Berichten

Met een speciaal actieplan voor de Schilderwijk in Den Haag worden vroegtijdig schooluitval en overlast gevende en criminele jeugdgroepen aangepakt. Er komt ook gratis WiFi in parken, aanleg van stadslandbouw en er wordt een politiekeurmerk ingevoerd om deze Haagse krachtwijk leefbaarder maken.

Ondanks flinke inzet telt de Schilderswijk te veel werklozen en risicogezinnen. Er is te veel criminaliteit en te weinig bewoners spreken de Nederlandse taal. Er zijn te weinig redenen om er te wonen en het is te moeilijk om een vervolgstap te maken. Ook om deze redenen komt wethouder Norder (stadsontwikkeling, volkshuisvesting en integratie) met een gericht actieplan om de Haagse Schilderswijk vooruit te helpen.

Van krachtwijk naar kansenwijk
Norder: “De Haagse Schilderswijk is een echte wereldwijk. Er wonen mensen uit alle windrichtingen van de wereld. Maar er zijn ook problemen. Deze zijn zo dominant dat de wijk zich niet kan ontwikkelen. Dat is voor mij onacceptabel. Ik geloof er in dat we met een gezamenlijke en gerichte aanpak samen mét de bewoners en mét de professionals de wijk vooruit kunnen helpen. Van krachtwijk naar kansenwijk, dat is de ambitie. Een wijk waar de bewoners de kans hebben om een betere toekomst voor zichzelf en hun kinderen te op te bouwen.’
 
Actieplan bestaat uit twee onderdelen
Het actieplan Schilderswijk bestaat uit twee onderdelen: de basis op orde en nieuwe dynamiek. Zo moet de leefbaarheid en veiligheid substantieel verbeterd worden. Ook moeten er meer mensen aan het werk en moeten meer jongeren een startkwalificatie behalen. Daarbij moet de leefsituatie van de kwetsbare huishoudens  verbeterd zijn. Belangrijk is ook om nieuwe bewoners naar de wijk te krijgen; studenten, jongeren en startende ondernemers. Zij spelen een belangrijke rol bij de vernieuwing.

Lees ook

Bron:
Gemeente Den Haag
 

 

De Japanse Tuin op landgoed Clingendael in Den Haag is weer open. Van 14 tot en met 26 oktober 2012 zijn de herfstkleuren in de tuin bewonderen. De rode tinten van de Japanse esdoorns vormen een mooie combinatie met de groene mossen.

Ook de Japanse anemonen staan nu in bloei. De Japanse Tuin is van grote historische waarde. Het is de enige Japanse tuin in Nederland van rond 1910. Vanwege zijn kwetsbaarheid is de tuin jaarlijks een korte periode geopend voor het publiek. De Japanse Tuin is dagelijks geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Meer informatie is het vinden op: www.denhaag.nl/japansetuin »

In het voor- en najaar van 2012 worden op acht locaties in Den Haag 105 bomen herplant. Dit wordt gefinancierd uit het gemeentelijk Bomenfonds. Het gaat in totaal om een bedrag van 146.059 euro.

De bomen komen op de Melis Stokelaan, Beeklaan, Loosduinse Uitleg, Van Alkemadelaan, Atjehstraat, Bevelandsestraat, Walchersestraat, Tesselweide en de Waterpas.

Den Haag gaat voor groen
“Mooi nieuws voor de stad, dat onderstreept dat Den Haag voor groen gaat”, zegt wethouder Stadsbeheer Sander Dekker. “Bovendien betaalt elke investering in groen zich terug in de vorm van een nog betere leefkwaliteit van de stad en dat wordt zeer gewaardeerd.”

Jaarlijks aanplant van 1.000 bomen
De investering wordt betaald uit het Bomenfonds, dat wordt gebruikt voor het aankopen en herplanten van nieuwe bomen. In het fonds worden bedragen gestort ter compensatie voor gekapte bomen. Van daaruit wordt het planten van nieuwe bomen elders in de stad gefinancierd. De plant van de 105 bomen komt nog eens bovenop de duizend die de stad jaarlijks plant om zieke, dode of omgewaaide bomen te vervangen en zo het totale bestand van ruim 115.000 straatbomen op peil te houden.

