Groen Loont centraal op Groene ochtend

Op woensdag 12 oktober start om 10.30 uur de groene lezingochtend tijdens de Dag van de Openbare Ruimte in Houten. Het thema is: ‘Groen loont’. Roel den Dikken van de gemeente Eindhoven en Willem Weeda van de Koninklijke BAM Groep vertellen meer over de economische en maatschappelijke waarde van het groen voor hun vakgebied.

Roel den Dikken is programmaleider groen in ‘brainport’ Eindhoven. Eindhoven heeft de afgelopen jaren een sterke visie op het groen ontwikkeld en heeft deze op een goede manier toegepast in de praktijk. Met als resultaat een gedeelte tweede plaats in 2010 in de groencompetitie Entente Florale Nederland. Willem Weeda is werkzaam als commercieel manager bij groenspecialist Mostert De Winter dat onderdeel is van de Koninklijke BAM Groep. Weeda is een sterk voorstander van De Groene Stad-gedachte en past deze visie dan ook volop toe in zijn werk.  
 
Discussie
Na afloop van de twee lezingen wordt een discussie gevoerd onder leiding van Helma van der Louw van Plant Publicity Holland tussen de bezoekers en de sprekers. Hiernaast is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

Groen Loont
Groen Loont! is de campagne die een aantal groene partijen is gestart om de baten van het groene product onder de aandacht te brengen. Het doel is tegenwicht te bieden aan de bezuinigingsplannen op de aanleg en het beheer van het openbaar groen. De oproep is om niet te snoeien, maar om het groen te laten bloeien. Het groene kapitaal dat de afgelopen jaren zorgvuldig is opgebouwd, mag niet worden vernietigd. De initiatiefnemers van Groen Loont! zijn Plant Publicity Holland, Branchevereniging VHG, Hoveniers Informatie Centrum, ANWB, Groenforum Nederland, Entente Florale Nederland, Productschap Tuinbouw, Bouwen met Groen en Glas en Bomenstichting.

Initiatiefnemers Groene Ochtend
De groene ochtend wordt aangeboden door diverse partijen. Het HIC (Hoveniers Informatiecentrum) organiseert collectieve promotie voor de uitvoerende professionals in het groen. Plant Publicity Holland (PPH) staat voor collectieve promotie van het Nederlands boomkwekerijproduct in binnen- en buitenland. Het Productschap Tuinbouw is het samenbindend platform en de belangenbehartiger voor de Nederlandse tuinbouwsector. Stichting Groenkeur heeft tot doel het vakmanschap in de groene sector te vergroten. Branchevereniging VHG behartigt de belangen van ondernemers in het groen.

Uitnodiging
Download hier de uitnodiging »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.