Berichten

In het gebied rondom station Leiden Centraal en de Schipholweg is een transformatie gaande. Het is een complexe uitdaging om het gebied – waar dagelijks meer dan 70.000 mensen gebruik van maken – vóór 2025 te veranderen in de Duurzaamste Kilometer van Nederland. En toch is dát precies wat we gaan doen.
Hoe?
22 partijen tekenen een green deal. Door met elkaar samen te werken in deze ‘coalitie van ambitie’ wordt de verduurzaming van de gebiedsontwikkeling van het Stationsgebied en de Schipholweg versneld. Maar liefst 22 partijen zetten hun handtekening onder een Green Deal en starten met 6 kansrijke business cases.
Sluit je ook aan en doe mee!
De eerste mijlpaal hebben we al bereikt met elkaar. Op 6 juni tekenden 22 partijen De Green Deal.
Al deze partijen nemen verantwoordelijkheid, gaan voorop in verduurzaming en zijn zich bewust van de voorbeeldfunctie. Ze werken samen en zien deze samenwerking als de beste manier om verduurzaming te versnellen én hier gezamenlijk economisch van te profiteren. Deze uitgangspunten vormen de basis voor succesvolle samenwerking:

  • Publiek / private samenwerking (elkaar helpen en versterken)
  • Vraag gestuurd werken (oplossingen voor concrete problemen) •
  • Een positieve businesscase (duurzaamheid en economisch handelen komen samen)
  • We laten zien wat we doen en dragen dit actief uit
  • We organiseren bottom up (met een onafhankelijke procesbegeleider als aanjager)
  • We werken volgens ‘fair use policy’ en verbinden ons meerjarig

Lees alles over de Duurzaamste Kilometer van Nederland.
 


Paul Dirkse, Wethouder Onderwijs Sport & Duurzaamheid en Marcel Belt, programmamanager Duurzaamheid van de gemeente Leiden, Jeroen Haan van het Hoogheemraadschap van Rijnland, Hilde Blank, kwartiermaker/stadsstedenbouwer Leiden en de vijf-praktijkcasehouders openden op donderdag 15 maart 2018 het GOED-event in de Leidse Stadsgehoorzaal. Aan het eind van het GOED-event ondertekende de wethouder Dirkse de Groene Charta met de Groene Stad voorzitter Henk Westerhof. Hierdoor zet Leiden zichzelf neer als voorhoedegemeente in het streven naar vergroening van de Nederlandse stedelijke omgeving.
Aan die ondertekening was een symposium voorafgegaan, getiteld ‘Samenwerken aan den Groene Stad’. Daaraan namen 200 vertegenwoordigers van woningcorporaties, ontwikkelaars, bouwers, adviseurs, ontwerpers en gemeenteambtenaren actief deel. In twaalf workshops en vijf praktijkcases kwamen allerlei mogelijkheden langs – uitdagingen en valkuilen, die aan de orde kunnen komen bij het streven naar stedelijke vergroening.
Tijdens de plenaire sessie, die werd afgesloten met de ondertekening van de Groene Charta door wethouder Dirkse, werden afspraken en andere resultaten van de workshops en de praktijkcases gepresenteerd. De Stichting Groene Stad ziet uit naar een vruchtbare groene samenwerking met de gemeente Leiden.
 

Iedereen die werkt aan de stad heeft een belangrijke rol om de stad gezond en leefbaar te maken en te houden. Hoe kunnen zoveel mogelijk partijen betrokken worden bij de woon-en-duurzaamheidsopgave in Leiden? Duurzaamheid creëren is het thema op het GaGoed-Event op 15 maart in Leiden! Op het Ga-Goed event wordt, in aanloop naar de Provada 2018, de Workshop ‘De duurzaamste km van NL’ gegeven door Robert Bergenhenegouwen en Wout van der Heijden. De ‘Duurzaamste km van NL’ is een initiatief om te onderzoeken wat er aan duurzame maatregelen wordt genomen in het Stationsgebied/Schipholweg en wat de potentie is bij de herontwikkeling van de komende jaren. Om hierin met elkaar samen te werken stelt gemeente Leiden voor een Green Deal te sluiten met belanghebbenden. Stichting De Groene Stad zal bij deze verbinding een actieve rol gaan spelen. Wilt u meedenken of bent u een belanghebbende voor deze duurzaamste kilometer: meldt u aan voor de workshop ‘Duurzaamste km van NL’ op 15 maart via: https://lnkd.in/dUvMbHR