Compenseren
De herplant vindt vooral plaats in de directe omgeving waar bomen zijn verwijderd. Hierdoor wordt het verlies aan groen zoveel mogelijk gecompenseerd. Is herplant in de directe omgeving niet mogelijk, dan wordt bekeken of er een plek is in een wijk die niet zo groen is en waar de boom dus goed tot zijn recht kan komen.

Bron:
Gemeente Den Haag

Zand, zee, zout en wind krijgen weer vrij spel in het Haagse Westduinpark. Binnen twee à drie jaar zijn de blanke duintoppen, met daarboven een wolkje stuivend zand, weer zichtbaar in het gebied tussen Kijkduin en de Vogelwijk. “We gaan het duinlandschap in oude glorie herstellen. En we zetten er géén hek omheen. Mensen kunnen er straks echt van genieten”, zegt verantwoordelijk wethouder Sander Dekker (Financiën en Stadsbeheer).

“Het wordt echt een grote klus om dit 200 hectare grote gebied in oorspronkelijke staat terug te brengen”, aldus Dekker. “In de vorige eeuw hadden mensen het idee dat we moesten voorkomen dat het duinzand zou verstuiven. Er zijn toen op grote schaal rozen, sneeuwbessenstruiken, esdoorns en populieren aangeplant, die met hun wortels het hele landschap als het ware hebben gefixeerd. Verder hebben wind en regen verontreinigde lucht aangevoerd, waaruit stikstof is neergeslagen.

Dat heeft gewerkt als een soort pokon voor de begroeiing hier. Om hier nu weer een open duinlandschap te creëren, moeten we als het ware de klok terugdraaien.”

 


Precisiewerk

Vanaf september zal er met inzet van groot materieel in het Westduinpark precisiewerk moeten worden gedaan. Ecologen hebben het hele gebied geïnventariseerd om te bepalen welke struiken en bomen weg moeten en welke juist de ruimte moeten krijgen. De zuidhellingen van de duintoppen zullen helemaal vrijgemaakt worden van begroeiing. Dat betekent dat er straks gekapt, gegraven en geplagd zal worden. In totaal moeten er zo’n 1300 bomen weg. Waar nu rimpelrozen staan, moet het zand een meter diep worden ontgraven. Daarna wordt het gezeefd, zodat er geen worteltje achterblijft.

Schrikken en slikken
Wethouder Dekker: “Het wordt schrikken en slikken voor omwonenden en bezoekers van het Westduinpark. Maar we krijgen er een prachtig landschap voor terug. Asfaltpaadjes en hekken maken zoveel mogelijk plaats voor veeroosters, schelpen- en zandpaadjes. Daarna geven we het beheer in handen van de natuur en grote en kleine grazers: paarden of runderen gaan het duinkonijn bij die taak assisteren.”

Kraamkamer voor planten en dieren
Parel van het Westduinpark wordt de vochtige duinvallei de Natte Pan. Deze zeldzame kraamkamer voor planten en dieren – orchideeën, paddenstoelen, bijzondere vogels, vlinders, zandhagedissen, rugstreeppadden – is nu te droog, doordat bomen en struiken te veel water opzuigen. Ook is de bovenste grondlaag te rijk door bladafval en vermesting. Over twee jaar staat er weer een flinke laag water in de Natte Pan. Mensen mogen er dan wel in, maar buiten het broedseizoen en onder leiding van een gids.

Europees beschermd
Het Westduinpark is Europees beschermd natuurgebied. Het terugbrengen in oude staat is ingegeven door Europese natuurwetgeving. Het project kost € 2,5 miljoen. De provincie Zuid-Holland draagt daarvan de helft bij; Europa € 0,6 miljoen. De gemeente Den Haag betaalt de rest. Belanghebbenden en omwonenden zijn via een beheerplatform, dat overleg, presentaties en excursies heeft georganiseerd, op de hoogte gehouden. Wethouder Sander Dekker zegt daarom: “De financiering is rond. Er is draagvlak voor. Wij zijn er klaar voor.”

