Antwerpen plantte in het afgelopen jaar 1.700 bomen

De stad Antwerpen is woensdag begonnen met het aanplanten van veertig lindebomen op de groenstroken tussen de woonblokken in de wijk Luchtbal in Antwerpen.

De stamomtrek van de nieuwe bomen in Luchtbal zijn tussen de 20 en de 25 centimeter. “Bij nieuwe aanplantingen kiezen we steeds meer voor een grotere boommaat”, zegt Guy Lauwers (sp.a), schepen van Stads- en Buurtonderhoud.

Bomenteller
Sinds 2009 telt Antwerpen het aantal bomen dat wordt geplant en gerooid.  “Zo weten we nu dat er in 2010 829 bomen werden gerooid, meestal omdat ze oud of ziek waren, omgewaaid waren door een storm of de veiligheid in het gedrang brachten. In datzelfde jaar werden er 1.644 nieuwe bomen geplant. De bomenteller had dus een positieve balans van 815 bomen. Het afgelopen jaar is dat saldo zelfs verdubbeld en zitten we met een positieve balans van liefst 1.700 nieuwe bomen.”

Bomenbeleidsplan
Lauwers: “In het bomenbeleidsplan stellen we dat elke boom die om wat voor reden dan ook gerooid wordt, moet worden vervangen, op dezelfde plaats of in de omgeving.”
In Antwerpen staan 105.000 bomen op straten en pleinen. De bomen in parken en natuurgebieden zijn daar niet bijgeteld.

Bron:
Antwerpen Stad