Gemeen­te Lei­den zoekt bomen voor op de Groe­ne Kaart

De gemeen­te Lei­den roept inwo­ners om bomen aan te mel­den voor de Groe­ne Kaart. Bomen op de Groe­ne Kaart heb­ben een bescherm­de sta­tus en mogen niet zon­der een ver­gun­ning gekapt worden.Tot en met 5 juni kan ieder­een bomen aan­mel­den voor de nieu­we Groe­ne Kaart 2016.
Het gaat hier om alle bomen in de open­ba­re ruim­te met een sta­mom­trek van 45 cm of meer, bomen die onder­deel uit­ma­ken van een boom­struc­tuur en alle bomen en hout­op­stan­den in boom­ge­bie­den zoals par­ken, volks­tuin­com­plexen of sport­par­ken.
De Groe­ne kaart is te vin­den op www.leiden.nl/bomen.
Om de aan­vraag te ver­dui­de­lij­ken vraagt de gemeen­te om een foto en/of plat­te­grond mee te stu­ren. Elke boom in de stad kan wor­den aan­ge­meld.
Bron: Unity.nu