Bron:
Gemeente Den Haag  

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

In de week van 21 tot en met 25 maart vindt voor de 4e keer de Haagse Bomenweek plaats. Tijdens deze week planten Haagse schoolkinderen samen met wethouder Sander Dekker meerdere bomen door de hele stad. Het thema dit jaar is ‘Bomen smaken naar meer’.
Een week vol verrassende ontmoetingen startte officieel op 21 maart. Wethouder Sander Dekker opende de Haagse Bomenweek op de Stadskwekerij. Dit doet hij samen met leerlingen van De Fontein. Hier maakt de wethouder kennis met het ‘Bomen Beleef Parcours’. Verschillende leerlingen van groep 7 volgen het parcours. Tijdens dit parcours kunnen zij een boomhut bouwen, een eigen boomplak zagen, bomen meten, jaarringen tellen, boomgedichten maken, naar boomverhalen luisteren enzovoorts.
Vervolgens gaan de leerlingen onder begeleiding van een natuurgids het Scheveningsebos in voor een echte bomenonderzoekwandeling.
Bomen planten Op woensdag 23 maart worden tijdens de Nationale Boomfeestdag 25 bomen geplant in het wijkpark De Punt aan de Drebbelstraat in het stadsdeel Laak.
Belang van bomen Een dag later staat een bijzondere en interactieve GPS-tocht, iBeleefpad Superboom, op het programma van groep 8 van de basisschool De Petrusdonders. Tijdens deze tocht door het Zuiderpark ontmoeten de kinderen ‘boomhelden’ die de helpende hand bieden bij het bestrijden van rampen zoals droogte, overstromingen, storm en brand. Op deze manier leren de kinderen hoe belangrijk bomen zijn en dat bomen ook belangrijke karaktereigenschappen hebben. Afsluitend planten deze leerlingen ook nog een Linde in het Zuiderpark.
Op vrijdag 25 maart wordt de week afgesloten. Kinderen van de basisschool Het Palet planten dan 10 bomen aan de Hoefkade bij de Bazar.
Bron:Gemeente Den Haag

Den Haag krijgt in plaats van eenM-gebouw van Rem Koolhaas markante ‘hangende tuinen’ op het plein voor het Centraal Station. De Haagse raad heeft donderdagavond ingestemd met een voorstel van GroenLinks om de grijze gevel van het station te bekleden met een ‘verticale tuin die een icoon van de stad moet worden’.

Wethouder Marnix Norder (Stadsontwikkeling) noemde het initiatief ‘zeer sympathiek’ en zegde toe in overleg te treden met de NS, de beheerder van het station. “Het gebouw is niet van de gemeente, dus ik kan niets garanderen’’, beklemtoonde Norder wel. Hij beloofde de raad uiterlijk begin volgend jaar verslag te doen van het overleg met de NS.

Verder wil de raad dat op het plein waar het M-gebouw gepland stond extra fietsenrekken worden geplaatst. Eerder maakte Norder al bekend het nu nog braakliggende terrein in te willen richten met klinkers, bankjes en plantenbakken. Het college zag af van de bouw van het prestigieuze nieuwe bouwwerk omdat de financiële risico’s niet verantwoord waren.

Het college heeft echter nadrukkelijk gesteld ‘zodra de markt aantrekt’ opnieuw te willen kijken of er een nieuw bouwproject op het plein voor het centraal station kan worden ontwikkeld. Het is de bedoeling dat de nieuwe herinrichting van het plein voor begin februari wordt gerealiseerd.

Ook de NS zegt open te staan voor het voorstel. “Wij zijn er altijd voor in om iets moois te realiseren bij één van onze stations’’, stelt een zegsman van het bedrijf. “Zeker als dat het gebied rond station Den Haag Centraal mooier maakt dan het nu is.’’

