Berichten

Een jaar lang testte tijdschrift Roots in twaalf verschillende steden de stadsparken. Per stad kwam daar een top drie met een winnaar uit. Iedere winnaar werd langs een meetlat gelegd en dat leverde een aantal punten op, de Roots-score.

Het publiek kan tot 31 augustus stemmen via de website van Roots. Stemmen kan door te klikken op het park van uw keuze en vervolgens te klikken op ‘vind ik leuk’. Al deze ‘likes’ worden bij elkaar opgeteld (100%) en per park wordt het percentage stemmers berekend. De percentages worden omgezet in punten en deze worden bij de Roots-score opgeteld. De uitslag wordt bekendgemaakt in het oktobernummer van Roots. Onder de stemmers worden jaarabonnementen op Roots verloot.

Genomineerde parken zijn:
– Het Stadspark, Maastricht
– Hoge Vucht, Breda
– Beatrixpark, Almere
– Abraham Ledeboerpark, Enschede
– Stadspark, Groningen
– Griftpark, Utrecht
– Volkspark de Goffert, Nijmegen
– Het Engelse Werk, Zwolle
– Vondelpark, Amsterdam
– Landgoed Clingendael, Den Haag
– Kralingse Bos, Rotterdam
– Park Sonsbeek, Arnhem

 

De stad Antwerpen is woensdag begonnen met het aanplanten van veertig lindebomen op de groenstroken tussen de woonblokken in de wijk Luchtbal in Antwerpen.

De stamomtrek van de nieuwe bomen in Luchtbal zijn tussen de 20 en de 25 centimeter. “Bij nieuwe aanplantingen kiezen we steeds meer voor een grotere boommaat”, zegt Guy Lauwers (sp.a), schepen van Stads- en Buurtonderhoud.

Bomenteller
Sinds 2009 telt Antwerpen het aantal bomen dat wordt geplant en gerooid.  “Zo weten we nu dat er in 2010 829 bomen werden gerooid, meestal omdat ze oud of ziek waren, omgewaaid waren door een storm of de veiligheid in het gedrang brachten. In datzelfde jaar werden er 1.644 nieuwe bomen geplant. De bomenteller had dus een positieve balans van 815 bomen. Het afgelopen jaar is dat saldo zelfs verdubbeld en zitten we met een positieve balans van liefst 1.700 nieuwe bomen.”

Bomenbeleidsplan
Lauwers: “In het bomenbeleidsplan stellen we dat elke boom die om wat voor reden dan ook gerooid wordt, moet worden vervangen, op dezelfde plaats of in de omgeving.”
In Antwerpen staan 105.000 bomen op straten en pleinen. De bomen in parken en natuurgebieden zijn daar niet bijgeteld.

Bron:
Antwerpen Stad

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden woont woensdag 21 maart in Cuijk en Boxmeer de viering bij van het 55-jarig bestaan van de Stichting Nationale Boomfeestdag. Op de Nationale Boomfeestdag planten 115.000 schoolkinderen in circa 350 gemeenten 230.000 bomen en struiken. In de afgelopen 55 jaar zijn in Nederland op de Boomfeestdag meer dan 11 miljoen bomen en struiken geplant.
 
De komst van de Prinses sluit aan op de reeks van Koninklijk bezoek die de Stichting Nationale Boomfeestdag al heeft mogen ontvangen. Zo waren eerder Koningin Juliana, Prins Bernhard, Prins Claus, Prinses Margriet, Prins Constantijn, de Prinsessen Laurentien, Marilène en Annette, Prins Carlos en herhaalde keren Koningin Beatrix aanwezig bij de nationale vieringen en/of aanverwante plantdagen.
 
De Prinses bezoekt eerst een Groenmarkt bij een boomkwekerij in Cuijk. Daar spreekt zij met landelijke organisaties en vrijwilligers die jaarlijks meewerken aan de Boomfeestdag. Aansluitend plant Prinses Máxima in aanwezigheid van ruim 750 schoolkinderen uit de regio Het Land van Cuijk, bestaande uit de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert en St. Anthonis, in Boxmeer een boom. Het is de laatste boom van een cirkel van twaalf die een gezonde en duurzame wereld symboliseert. De boom is een nieuw soort meidoorn die voor het eerst gepresenteerd wordt. Hij draagt de naam Crataegus succulenta ‘Boomfeestdag’.
 
