Alles over de Campagne Groen Loont!

Veel gemeenten zien zich op dit moment genoodzaakt te bezuinigen en het openbaar groen wordt daarbij niet ontzien. Als reactie op deze plannen, zijn enkele partijen die het groen omarmen de campagne Groen Loont gestart. Met dit initiatief willen ze gemeenten, provincies, de landelijke overheid, de bouwsector, woningbouwcoöperaties, boomkwekers en groenvoorzieners/hoveniers informeren over de economische waarde van het groen.

De initiatiefnemers (Plant Publicity Holland, Branchevereniging VHG, Hoveniers Informatie Centrum, ANWB, Groenforum Nederland, Entente Florale Nederland, Productschap Tuinbouw en Bomenstichting) vinden dat zorgvuldig moet worden omgegaan met het groene kapitaal dat in de afgelopen jaren is opgebouwd. Het uitgangspunt is dat groen een investering is op maatschappelijk en economisch gebied, die zichzelf terugverdient.

Brochure
Om dat aan te tonen, heeft kenniscentrum Triple E in opdracht van Groen Loont de economische waarde van het groen aan de hand van allerlei Nederlandse voorbeelden uitgewerkt in het boek Groen Loont. Op een poster zijn de belangrijkste waarden gevisualiseerd voor een fictieve groene stad.
Downloaden Boek Groen Loont »

Poster (wanneer u met de muis over een cijfer gaat, verschijnt de economische waarde).
Downloaden Poster Groen Loont »