De NS stelt echter wel dat er “meer haken en ogen aan het plan zitten dan het ophangen van een paar plantenbakken. Maar wij zijn zeker in voor een goed gesprek met een positieve grondhouding.’’
bron: ANP

 

Op zaterdag 28 augustus werd de eerste Haagse milieumarkt in de wijk Mariahoeve gehouden. Het winkelend publiek kon informatie krijgen over subsidies voor milieumaatregelen, zoals groene daken. Ook werd het publiek geïnformeerd over groen als middel tegen wateroverlast.

Zo vertelden Helga Fassbinder en Alfred Meijer van de Stichting Biotope City over het belang van groen in de stad. “Groen is goed voor de waterafvoer – door meer groen in de stad verklein je de kans op  overstromingen vanuit het riool. Groen verlaagt de temperatuur in hete zomers en heeft een positief effect luchtkwaliteit. Dat geldt zowel voor groene daken als voor gevelgroen en voor groen op het maaiveld.”

Actie Groen in de Wijk
Geert van Poelgeest van het Haags Milieucentrum  gaf aan dat woningcorporaties een belangrijke rol hebben in het verduurzamen van de wijk. Hij meldde dat het Haags Milieucentrum in 2011 Mariahoeve tot speerpuntwijk van heel Den Haag voor Groen in de Wijk wil uitroepen. 

 

Stadslandbouw
Stadslandbouw kan in deze wijjk een belangrijke rol kan gaan spelen, stelde Theo Vogelzang van de Universiteit Wageningen. Waarop een bewoonster reageerde: “Dit mag dan niet ten koste gaan van de speelgelegenheden van kinderen.

Teveel versnippering
Alle forumleden waren het erover eens dat er teveel versnippering is bij het plannen van  woningbouw en renovatie zou de aandacht voor duurzaamheid en groen en integraal meegenomen moeten worden. Dat vergt ook coördinatie van de  onderhoudsplannen van VVE’s en corporaties. Hier is goede samenwerking vereist.

Het forum beschouwde de milieumarkt als een startpunt voor activiteiten voor een groene en duurzame toekomst van Mariahoeve.

In de informatiestand waren posters en brochures van De Groene Stad te vinden.

Bron:
Milieumarkt Den Haag

 

 

Van maandag 15 tot en met vrijdag 19 maart vindt weer de Haagse Bomenweek plaats. In deze week planten Haagse schoolkinderen samen met wethouder Rabin Baldewsingh meerdere bomen door de hele stad.

De Bomenweek begint op maandag 15 maart. Dan planten kinderen van de Vrijeschool Wonnebald samen met wethouder Baldewsingh en Michiel Houtzagers (directeur Stichting Het Zuid-Hollands Landschap)  honderden jonge bomen op landgoed Meer en Bos.

Op woensdag worden tijdens de Nationale Boomfeestdag de hele dag door meer dan 100 bomen geplant.

Mobiele boombeleefkar
Kinderen van de basisschool de Christoffel openen op woensdag de Lab-O-Tree, een mobiele boombeleefkar waarmee allerlei activiteiten gedaan kunnen worden. Zoals het maken van je eigen boomparfum, luisteren naar een boom, zagen en muziek maken met hout. De Lab-O-Tree is een initiatief van Stichting Elementree samen met de gemeente Den Haag.

Interactieve GPS-tocht
Op donderdag staat een bijzondere en interactieve GPS-tocht, iBeleefpad Superboom, op het programma van groep 8 van de Nutsschool Morgenstond. Tijdens deze tocht door het Zuiderpark ontmoeten de kinderen ‘boomhelden’. De boomhelden bieden een helpende hand bij het bestrijden van rampen zoals droogte, overstromingen, storm en brand. Op deze manier leren de kinderen hoe belangrijk bomen zijn en dat bomen ook belangrijke karaktereigenschappen hebben. Aansluitend planten de kinderen nog 2 bomen.

