Oppervlak Amsterdamse groene daken in 2 jaar verdubbeld

Onderzoek van De Dakdokters heeft aangetoond dat sinds de start van de subsidieregeling voor groene daken in Amsterdam in 2010 in twee jaar tijd het aantal m2 groen dak is verdubbeld. Een tweejaarlijkse verdubbeling is echter niet genoeg als men beseft dat op dit moment slechts 2 promille van de Amsterdamse daken groen is.

De oppervlakte van Amsterdam is 291 km2, hiervan is 25% bebouwd. Op 60% van deze bebouwing bestaat de mogelijkheid om een groen dak aan te leggen. Dat komt neer op ongeveer 9.000 voetbalvelden! Op dit moment is er in Amsterdam ongeveer 20 voetbalvelden aan groen dak aangelegd. Dit betekent dat er tot nu toe slechts 2,2 ‰ van de daken is vergroend.

Positieve ontwikkeling
De ontwikkeling is zeker positief. Sinds de start van de subsidieregeling voor groene daken in 2010 is in minder dan twee jaar het aantal m2 groen dak verdubbeld. Daarnaast is het aantal projecten met 76% toegenomen. Het feit dat er relatief veel projecten zijn met kleinere afmetingen duidt erop dat ook particuliere huizenbezitters steeds vaker overgaan tot de aanleg van een groen dak.

Op maaiveld geen ruimte voor stadsparken
De vraag is of het snel genoeg gaat. Op maaiveld niveau is er in de stad geen ruimte meer voor groen en stadsparken zijn duur in onderhoud. De ruimte voor groen ligt op het dak en de gemeente is geen geld kwijt voor het onderhoud. Daarnaast nemen groene daken overtollig regenwater op en hiermee worden de Amsterdamse riolen ontzien. Hiermee kan aanzienlijk bespaard worden op het vergroten van het rioolsysteem. Ook de bijenstand is enorm gebaat bij groene daken. Maar bovenal is een groen dak ook economisch gezien een waardevolle investering, zowel voor de particulier als voor de grotere vastgoedbezitter.

Ambitie rondom groene daken
Europese steden als Kopenhagen, Antwerpen, Stuttgart en Berlijn hebben een duidelijke ambitie op het gebied van groene daken en stellen groene daken in veel gevallen verplicht bij de bouw of renovatie van vastgoed. Ook Rotterdam en Den Haag hebben een lange termijn visie op het gebied van groene daken en handelen daarnaar. Amsterdam heeft hierin nog een stap te maken. Een structurele subsidie is een eerste stap, maar er is meer nodig.

Vastgoedbezitters
Met een aandeel van 75% in het totaal aantal aangelegde groene daken van de afgelopen twee jaar in Amsterdam weten De Dakdokters als geen ander wat er leeft onder vastgoedbezitters. De interesse is breed en, ondanks de economisch roerige tijden, wordt de keuze voor groene daken steeds vaker gemaakt. Twee jaar geleden stelden De Dakdokters tijdens een perspresentatie de ambitie dat in 2015 een derde van de Amsterdamse daken groen is. Gezamenlijk met alle betrokken partijen, gemeente, corporaties, belangenverenigingen en hoveniers is deze ambitie haalbaar.

Bron:
De Dakdokters

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.