Groen verbetert de leefbaarheid

Het centrale onderwerp in de gedrukte nieuwsbrief van de Groene Stad is ‘groen verbetert de leefbaarheid’. Binnen de herstructureringsplannen dienen bomen en struiken niet alleen als mooie aankleding van de buurt, maar vervullen ze een breder doel: groen wordt als middel ingezet om de sociale binding in de wijk te verhogen.

In de nieuwsbrief vertelt wethouder Lex Smeets van de gemeente Heerlen over de aanleg van pocketparken. De Zuid-Limburgse gemeente wil met deze parken de leefbaarheid van de wijk verbeteren. Smeets: “We geven met groen een positieve draai aan een negatieve ontwikkeling”.

Krachtwijk Osdorp
Groen is een belangrijk kenmerk van de Reimerswaalbuurt in Amsterdam Osdorp. Na de herstructurering van de buurt wordt het groen deels minder openbaar toegankelijk.

“Maar daar staat tegenover dat de pleinen en het buurtpark opnieuw ingericht worden zodat ze beter voldoen aan de behoeften van de bewoners”, vertelt Marjan Kootwijk, projectleider wijkaanpak en groenadviseur bij woningbouwcorporatie Ymere, in de nieuwsbrief.

Kwaliteitsnormen en omschrijvingen boomkwekerijproducten
Verder wordt er in de nieuwsbrief aandacht besteed aan het boek ‘Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van Boomkwekerijproducten’. In dit boek zijn de algemeen geaccepteeerde en gebruikte kwaliteitsnormen over het boomkwekerijproduct opgenomen.