‘Bomenonderzoekskoffers’
Op alle stadsboerderijen kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar een ‘Bomenonderzoekskoffers’ lenen. In de koffer zitten verschillende opdrachten en materialen zoals een microscoop, spiegeltje en stethoscoop. Door het uitvoeren van de opdrachten leren kinderen welke functies bomen hebben.

Afsluiting
Op vrijdag wordt de week afgesloten. Kinderen van de basisschool De Fontein in Wateringseveld planten dan 31 bomen aan de Santiagosingel (Vlietpark).

Bron:
Groenewijk

Op woensdag 2 december  overhandigt wethouder Rabin Baldewsingh (Leefbaarheid) aan dertien bewoners aan de Wilde Gagel in Leidschenveen gratis bomen voor in de voortuin. Deze bewoners hebben een aanvraag ingediend als onderdeel van het ‘Miljoen voor groen’. Naast aanvragen om het groen in de buurt op te knappen, kunnen Hagenaars ook een gratis boom voor in de voortuin aanvragen.

In totaal heeft de gemeente Den Haag in 2009 144 aanvragen voor een boom in de voortuin gehonoreerd. Dat is een verdriedubbeling ten opzichte van vorig jaar. Dit is het tweede jaar dat Hagenaars ook een gratis boom voor in hun eigen voortuin kunnen aanvragen. Zo worden voortuinen niet volledig betegeld en komt er een stukje natuur voor in de plaats.

Miljoen voor Groen
Het Miljoen voor Groen geeft Hagenaars de mogelijkheid om zelf aan te geven hoe het groen in hun buurt kan worden opgeknapt. Hiervoor stelt de gemeente Den Haag jaarlijks een miljoen euro beschikbaar. Het gaat om de verbetering of verfraaiing van het Haagse groen. Voorbeelden zijn het snoeien of vervangen van beplanting en het opruimen van vervuilde plekken in het groen. Maar ook het planten van bloeiende heesters en bomen behoort tot de mogelijkheden.

Gratis boom
De aanvragen moeten onder andere passen binnen het gemeentelijke groenbeleid en uitvoerbaar zijn. Nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 april 2010. Ook een gratis boom voor in de voortuin behoort weer tot de mogelijkheden. Een aanvraagformulier is te krijgen bij de stadsdeelkantoren of via www.denhaag.nl/groen.

Den Haag Natuurlijk Groen!
Den Haag, van oudsher een groene stad, doet er alles aan om die kwaliteit te behouden. Denk aan initiatieven als de Haagse Bomenweek en de Dag van het Park. Om het belang van het groen voor mens en natuur te benadrukken, staat 2009 in het teken van het Haagse groen, Den Haag Natuurlijk Groen! De Haagse natuur is er om elkaar in te ontmoeten, van te genieten en om te verzorgen: samen het groen beleven. Kijk voor meer informatie op www.denhaag.nl/groen.

Bron:
Gemeente Den Haag

Het Haags Gemeentearchief organiseert dit jaar voor de zesde keer de Haagse Fotografieprijs. Het thema voor dit jaar is “Den Haag groene stad”. 

De aanleiding hiervoor is het Groenjaar 2009. Zowel amateurs als professionals worden opgeroepen een foto te maken die Den Haag als groene stad symboliseert. De maximaal vijf foto’s per deelnemer kunnen tot 8 januari 2010 worden aangeleverd. In maart 2010 wordt de Haagse Fotografieprijs uitgereikt. 

Vakkundige jury
De foto’s worden beoordeeld door een vakkundige jury. De makers van de drie winnende foto’s ontvangen een geldprijs. De eerste prijs bedraagt € 1.000,-, de tweede prijs € 300,- en de derde prijs € 200,-. Nieuw dit jaar is de toekenning van een vierde prijs. Deze prijs van € 250,- wordt door kinderen bepaald.

Om het belang van het groen voor mens en natuur te benadrukken staat 2009 in het teken van het Haagse groen: ‘Den Haag Natuurlijk Groen’.

Bron:
Gemeente Den Haag