De Nationale Boomfeestdag is in 1957 door Staatsbosbeheer ingesteld als gevolg van een resolutie van de Food and Agriculture Organization (FAO) om jaarlijks via het ‘World Festival of Trees’ aandacht te vragen voor de gevolgen van ontbossing. Stichting Nationale Boomfeestdag heeft tot doel om bewustwording over het belang van bomen en bossen te bevorderen. Zij doet dit onder meer door schoolkinderen van 9-11 jaar zelf een boom te laten planten, het geven van voorlichting en activiteiten als het Nationaal KinderBomenBos en het Koningin Wilhelminabos. 

 

Onderzoek van De Dakdokters heeft aangetoond dat sinds de start van de subsidieregeling voor groene daken in Amsterdam in 2010 in twee jaar tijd het aantal m2 groen dak is verdubbeld. Een tweejaarlijkse verdubbeling is echter niet genoeg als men beseft dat op dit moment slechts 2 promille van de Amsterdamse daken groen is.

De oppervlakte van Amsterdam is 291 km2, hiervan is 25% bebouwd. Op 60% van deze bebouwing bestaat de mogelijkheid om een groen dak aan te leggen. Dat komt neer op ongeveer 9.000 voetbalvelden! Op dit moment is er in Amsterdam ongeveer 20 voetbalvelden aan groen dak aangelegd. Dit betekent dat er tot nu toe slechts 2,2 ‰ van de daken is vergroend.

Positieve ontwikkeling
De ontwikkeling is zeker positief. Sinds de start van de subsidieregeling voor groene daken in 2010 is in minder dan twee jaar het aantal m2 groen dak verdubbeld. Daarnaast is het aantal projecten met 76% toegenomen. Het feit dat er relatief veel projecten zijn met kleinere afmetingen duidt erop dat ook particuliere huizenbezitters steeds vaker overgaan tot de aanleg van een groen dak.

Op maaiveld geen ruimte voor stadsparken
De vraag is of het snel genoeg gaat. Op maaiveld niveau is er in de stad geen ruimte meer voor groen en stadsparken zijn duur in onderhoud. De ruimte voor groen ligt op het dak en de gemeente is geen geld kwijt voor het onderhoud. Daarnaast nemen groene daken overtollig regenwater op en hiermee worden de Amsterdamse riolen ontzien. Hiermee kan aanzienlijk bespaard worden op het vergroten van het rioolsysteem. Ook de bijenstand is enorm gebaat bij groene daken. Maar bovenal is een groen dak ook economisch gezien een waardevolle investering, zowel voor de particulier als voor de grotere vastgoedbezitter.

Ambitie rondom groene daken
Europese steden als Kopenhagen, Antwerpen, Stuttgart en Berlijn hebben een duidelijke ambitie op het gebied van groene daken en stellen groene daken in veel gevallen verplicht bij de bouw of renovatie van vastgoed. Ook Rotterdam en Den Haag hebben een lange termijn visie op het gebied van groene daken en handelen daarnaar. Amsterdam heeft hierin nog een stap te maken. Een structurele subsidie is een eerste stap, maar er is meer nodig.

Vastgoedbezitters
Met een aandeel van 75% in het totaal aantal aangelegde groene daken van de afgelopen twee jaar in Amsterdam weten De Dakdokters als geen ander wat er leeft onder vastgoedbezitters. De interesse is breed en, ondanks de economisch roerige tijden, wordt de keuze voor groene daken steeds vaker gemaakt. Twee jaar geleden stelden De Dakdokters tijdens een perspresentatie de ambitie dat in 2015 een derde van de Amsterdamse daken groen is. Gezamenlijk met alle betrokken partijen, gemeente, corporaties, belangenverenigingen en hoveniers is deze ambitie haalbaar.

