Groe­ne stad the­ma voor Haag­se Foto­gra­fie­prijs

Het Haags Gemeen­te­ar­chief orga­ni­seert dit jaar voor de zes­de keer de Haag­se Foto­gra­fie­prijs. Het the­ma voor dit jaar is “Den Haag groe­ne stad”. 

De aan­lei­ding hier­voor is het Groen­jaar 2009. Zowel ama­teurs als pro­fes­si­o­nals wor­den opge­roe­pen een foto te maken die Den Haag als groe­ne stad sym­bo­li­seert. De maxi­maal vijf foto’s per deel­ne­mer kun­nen tot 8 janu­a­ri 2010 wor­den aan­ge­le­verd. In maart 2010 wordt de Haag­se Foto­gra­fie­prijs uit­ge­reikt. 

Vak­kun­di­ge jury
De foto’s wor­den beoor­deeld door een vak­kun­di­ge jury. De makers van de drie win­nen­de foto’s ont­van­gen een geld­prijs. De eer­ste prijs bedraagt € 1.000,-, de twee­de prijs € 300,- en de der­de prijs € 200,-. Nieuw dit jaar is de toe­ken­ning van een vier­de prijs. Deze prijs van € 250,- wordt door kin­de­ren bepaald.

Om het belang van het groen voor mens en natuur te bena­druk­ken staat 2009 in het teken van het Haag­se groen: ‘Den Haag Natuur­lijk Groen’.

Bron:
Gemeen­te Den Haag