonwijken meer te willen ontwikkelen met te weinig groen.  “Dit levert problemen op, omdat er bijvoorbeeld geen speelplekken zijn voor de kinderen of vanwege de hoge temperaturen tijdens warme zomerdagen, zogenaamde hittestress. Wijken zonder groen brengen op de langere termijn meer kosten met zich mee. Je moet daarom de kosten en baten van groen al voorafgaand van het project in kaart brengen. Dan pas kun je verstandige beslissingen nemen.”

In het magazine leest u over TEEB Stad interviews met:
– Henk Kuijpers, strategisch adviseur openbare ruimte van de gemeente Apeldoorn, over TEEB Stad algemeen
– Ursula Kirchholtes van ingenieursbedrijf Witteveen + Bos over het rekenmodel
– Maartje Scholten, projectleider bij de gemeente Delft over Groenblauw, een plan dat woningbouw, waterberging en de aanleg van groen combineert.

Activiteiten 2012 TEEB Stad en Groen Loont!
De activiteiten bestaan uit:
– Berichtgeving op de website www.degroenestad.nl
– Tweewekelijkse digitale nieuwsbrief
– Social media
– Perscommunicatie
– Magazine De Groene Stad – dat in 2012 vier keer verschijnt – zal uitgebreid bericht worden over de economische waarde van groen.
– Symposia en workshops

Publicatie met rekenmodellen
Nadat alle casussen zijn getoetst door het rekeninstrument wordt deze informatie gebundeld in een publicatie. Het doel is om aan de hand van deze informatie het rekeninstrument bekend te maken bij bedrijfsleven, overheid, onderwijs, kennisorganisaties et cetera.

Participanten TEEB Stad
– Elf gemeenten (Almelo, Amsterdam, Apeldoorn, Delft, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Haarlem, Heerlen, Rotterdam en Zwolle)
– Twee ministeries (ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en ministerie van Infrastructuur en Milieu)
– Ingenieursbureau Witteveen+Bos
– Groen Loont (de participanten van Groen Loont zijn Plant Publicity Holland (PPH), Branchevereniging VHG, Hoveniers Informatie Centrum (HIC), ANWB, Groenforum Nederland, Entente Florale Nederland, Productschap Tuinbouw en Bouwen met Groen en Glas).

Magazine opvragen »