Verbeteren leefbaarheid en sociale cohesie met groen

In 2012 start in Ede een project om de leefbaarheid en sociale cohesie te verbeteren door middel van groene activiteiten in wijken waar dit extra aandacht verdient. De wijk Veldhuizen krijgt de primeur. Nu wordt onderzocht welke ideeën en wensen er in de wijk leven en hoe groene activiteiten hierop aan kunnen sluiten.
Begin 2012 maakt Het Groene Wiel, centrum voor Natuur- en Milieu Educatie (NME) van de gemeente Wageningen, samen met de gemeente Ede een keuze uit de verschillende activiteiten die met de bewoners in de wijk uitgevoerd kunnen worden. Daarbij kan gedacht worden aan het aanleggen van een buurttuin of met leerlingen van de basisschool de omgeving vergroenen. Ook een natuurontdektocht met jong en oud in het Proosdijpark behoort tot de mogelijkheden.
 
 
Bron:
Movisie