Bron:
De Dakdokters

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

‘Als ik weer ga bouwen, begin ik niet met het fundament maar met de rook die uit de schoorsteen kringelt’. Dit is de curieuze titel van een boekje waarin wordt teruggeblikt op 10 jaar Groen in en om de Stad (GIOS). Tien jaar die gekenmerkt wordt door een unieke wisselwerking tussen beleidscreatie en onderzoek-dynamiek met de stad en haar bewoners als middelpunt van een steeds groener wordende omgeving.

Matthijs Philippa (EL&I) en Peter Visschedijk (Alterra Wageningen UR) besteden in dit boekje aandacht aan de vernieuwende werkwijze om een thema op de agenda van andere (ook niet-groene) spelbepalers te krijgen. En met succes: velen, van boomkweker tot bestuurder en van woningverhuurder tot wegbereider, hebben zich het thema toegeëigend. De lezer wordt een kijkje in de keuken gegund van een bijzonder innovatierecept. En natuurlijk wordt teruggeblikt op de vele concrete bereikte resultaten, waaruit kan worden opgemaakt dat vergroening van de hotspots van onze Delta-metropool meer perspectief dan verleden heeft.

Kwaliteit die de openbare ruimte uit
Het boekje is een prozaïsch vormgegeven reisverslag, verlucht met beeldmateriaal dat zo kenmerkend is voor de aandacht die de kwaliteit van de groene openbare ruimte inmiddels uit veel, ook onverdachte hoeken krijgt. Een opvallend prozaïsch element is een optimistisch gedichtje, over een vogel die in 1900 over Nederland vliegt en groene velden en water ziet en een enkele rode vlek waar mensen wonen. In 2012 waait hij weer over en ziet de steden het weiland ingroeien. Het groen kleurt rood. En als hij in 2100 terugkomt is het land een stad geworden: “Maar niet zoals de vogel gewend is van andere wereldsteden. Nederland is een metropool waar groen geen onkruid is maar de kans krijgt om rood te versterken.”

Gedrukte exemplaren en meer informatie over dit boekje kunt u krijgen bij Alterra »

Bron:
Alterra

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

 
 

De Boom van het Jaar 2012 is de Platanus x hispanica. Beplantingsspecialist Jan P. Mauritz van onder andere de Floriade maakte dit vanmiddag bekend op de Nederlandse Boominfodag in Voorthuizen. Naast het bekendmaken van de bomen gaf hij een lezing over het sortiment dat op de poster staat afgebeeld.

Het thema van de bomenposter is Living Nature, Floriade 2012. De betrokken organisaties hebben gekozen voor dit thema, omdat volgend jaar in Venlo de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade wordt gehouden. Platanus x hispanica is het middelpunt van het boomkwekerijpaviljoen en de overige bomen die op de poster staan, zijn te vinden in de vijf deelthema’s van de Floriade:

  • Relax & Heal                    Robinia pseudoacacia
  • Green Engine                  Taxodium distichum
  • World Show Stage          Salix babylonica
  • Environment                     Ginkgo biloba
  • Education & Innovation   Tilia x europaea ‘Zwarte Linde’

Universele boom
Voorzitter Jan van Leeuwen van de cultuurgroep Laanbomen van LTO Nederland laat weten dat er mede voor de Plataan is gekozen, omdat dit een universele boom is die in heel Europa goed gedijt. Van Leeuwen: “Platanus x hispanica is een sterke en gezonde boom die vaak in stedelijk gebied wordt toegepast. Door het grote bladoppervlakte is de plataan uitstekend in staat om verontreinigingen uit de lucht te halen”. Als laatste laat Van Leeuwen weten dat de plataan breed toepasbaar is. “Je kunt hem als straat-, dak- of leiboom gebruiken.”

Betrokken organisaties
De poster Boom van het Jaar wordt uitgegeven door Plant Publicity Holland en is een coproductie van Cultuurgroep Laanbomen (LTO Nederland), Anthos, het Gebruikswaarde Onderzoek Laanbomen en De Groene Stad, onderdeel van Plant Publicity Holland.

