Hoofdthema GrootGroenPlus is evenals vorig jaar De Groene Stad

Net zoals afgelopen jaar en het volgend jaar is het hoofdthema van de Zundertse vakbeurs GrootGroenPlus 2011 ‘De Groene Stad’. Hierbij staan de belangrijke functies die het levend groen heeft op economisch en maatschappelijk gebied centraal. Als subthema is gekozen voor ‘Park & Voortuin’. Dit wijst enerzijds op de belangrijke functie van het groen in de recreatie en van het belang van goed aangelegde en verzorgde tuinen.

De voortuin is mede gezichtsbepalend voor het beeld van de straat en wijk. De deelnemers wordt gevraagd om in hun stad op dit thema in te haken. Ook GrootGroenPlus zelf zal op diverse plekken in de beurs ook aandacht aan het thema besteden.

Groene Stad Award
Zoals vorig jaar op GrootGroenPlus aangekondigd gaat binnenkort de ontwerpwedstrijd om De Groene Stad Award van start.

Dit is een initiatief van Plant Publicity Holland (PPH) en de branche vereniging VHG waarbij ook GrootGroenPlus is betrokken. De prijsuitreiking heeft plaats op GrootGroenPlus 2011. In de projecten die voor deze ontwerpwedstrijd worden ingezonden zullen de multifunctionele meerwaarde van het groen en de integrale aanpak van het project centraal moeten staan.

GrootGroenPlus 2011 heeft plaats van woensdag 5 t/m vrijdag 7 oktober aan de Meirseweg in Zundert.

Klik hier voor meer informatie »