Quickscan geeft inzicht: hoe groen is mijn dorp, stad, regio, provincie?

Als een gemeente (of een regio, een provincie, of een land) één primaire verantwoordelijkheid heeft, één kerntaak, dan is het wel de leefbaarheid. Letterlijk: Hoe geschikt en aantrekkelijk is een gebied of gemeenschap om er te wonen en te werken? Dat fundamentele begrip ‘leefbaarheid’ verdwijnt nog weleens naar de achtergrond, in achteloze discussies over prioriteiten […]

Lancering tool De Gezonde Stad

Het ingenieurs- en adviesbureau Movares gebruikte het evenement Future Green City om zijn nieuwe tool te lanceren: De Gezonde Stad. Volgens stedenbouwkundige Nicole van der Waart biedt deze tool steden hulp om hun gebouwde omgeving ook leefbaar te houden. “Steeds meer mensen trekken naar de steden toe. Dit gaat echter ten koste van de gezondheid, […]

Groene Poort in teken van leefbare duurzame steden

Europa investeert in natuuroplossingen “In Brussel praten we niet alleen over leefbare, duurzame steden, we investeren er ook in”. Dat zei gastspreker Kurt Vandenberghe gisteren tijdens de Groene Poortbijeenkomst in Den Haag. Vandenberghe is Directeur Climate Action and Resource Efficiency bij de Europese Commissie. In het kader van Horizon 2020 heeft de Europese Commissie een […]

Groene Stad op Nederlands-Franse conferentie “De Stad van de Toekomst”

De toekomst van de mensheid is in de stad. Maar hoe ziet de stad van de toekomst er uit? Hoe “slim” moet deze stad zijn, om oplossingen te vinden voor toekomstige uitdagingen op het gebied van mobiliteit, energie, bestuurbaarheid en leefbaarheid? Deze vragen staan centraal op de Nederlands-Franse conferentie “De Stad van de Toekomst” die […]

Stedelijk groen voor leefbaarheid

Steden zijn kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering. Het vergroten van de klimaatbestendigheid van steden is het meest efficiënt bij veel relatief kleine en lokale maatregelen. Die kunnen vaak tegelijkertijd met groot onderhoud of renovaties worden uitgevoerd. Dat blijkt uit het deze week verschenen eindrapport van het onderzoekprogramma Climate Proof Cities. Climate Proof Cities (CPC) […]

Park in de Millinxbuurt verbetert mede de leefbaarheid

“De Millinxbuurt ligt er fysiek fantastisch bij” Jurgen Hoogendoorn, sociaal wetenschapper en werkzaam bij ontwikkelingsbedrijf Amsterdam, sprak na een bezoek in de Millinxbuurt vol lof over de Rotterdamse wijk. “Er is hier ongelofelijk veel bereikt”, zegt hij.  Het nieuwe park heeft de buurt extra ‘lucht’ gegeven. De Millinxbuurt in de Rotterdamse Tarwewijk kende begin jaren […]

Verbeteren leefbaarheid en sociale cohesie met groen

In 2012 start in Ede een project om de leefbaarheid en sociale cohesie te verbeteren door middel van groene activiteiten in wijken waar dit extra aandacht verdient. De wijk Veldhuizen krijgt de primeur. Nu wordt onderzocht welke ideeën en wensen er in de wijk leven en hoe groene activiteiten hierop aan kunnen sluiten. Begin 2012 maakt Het […]

Groenere Gentse haven verbetert de leefbaarheid in Vlaamse kanaaldorpen

Bedrijven, landbouwers, bewoners en overheidsdiensten willen de komende jaren de Vlaamse Kanaalzone vergroenen om zo de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren. De betrokken partijen ondertekenden in juli het convenant Groen Raamwerk en het ECO2charter. De voorbije jaren groeide de Gentse haven sterk, met name langs het kanaal Gent-Terneuzen. Hierdoor dreigde de leefkwaliteit in de […]

Investeren in groen is investeren in leefbaarheid

Bezuinigen. Dat is het overheersende thema van de landelijke verkiezingen op 9 juni. Het groen is dan vaak als eerste de klos. En dat is onterecht. Investeringen in simpele, dat wil zeggen onderhoudsvriendelijke, en betaalbare plannen als groene daken, postzegelparken en natuurspeelplekken dragen bij aan een leefbare en duurzame woonomgeving en vormen een stimulans voor […]

Groen verbetert de leefbaarheid

Het centrale onderwerp in de gedrukte nieuwsbrief van de Groene Stad is ‘groen verbetert de leefbaarheid’. Binnen de herstructureringsplannen dienen bomen en struiken niet alleen als mooie aankleding van de buurt, maar vervullen ze een breder doel: groen wordt als middel ingezet om de sociale binding in de wijk te verhogen. In de nieuwsbrief vertelt […]