 Op 15 maart vindt ‘Ga Groen’ plaats. Een dag waarop meer dan 150 mensen zich buigen over hoe we Leiden gezonder en leefbaarder kunnen maken. Hoe we samen kunnen bouwen aan een groener Leiden. Een dag met presentaties, workshops, praktijk cases en ruim gelegenheid om te netwerken. Stadsontwikkeling anno 2018!
Op ‘Ga Groen’ ontmoeten professionals elkaar. Ze wisselen kennis en ervaring uit. Wie? We begroeten vertegenwoordigers van woningcorporaties, projectontwikkelaars, universiteiten, bouwondernemingen, het hoogheemraadschap, verschillende adviesbureaus, ondernemersorganisaties enz. Maar ook zzp’ers, architecten, communicatiedeskundigen en brancheorganisaties. In feite iedereen die een rol speelt bij de bouwopgave die voor ons ligt, maar wil werken en denken vanuit de duurzaamheidsambities van de Gemeente Leiden.
Voelt u zich betrokken bij de ontwikkeling van Leiden naar een stad die de uitdaging van de bouwopgave op zich neemt, maar thema’s als duurzaamheid, leefbaarheid en vergroening belangrijk vindt? Kom dan naar ‘Ga Groen’ op 15 maart in de Stadsschouwburg in Leiden. Op deze dag bent u gast van de Gemeente Leiden, deelname is kosteloos. Direct aanmelden kan via gagoed@degroenestad.nl. Het volledige programma is te vinden op: https://www.gagoed.nl/goed-event/

De gemeente Leiden ontwerpt op dinsdagavond 9 februari gratis tuinen met minder stenen. Van 17.00 tot 19.30 zijn alle inwoners van Leiden welkom in de hal van het Stadhuis. De groenexperts van de gemeente staan klaar om de geïnteresseerden te helpen met het ontwerp voor een groenere tuin die niet te veel onderhoud vergt. De eerste 25 deelnemers ontvangen een bon ter waarde van 10 euro voor een plant.
Minder stenen en een groenere tuin is beter voor het klimaat en voor de natuur in de stad. Het brengt verkoeling in de zomer en zorgt voor meer vogels, insecten en andere dieren. Ook zorgt het voor een betere waterafvoer bij regenbuien.
Bron: sleutelstad.nl

De gemeente introduceert een nieuwe aanpak voor het onderhoud van de leefomgeving. Uitgangspunt is dat de basis – straten, stoepen, groen en speelplekken – op orde is. Overbodig straatmeubilair wordt weggehaald. Zo ontstaat ruimte voor initiatieven van bewoners zelf, zoals het zelfontworpen plein in de Merenwijk: de Cliviadal.

“Het plein was een stukje verwaarloosd niemandsland. Vanwege protest uit de buurt zag de gemeente ervan af om daar extra parkeerplekken aan te leggen. Als bewoners hebben we in 2014 plannen gemaakt voor een alternatieve inrichting van het plein” vertelt Edo Elstak, een van de initiatiefnemers.

Groen en gezellig
“Met een beginkapitaal van Fonds 1818, en expertise en praktische hulp van de gemeente, konden we in 2015 echt actief aan de slag.” De jeu-de-boules-baan was het eerste wapenfeit; daarna heeft de gemeente de bestrating rond het plein onder handen genomen. De omwonenden namen de inrichting van de moestuin, kruidentuin en de kleurige plantenperken voor hun rekening. ”Veel buurtbewoners hielpen mee. Door het samenwerken in de tuin is er nu meer onderling contact in de buurt. Kinderen spelen weer gezellig op het plein, en ook passanten komen nieuwsgierig kijken en een praatje maken.”

