Investeren in groen is investeren in leefbaarheid

Bezuinigen. Dat is het overheersende thema van de landelijke verkiezingen op 9 juni. Het groen is dan vaak als eerste de klos. En dat is onterecht. Investeringen in simpele, dat wil zeggen onderhoudsvriendelijke, en betaalbare plannen als groene daken, postzegelparken en natuurspeelplekken dragen bij aan een leefbare en duurzame woonomgeving en vormen een stimulans voor de economische bedrijvigheid.

Om de burger te informeren over de meerwaarde van het openbaar groen heeft De Groene Stad een redactionele pagina geschreven voor de Nederlandse huis-aan-huisbladen.

Groen is een levensbehoefte
Groen dichtbij huis is een levensbehoefte. Willen onze kinderen en kleinkinderen in leefbare steden opgroeien, dan is constante aandacht voor vergroening van de leefomgeving een voorwaarde.

 

 

 

Groen is stimulans voor de economie
Om de financiële crisis te boven te komen, wordt het ene na het andere bezuinigingsvoorstel gelanceerd door de politieke partijen. Het groen dreigt een van de eerste slachtoffers te worden. 
Groen is een kostenpost, is de redenering. De gemeente Amsterdam heeft aangegeven het anders te willen. Ondanks de crisis blijft Amsterdam investeren in groen. Omdat inwoners grote waarde hechten aan ‘groen om de hoek’, draagt de gemeente bij aan de aanleg van zogenoemde postzegelparkjes. Ook is in Amsterdam gebleken dat bedrijven groen als een vestigingsfactor zien. Parken fungeren niet meer alleen als een plek om te ontspannen, maar zijn ook een werk- en ontmoetingsplek voor kenniswerkers. Groen is daarmee een stimulans voor de economie. Voor de hoofdstad een reden om het groen van de bezuinigingen te redden. Het is het immers dubbel en dwars waard.

Download:Lees de redactionele pagina ‘Investeren in groen is investeren in leefbaarheid »

Pagina opvragen: