Elburg plant Boom van het Jaar 2011

Op 16 maart werd in Elburg de Boom van het Jaar 2011, de Nothofagus antarctica geplant. Dit is een cadeau van de Nederlandse boomkwekerijsector aan Elburg als winnaar van de nationale Groencompetitie Entente Florale 2010 in de categorie kleine steden en dorpen. Henk Wessel, wethouder Beheer en Openbare Ruinte, toonde zich een uitstekend boomplanter.

Wessel werd  geassisteerd door Jos Mouwen namens de Nederlandse boomkwekerijsector en Gerard de Wagt, juryvoorzitter van de de Entente Florale. “De Nothofagus antarctica is een sierlijk boom die prachtig past bij dit mooie stadje”, aldus Jos Mouwen. 

Complimenten
Mouwen complimenteerde Elburg met het Gouden succes in de Entente Florale 2010. “Deelname aan de Entente Florale betekent dat u de grote waarde van het groen in en om stad en dorp onderschrijft en er ook naar handelt”, zo zei Mouwen. In een tijd waarin in gemeenteland naarstig wordt gezocht naar mogelijkheden om te bezuinigen blijkt het groen toch weer snel te worden gevonden. Maar dan gaat men voorbij aan die grote maatschappelijke en economische waarde van het groen. Mouwen benadrukte dat groen niet alleen mooi is, maar ook dat het bijzonder nuttig is voor de woon- en werkomgeving.

Groen heeft een meerwaarde voor leefomgeving
“In economisch opzicht, huizen in het groen zijn meer waard (ook financieel prettig voor de gemeente trouwens), een groene woon- en werkomgeving is gunstig voor het vestigingsklimaat, het bevordert de sociale cohesie, het geeft de bewoners gelegenheid zich te ontspannen, een groene omgeving werkt positief in de strijd tegen fijn stof en andere luchtvervuiling,het is van belang voor de waterberging en zo kan ik nog wel even doorgaan. Als boomkweker kan ik dit makkelijk zeggen, daarom ben ik blij dat al die punten die ik benoem wetenschappelijk zijn onderbouwd. Een groene leefomgeving is belangrijk voor de inwoners. Elburg heeft dat goed begrepen”.

Boom van het jaar 2011
De Nothofagus antarctica wordt in ons land ook schijnbeuk genoemd. In deze tijd van het jaar, als er nog niet het mooie groene blad aan zit, is goed te zien hoe transparant de structuur van de kroon is.  De takken hebben de structuur van een visgraat. De boom kan zo’n 8 meter hoog worden. Mouwen tot slot: “Wat de onderhoudskosten betreft, de goede raad is om deze boom zo weinig mogelijk te snoeien.”