Opvragen
De poster is kosteloos op te vragen bij Plant Publicity Holland »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 
 
 

Staatsbosbeheer trapte woensdag 23 maart het Internationaal Jaar van de Bossen af. In ruim 400 gemeenten werd op die dag de 55e Nationale Boomfeestdag gevierd. Meer dan 115.000 kinderen planten in heel het land die dag zo’n 260.000 bomen.

Tegelijkertijd werd in Rotterdam een kunstwerk van Christien Meindertsma gepresenteerd tijdens de culturele manifestatie ‘Make a Forest’. Dit kunstwerk is door Meindertsma ontwikkeld in opdracht van Innovatienetwerk. De installatie verbeeldt de relatie tussen de productie en de consumptie van goederen en diensten uit de Nederlandse natuur. Deze zomer is het kunstwerk te zien in het voormalige zendstation Radio Kootwijk.

Multifunctionaliteit van het bos
Staatsbosbeheer vraagt met het Jaar van de Bossen aandacht voor de multifunctionaliteit van het Nederlandse bos en het belang van duurzaam bosbeheer. In Nederland beheert Staatsbosbeheer ruim 90.000 hectare bos, ongeveer een kwart van het totale bosareaal in Nederland. Nederlanders zijn met een gebruik van 1 m3 hout per persoon per jaar grootverbruikers. Het overgrote deel van dat hout komt uit het buitenland, waar het soms nog gewonnen wordt uit oerbossen, zoals tropisch regenwoud.

Variatie
In Nederland hebben we geen oerbossen meer. Al het bos is aangeplant. Voornamelijk in de eerste helft van de vorige eeuw en meestal speciaal voor de houtproductie. Hout was namelijk nodig voor de mijnbouw. De bossen bestonden destijds voornamelijk uit naaldbomen, keurig in rijen geplant, van dezelfde leeftijd. Dergelijke bossen zijn, kwetsbaarder voor storm en brand, minder rijk aan plant- en diersoorten. Gelukkig zijn de laatste decennia onze Nederlandse bossen gevarieerder geworden en bestaan nu uit veel meer verschillende soorten loof- en naaldbomen en bomen van verschillende leeftijden.

Kappen
Veel mensen vinden het zonde als er bomen gekapt worden. Toch leidt juist houtoogst tot een bos met een variatie aan bomen van verschillende leeftijden en soorten, dat gezonder is en onderkomen biedt aan verschillende vogels, zoogdieren, insecten, bomen, planten en paddenstoelen. En zonder vernieuwing van bossen is er in de toekomst helemaal geen bos meer en dus ook geen hout meer over. Duurzaam beheer is noodzakelijk voor de toekomst van de Nederlandse bossen. Niet alleen voor de mens, maar ook voor planten en dieren.

Bron:
Staatsbosbeheer

Op 16 maart werd in Elburg de Boom van het Jaar 2011, de Nothofagus antarctica geplant. Dit is een cadeau van de Nederlandse boomkwekerijsector aan Elburg als winnaar van de nationale Groencompetitie Entente Florale 2010 in de categorie kleine steden en dorpen. Henk Wessel, wethouder Beheer en Openbare Ruinte, toonde zich een uitstekend boomplanter.

Wessel werd  geassisteerd door Jos Mouwen namens de Nederlandse boomkwekerijsector en Gerard de Wagt, juryvoorzitter van de de Entente Florale. “De Nothofagus antarctica is een sierlijk boom die prachtig past bij dit mooie stadje”, aldus Jos Mouwen. 

Complimenten
Mouwen complimenteerde Elburg met het Gouden succes in de Entente Florale 2010. “Deelname aan de Entente Florale betekent dat u de grote waarde van het groen in en om stad en dorp onderschrijft en er ook naar handelt”, zo zei Mouwen. In een tijd waarin in gemeenteland naarstig wordt gezocht naar mogelijkheden om te bezuinigen blijkt het groen toch weer snel te worden gevonden. Maar dan gaat men voorbij aan die grote maatschappelijke en economische waarde van het groen. Mouwen benadrukte dat groen niet alleen mooi is, maar ook dat het bijzonder nuttig is voor de woon- en werkomgeving.

