Twaalf par­ken geno­mi­neerd voor Stads­park van het Jaar

Een jaar lang test­te tijd­schrift Roots in twaalf ver­schil­len­de ste­den de stads­par­ken. Per stad kwam daar een top drie met een win­naar uit. Iede­re win­naar werd langs een meet­lat gelegd en dat lever­de een aan­tal pun­ten op, de Roots-sco­re.

Het publiek kan tot 31 augus­tus stem­men via de web­si­te van Roots. Stem­men kan door te klik­ken op het park van uw keu­ze en ver­vol­gens te klik­ken op ‘vind ik leuk’. Al deze ‘likes’ wor­den bij elkaar opge­teld (100%) en per park wordt het per­cen­ta­ge stem­mers bere­kend. De per­cen­ta­ges wor­den omge­zet in pun­ten en deze wor­den bij de Roots-sco­re opge­teld. De uit­slag wordt bekend­ge­maakt in het okto­ber­num­mer van Roots. Onder de stem­mers wor­den jaar­abon­ne­men­ten op Roots ver­loot.

Geno­mi­neer­de par­ken zijn:
— Het Stads­park, Maas­tricht
— Hoge Vucht, Bre­da
— Bea­trix­park, Alme­re
— Abra­ham Lede­boer­park, Ensche­de
— Stads­park, Gro­nin­gen
— Grift­park, Utrecht
— Volks­park de Gof­fert, Nij­me­gen
— Het Engel­se Werk, Zwol­le
— Von­del­park, Amster­dam
— Land­goed Clin­gen­dael, Den Haag
— Kra­ling­se Bos, Rot­ter­dam
— Park Sons­beek, Arn­hem