bron: gemeente.leiden.nl

In Leiden wordt het aanleggen van groene daken bevorderd. De gemeenteraad stemde in met een subsidieregeling voor het aanleggen van nieuwe groene daken. Voor D66 was het belangrijk dat er met dit voorstel meer groene daken komen in deze dichtbebouwde en versteende stad.
Groen dak
Een groen dak is een dak dat begroeid is met planten. Dit heeft vele voordelen. Zo is er betere warmte-isolatie, waardoor de energierekening omlaag gaat maar het ook in de zomer koeler blijft. Ook zorgt de beplanting dat een dak tot drie keer langer meegaat. Daarbij ziet het er ook mooier uit. Het is daarmee een mooi voorbeeld voor een groener en duurzamer Leiden.
Subsidieregeling
Voor het aanleggen van een groen dak wordt €25,- per vierkante meter vergoed door de gemeente. Hierbij geldt een maximumvergoeding tot €15.000,- per dak, zodat het subsidiebudget niet in één keer opgeslokt wordt door grote afnemers. De subsidieregeling voor groene daken was tevens het afsluitende voorstel dat door D66-wethouder Frank de Wit verdedigd is in de Leidse gemeenteraad.
Kijk hier voor meer informatie over de Duurzaamheidsagenda 2016-2020

De gemeente Leiden roept inwoners om bomen aan te melden voor de Groene Kaart. Bomen op de Groene Kaart hebben een beschermde status en mogen niet zonder een vergunning gekapt worden.Tot en met 5 juni kan iedereen bomen aanmelden voor de nieuwe Groene Kaart 2016.
Het gaat hier om alle bomen in de openbare ruimte met een stamomtrek van 45 cm of meer, bomen die onderdeel uitmaken van een boomstructuur en alle bomen en houtopstanden in boomgebieden zoals parken, volkstuincomplexen of sportparken.
De Groene kaart is te vinden op www.leiden.nl/bomen.
Om de aanvraag te verduidelijken vraagt de gemeente om een foto en/of plattegrond mee te sturen. Elke boom in de stad kan worden aangemeld.
Bron: Unity.nu

De gemeente Leiden wil een nieuwe regeling invoeren voor subsidies voor het aanleggen van nieuwe groene daken. “We hebben in de afgelopen jaren bij fondsen gezien dat er steeds meer aanvragen komen voor groene daken”, aldus wethouder duurzaamheid Frank de Wit.
“Daarom komen we nu met een aparte regeling waardoor het makkelijker wordt voor Leidenaren om een cofinanciering aan te vragen.” Deze regeling wordt eerst nog voorgelegd aan de gemeenteraad. Eerder dit jaar introduceerde de gemeente Amsterdam al zo’n plan.
Een groen dak kan bekleed zijn met bijvoorbeeld vetplantjes of grassoorten. Volgens wethouder Frank de Wit is het vergroenen van daken goed voor een aantal verschillende zaken. “Een groen dak is goed voor de luchtkwaliteit in de stad, maar ook voor de isolatie van je huis”, aldus De Wit. “Het is goed om een groen dak te hebben in onze versteende stad.”
Bron: appartementeneigenaar.nl

De gemeente Leiden wil een nieuwe regeling invoeren voor subsidies voor het aanleggen van nieuwe groene daken. “We hebben in de afgelopen jaren bij fondsen gezien dat er steeds meer aanvragen komen voor groene daken”, aldus wethouder duurzaamheid Frank de Wit. “Daarom komen we nu met een aparte regeling waardoor het makkelijker wordt voor Leidenaren om een cofinanciering aan te vragen.” Deze regeling wordt eerst nog voorgelegd aan de gemeenteraad.
Een groen dak kan bekleed zijn met bijvoorbeeld vetplantjes of grassoorten. Volgens wethouder Frank de Wit is het vergroenen van daken goed voor een aantal verschillende zaken. “Een groen dak is goed voor de luchtkwaliteit in de stad, maar ook voor de isolatie van je huis”, aldus De Wit. “Het is goed om een groen dak te hebben in onze versteende stad.”
bron: sleutelstad.nl