Groen heeft een meerwaarde voor leefomgeving
“In economisch opzicht, huizen in het groen zijn meer waard (ook financieel prettig voor de gemeente trouwens), een groene woon- en werkomgeving is gunstig voor het vestigingsklimaat, het bevordert de sociale cohesie, het geeft de bewoners gelegenheid zich te ontspannen, een groene omgeving werkt positief in de strijd tegen fijn stof en andere luchtvervuiling,het is van belang voor de waterberging en zo kan ik nog wel even doorgaan. Als boomkweker kan ik dit makkelijk zeggen, daarom ben ik blij dat al die punten die ik benoem wetenschappelijk zijn onderbouwd. Een groene leefomgeving is belangrijk voor de inwoners. Elburg heeft dat goed begrepen”.

Boom van het jaar 2011
De Nothofagus antarctica wordt in ons land ook schijnbeuk genoemd. In deze tijd van het jaar, als er nog niet het mooie groene blad aan zit, is goed te zien hoe transparant de structuur van de kroon is.  De takken hebben de structuur van een visgraat. De boom kan zo’n 8 meter hoog worden. Mouwen tot slot: “Wat de onderhoudskosten betreft, de goede raad is om deze boom zo weinig mogelijk te snoeien.”

Kom achter je TV, PC of computerspel vandaan en ga weer eens lekker buitenspelen. Onder dat motto wordt ook in 2011 weer een Buitenspeeldag georganiseerd. Buitenspelen is immers gezond, goed voor de contacten met leeftijdsgenoten en … gewoon leuk! De Buitenspeeldag valt dit jaar op woensdag 1 juni.

De samenwerkende partijen doen een oproep aan gemeenten, ouders, begeleiders, vrijwilligers van belangenorganisaties én het verenigingsleven: organiseer  op 1  juni voor kinderen in hun eigen buurt een leuk en actief programma.

De initiatiefnemers van de Buitenspeeldag zijn, behalve de VNG: de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), Jantje Beton, Veilig Verkeer Nederland (VVN), Scouting Nederland en Nickelodeon (de tv-zender gaat tussen 13 en 17 uur letterlijk ‘op zwart’ en moedigt kinderen aan om buiten te gaan spelen).

 

Meer informatie
Gemeenten, buurtgroepen, scholen en scoutinggroepen kunnen zich aanmelden via de website hieronder. Kinderen zien op de website welke activiteiten in hun buurt plaatsvinden, de site geeft ook leuke en nuttige tips.

Bron:
VNG

Net zoals afgelopen jaar en het volgend jaar is het hoofdthema van de Zundertse vakbeurs GrootGroenPlus 2011 ‘De Groene Stad’. Hierbij staan de belangrijke functies die het levend groen heeft op economisch en maatschappelijk gebied centraal. Als subthema is gekozen voor ‘Park & Voortuin’. Dit wijst enerzijds op de belangrijke functie van het groen in de recreatie en van het belang van goed aangelegde en verzorgde tuinen.

De voortuin is mede gezichtsbepalend voor het beeld van de straat en wijk. De deelnemers wordt gevraagd om in hun stad op dit thema in te haken. Ook GrootGroenPlus zelf zal op diverse plekken in de beurs ook aandacht aan het thema besteden.

Groene Stad Award
Zoals vorig jaar op GrootGroenPlus aangekondigd gaat binnenkort de ontwerpwedstrijd om De Groene Stad Award van start.

Dit is een initiatief van Plant Publicity Holland (PPH) en de branche vereniging VHG waarbij ook GrootGroenPlus is betrokken. De prijsuitreiking heeft plaats op GrootGroenPlus 2011. In de projecten die voor deze ontwerpwedstrijd worden ingezonden zullen de multifunctionele meerwaarde van het groen en de integrale aanpak van het project centraal moeten staan.

GrootGroenPlus 2011 heeft plaats van woensdag 5 t/m vrijdag 7 oktober aan de Meirseweg in Zundert.

Klik hier voor meer informatie »